O pracowniku
Pomoc (F2)
dr Małgorzata Widłak
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Katedra Technologii Wody i Ścieków
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   mwidlak@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-807
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
376
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 921503
LUDZIE NAUKI: 105028
USOS web: 4648
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 735
Dyscypliny KBN:inżynieria i ochrona środowiska
specjalnosci: analityka próbek środowiskowych, prawo ochrony środowiska, chemia środowiska, chemia gleb

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 15

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Zmienność wybranych parametrów gleb ornych w okresie cyklu wegetacyjnego roślin   15 pkt
  w czasopiśmie:   Rocznik Ochrona Środowiska
  Tom: 18, Zeszyt: 2, Strony: 803–814
  Małgorzata Widłak
  Opublikowano: 2016
   
 2. A speciation analysis of aluminium in polluted water   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Revue Roumaine de Chimie
  Tom: 50, Zeszyt: 1, Strony: 61-70
  Elżbieta Bezak-Mazur, Małgorzata Widłak
  Opublikowano: 2005
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Heavy metals (Pb, Cu) in soil from urbanized area at the communication route – Part 1 Metale ciężkie (Pb, Cu) w glebie z obszaru zurbanizowanego przy trakcie komunikacyjnym – część I   9 (7,00) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Enwironment
  Tom: 9, Zeszyt: 4, Strony: 273-282
  Małgorzata Widłak, Magdalena Dańczuk, Renata Stoińska, Agata Widłak
  Opublikowano: 2017
   
 2. PRZYRODNICZY WSKAŹNIK ZASOLENIA GLEBY   9 pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of ECOpole
  Tom: 10, Zeszyt: 1, Strony: 359-365
  Małgorzata Widłak
  Opublikowano: 2016
   
 3. Sezonowa migracja wody glebowej w okresie stagnacji wegetacyjnej i ocena jej przydatności do spozycia   4 (2,80) pkt
  w czasopiśmie:   Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
  Tom: 16, Zeszyt: 3, Strony: 25-32
  Małgorzata Widłak, Monika Łukawska
  Opublikowano: 2014
   
 4. Evaluation of Exchangeable Aluminium Content and Selected Soil Parameters of Swietokrzyskie Province   6 pkt
  w czasopiśmie:   Ecological Chemistry and Engineering A
  Tom: 20, Zeszyt: 7-8, Strony: 867-874
  Małgorzata Widłak
  Opublikowano: 2013
   
 5. Glin w oznaczeniach środowiskowych gleby   4 pkt
  w czasopiśmie:   Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
  Tom: 15, Zeszyt: 4, Strony: 81-88
  Małgorzata Widłak, Agata Widłak
  Opublikowano: 2013
   
 6. Ocena zawartości glinu wymiennego i wybranych parametrów gleb województwa świętokrzyskiego   6 pkt
  w czasopiśmie:   Proccedings of ECOpole
  Tom: 7, Zeszyt: 1, Strony: 413--420
  Małgorzata Widłak
  Opublikowano: 2013
   
 7. Toksyczność glinu wyzwaniem środowiskowym   1 pkt
  w czasopiśmie:   Rocznik Świętokrzyski seria B -nauki przyrodnicze
  Tom: 32, Strony: 131-140
  Małgorzata Widłak
  Opublikowano: 2011
   
 8. Specjacja glinu w osadach dennych   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Chemia i Inżynieria Ekologiczna
  Tom: 11, Zeszyt: S4, Strony: 507-515
  Elżbieta Bezak-Mazur, Małgorzata Widłak
  Opublikowano: 2004
   
 9. Analiza specjacyjna glinu w osadach dennych   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Środkowoeuropejska Konferencja ECOpole, Duszniki Zdrój - Hradec Kralowe.
  Strony: 29-32
  Elżbieta Bezak-Mazur, Małgorzata Widłak
  Opublikowano: 2003
   
 10. Analiza specjacyjna glinu w osadach dennych   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of ECOpole
  Strony: 29 - 32
  Elżbieta Bezak-Mazur, Małgorzata Widłak
  Opublikowano: 2003
   
 11. A Speciation Analysis of Aluminium in the River Silnica   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Polish Journal of Environmental Studies
  Tom: 10, Zeszyt: 4, Strony: 263-267
  Elżbieta Bezak-Mazur, Małgorzata Widłak, T. Ciupa
  Opublikowano: 2001
   
 12. Zastosowanie mineralizacji mikrofalowej do analizy specjacyjnej glinu w osadach dennych   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Chemia i Inżynieria Ekologiczna
  Tom: 8, Zeszyt: 5, Strony: 503-513
  Elżbieta Bezak-Mazur, A. Rabajczyk, Małgorzata Widłak
  Opublikowano: 2001
   

Rozdziały w monografiach
 1. Ocena występowania metali ciężkich w glebach regionu świętokrzyskiego   5 (4,00) pkt
  w książce:   Zdrowie Praca Środowisko- Współczesne Dylematy
  Małgorzata Widłak
  Opublikowano: 2015
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1