O pracowniku
Pomoc (F2)
prof. dr hab. inż. Bogdan Wolski
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Katedra Geotechniki, Geomatyki i Gospodarki Odpadami
Stanowisko:      Profesor     (grupa stanowisk: profesorowie tytularni)
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
709
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 957206
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 1

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. A Probabilistic Model of Assessment of Level Network Functionality   11 pkt
  w czasopiśmie:   GEOMATICS AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
  Tom: 11, Zeszyt: 2, Strony: 73-83
  Bogdan Wolski, Cezary Toś
  Opublikowano: 2017
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1