O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Artur Robert Wójcicki
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Betonowych
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   arturw@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-587
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
198
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 921515
LUDZIE NAUKI: 100403
USOS web: 671
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:budownictwo
specjalnosci: konstrukcje budowlane i inżynierskie, mechanika, diagnostyka i wzmacnianie obiektów budowlanych

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 42

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Naprawa żelbetowych płyt balkonowych w budynkach wielorodzinnych   8 (6,40) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej - seria Budownictwo
  Zeszyt: 23
  Artur Wójcicki, Kazimierz Sokołowski
  Opublikowano: 2017
   
 2. Wybrane aspekty prognozowania poziomu korozji stali zbrojeniowej w betonie metodą elektrochemiczną   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Spawalnictwa
  Tom: 89, Zeszyt: 11, Strony: 28-33
  Wioletta Raczkiewicz, Artur Wójcicki
  Opublikowano: 2017
   
 3. Zagrożenie korozyjne zbrojenia elementów żelbetowych eksploatowanych długotrwale w skrajnie różnych warunkach ekspozycji   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd budowlany
  Tom: 5, Strony: 45-47
  Wioletta Raczkiewicz, Artur Wójcicki
  Opublikowano: 2016
   
 4. Ocena rozkładu wytrzymałości betonu w belkach żelbetowych za pomocą badań sklerometrycznych   6 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Spawalnictwa
  Tom: 86, Zeszyt: 11, Strony: 50-54
  Artur Wójcicki
  Opublikowano: 2014
   
 5. ROZKŁAD WYTRZYMAŁOŚCI BETONU W BELKACH ŻELBETOWYCH ZA POMOCĄ BADAŃ SKLEROMETRYCZNYCH   6 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Spawalnictwa
  Tom: 11, Zeszyt: 1, Strony: 50-54
  Artur Wójcicki
  Opublikowano: 2014
   
 6. Estymacja parametrów modelu betonu dla strefy ścinania belki żelbetowej   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: budownictwo i inżynieria środowiska
  Zeszyt: 37[211] c, Strony: 97-102
  Stefan Goszczyński, Artur Wójcicki, Izabela Bijak
  Opublikowano: 2004
   
 7. Wpływ parametrów włókna stalowego na skuteczność zbrojenia fibrobetonu   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Materiały Budowlane
  Zeszyt: 1, Strony: 99-100
  Wioletta Raczkiewicz, Artur Wójcicki
  Opublikowano: 2004
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Evaluation of effectiveness of concrete coat as a steel bars protection in the structure – galvanostatic pulse method
  w czasopiśmie:   METAL 2017
  Tom: 1, Strony: 150
  Wioletta Raczkiewicz, Artur Wójcicki
  Opublikowano: 2017
   
 2. Naprawa żelbetowych płyt balkonowych w budynkach wielorodzinnych
  w czasopiśmie:   II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Współczesne Problemy Budownictwa (Teoria i Praktyka) - Jurajski Olsztyn
  Strony: 1-10
  Artur Wójcicki, Kazimierz Sokołowski
  Opublikowano: 2017
   
 3. Skutki wybuchu gazu w budynku o konstrukcji żelbetowej wielkopłytowej
  w czasopiśmie:   XXV Konferencja Naukowo Techniczna. Zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje. Szczecin-Międzyzdroje 2011
  Strony: 973-981
  Jacek Ślusarczyk, Artur Wójcicki
  Opublikowano: 2011
   
 4. Efektywność mikrozbrojenia stalowego zakończonego odgięciem typu „z” w betonie rozciąganym
  w czasopiśmie:   55 Konf. Nauk. KILiW PAN i KN PZITB Krynica 2009.
  Strony: 620-627
  Artur Wójcicki
  Opublikowano: 2009
   
 5. Awaria fundamentu skrzyniowego pod piecem w hucie szkła
  w czasopiśmie:   XXII Konferencja Naukowo – Techniczna Awarie budowlane Szczecin - Międzyzdroje 17 - 20.05.2005 r.
  Strony: 287-294
  Stefan Goszczyński, Artur Wójcicki, Izabela Bijak, Wioletta Raczkiewicz
  Opublikowano: 2005
   
 6. Sztywność płyt żelbetowych w świetle doświadczenia
  w czasopiśmie:   Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału Nauk Technicznych. Sekcja Budownictwo - "Aktualne problemy naukowo - badawcze budownictwa", Olsztyn - Kortowo 2004 r.
  Strony: 215-220
  Stefan Goszczyński, Izabela Bijak, Artur Wójcicki
  Opublikowano: 2004
   
 7. Efekt wzmocnienia belek żelbetowych taśmami z włókien węglowych typu CFK w świetle doświadczenia
  w czasopiśmie:   VI Konferencja Naukowo - Techniczna Aktualne problemy naukowo - badawcze budownictwa, Olsztyn - Kortowo 2003 r.
  Strony: 403-410
  Artur Wójcicki, Izabela Bijak, Wioletta Raczkiewicz
  Opublikowano: 2003
   
 8. Relation M(K) in Iow cycle loading process - experimental research
  w czasopiśmie:   V Międzynarodowa Konferencja Młodych Badaczy TRANSCOM, Żylina 2003 r.
  Strony: 115-118
  Izabela Bijak, Jacek Ślusarczyk, Artur Wójcicki
  Opublikowano: 2003
   
 9. Stiffness change in cross section of r.c. beams strengthening by straps of carbon fibrę type CFK under immediate leading after cracking
  w czasopiśmie:   V Międzynarodowa Konferencja Młodych Badaczy TRANSCOM, Żylina 2003 r.
  Strony: 103-106
  Izabela Bijak, Jacek Ślusarczyk, Artur Wójcicki
  Opublikowano: 2003
   
 10. Rzeczywisty a teoretyczny rozkład włókien zbrojenia rozproszonego typu dramix w betonowym elemencie belkowym
  w czasopiśmie:   Konferencja Naukowo – Techniczna, „Aktualne problemy naukowo – badawcze budownictwa”, Olsztyn – Łańsk 2002
  Strony: 19-28
  Wioletta Raczkiewicz, Artur Wójcicki, Izabela Bijak
  Opublikowano: 2002
   

Rozdziały w monografiach
 1. Aspekty możliwości rozpoznania konstrukcji żelbetowej na przykładzie istniejącego budynku przewidzianego do rozbudowy   5 (4,00) pkt
  w książce:   Współczesne Problemy Budownictwa. Teoria i praktyka
  Strony: 84-94
  Artur Wójcicki
  Opublikowano: 2015
   
 2. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Poradnik dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Branża budowlana
  w książce:   Profesjonalny nauczyciel zawodu
  Strony: 7-31
  Artur Wójcicki, Jerzy Sendkowski, J. Koriat, J. Szafraniec
  Opublikowano: 2010
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Efekty badań in situ zbrojenia dźwigarów sprężonych metodami nieniszczącymi na przykładzie belek istniejącego mostu drogowego
  w książce:   Electromagnetic and acoustical methods and means for non destructive testing of materials and products
  Strony: 154-157
  Artur Wójcicki
  Opublikowano: 2009
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Zbrojenie główne, poziome kielichów stóp fundamentowych   15 (7,50) pkt
  Artur Wójcicki, Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2006
   
 2. Zbrojenie główne, poziome kielichów stóp fundamentowych
  Artur Wójcicki, Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2003
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1