O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Dorota Iwona Wiraszka
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Katedra Informatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
Stanowisko:      St. wykładowca     (grupa stanowisk: wykładowcy)
E-mail:   d.wiraszka@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-141
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
231
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 920605
LUDZIE NAUKI: 111372
USOS web: 801
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 752
Dyscypliny KBN:telekomunikacja
specjalnosci: cyfrowe przetwarzanie sygnałów

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 20

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Zonal Compression of Greyscale Images Using Walsh and PWL Transforms
  w czasopiśmie:   R.S. Romaniuk (Red.), Proc. of XVI IEEE-SPIE Symposium on Electronics for High Energy Physics, Photonics and Web Engineering, Wilga 2007.
  Tom: 6937, Strony: U9372-U9372
  Dorota Wiraszka, R. Spadło
  Opublikowano: 2007
   
 2. Scalar Quantization in the PWL Transform Spectrum Domain
  w czasopiśmie:   Proceedings of the International Conference of Mathematical Methods in Electromagnetic Theory (MMET 2000)
  Strony: 218-220
  Remigiusz Baran, Dorota Wiraszka, Wiera Dziech
  Opublikowano: 2000
   
 3. Signal Compression Based on Zonal Selection Methods
  w czasopiśmie:   Proceedings of the International Conference of Mathematical Methods in Electromagnetic Theory (MMET 2000)
  Strony: 224-226
  Wiera Dziech, Remigiusz Baran, Dorota Wiraszka
  Opublikowano: 2000
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Piecewise-Linear Transforms and Their Applications on the Example of Threshold and Zonal Image Compression   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Tom: 6/2014, Strony: 11123- 11128
  Dorota Wiraszka, Remigiusz Baran
  Opublikowano: 2014
   
 2. Zone Selection in Image Compression Using Piecewise-Linear Transforms   7 pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Tom: 1, Strony: 90
  Dorota Wiraszka
  Opublikowano: 2011
   
 3. O pewnym modelu hierarchicznych sieci telekomunikacyjnych   3 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 43, Strony: 9-13
  Joanna Bartosik, Dorota Wiraszka
  Opublikowano: 2005
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Application of Piecewise-Linear Transforms in Threshold Compression of Contours
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Tom: 4/2015, Strony: 2341- 2348
  Remigiusz Baran, Dorota Wiraszka
  Opublikowano: 2015
   
 2. Schemat obiektowo zorientowanej kompresji obrazów z wykorzystaniem detektora krawędzi Canny'ego
  w czasopiśmie:   Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
  Strony: 217-230
  Remigiusz Baran, Dorota Wiraszka
  Opublikowano: 2011
   
 3. Kompresja obrazów z zastosowaniem transformat złożonych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 42, Strony: 371-380
  Dorota Wiraszka
  Opublikowano: 2005
   
 4. Dwustopniowa metoda kompresji obrazów z zastosowaniem transformat falkowych i odcinkowo-liniowych
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne Krajowego Sympozjum Telekomunikacji, Bydgoszcz, 2001
  Tom: B, Strony: 38-47
  A. Dziech, Dorota Wiraszka
  Opublikowano: 2001
   
 5. Problemy kompresji sygnałów z zastosowaniem transformaty falkowej
  w czasopiśmie:   Materiały Krajowej Konferencji Radiotelekomunikacji, Radiofonii i Telewizji(KKRiT'2001)
  Strony: IV-67 - IV-78
  Wiera Dziech, Dorota Wiraszka, Remigiusz Baran
  Opublikowano: 2001
   
 6. Aproksymacja konturów z wykorzystaniem metod czasowo-przestrzennych i transformacyjnych
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne Krajowego Sympozjum Telekomunikacji (KST
  Strony: 113-119
  Dorota Wiraszka, Wiera Dziech, Remigiusz Baran
  Opublikowano: 2000
   
 7. Image Compression Using Scalar Quantization in the Spectral Domain
  w czasopiśmie:   Proceedings of the IEEE Scientific Workshop on Signal Processing (SP
  Strony: 31-37
  A. Dziech, Remigiusz Baran, Dorota Wiraszka
  Opublikowano: 2000
   
 8. Problemy kwantyzacji skalarnej w dziedzinie widmowej przekształcenia HPL
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne Krajowego Sympozjum Telekomunikacji (KST'2000)
  Tom: A, Strony: 77-87
  Remigiusz Baran, Wiera Dziech, Dorota Wiraszka
  Opublikowano: 2000
   
 9. Problemy aproksymacji obrazów z zastosowaniem dwuwymiarowych przekształceń PWL
  w czasopiśmie:   Krajowe Sympozjum Telekomunikacji
  Tom: A
  Ignacy Pardyka, Robert Chodorek, Dorota Biela
  Opublikowano: 1992
   
 10. Modernizacja stanowiska badawczego do wyznaczania szybkości parowania aerozolu metodą pomiaru elektrycznej przewodności plazmy
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Elektryka
  Zeszyt: 24, Strony: 11-19
  Dorota Biela, Czesław Bobrowski
  Opublikowano: 1990
   

Rozdziały w monografiach
 1. Schemat obiektowo zorientowanej kompresji obrazów z wykorzystaniem detektora krawędzi Canny'ego   4 (2,00) pkt
  w książce:   Postępy automatyki i robotyki - Część I
  Strony: 217-230
  Remigiusz Baran, Dorota Wiraszka
  Opublikowano: 2011
   
 2. Two-Stage Image Compression Using Wavelet and Piecewise-Linear Transforms   3 pkt
  w książce:   Recent Trends in Multimedia Information Processing
  Strony: 36-39
  Dorota Wiraszka
  Opublikowano: 2003
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Zbiór zadań z podstaw elektroniki
  Tom: Mat. pomocnicze, Zeszyt: 141
  Filip Rudziński, Dorota Wiraszka
  Opublikowano: 2004
   
 2. Application of Two-Stage Transform in Image Compression
  w książce:   Proceedings of the International Workshop on Multimedia Communications and Services MCS
  Strony: 91-95
  Dorota Wiraszka
  Opublikowano: 2003
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1