O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Agnieszka Katarzyna Wdowiak
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Inżynierii Komunikacyjnej
Stanowisko:      Doktorant     (grupa stanowisk: pozostali)
E-mail:   awdowiak@tu.kielce.pl
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
961
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 4014393
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 11

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Badanie cech strukturalnych i geometrycznych podczas sortowania wytrzymałościowego tarcicy konstrukcyjnej metodą wizualną   5 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd budowlany
  Tom: 12/2017, Strony: 42-46
  Agnieszka Wdowiak
  Opublikowano: 2017
   
 2. Defects in structural timber   9 pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 9, Zeszyt: 2, Strony: 112-122
  Agnieszka Wdowiak
  Opublikowano: 2017
   
 3. STRUKTURA DREWNA KONSTRUKCYJNEGO   9 pkt
  w czasopiśmie:   CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE
  Tom: XXXIV, Zeszyt: 64 (4/17), Strony: 365-380
  Agnieszka Wdowiak
  Opublikowano: 2017
   
 4. The use of glass and aramid fibres for the strengthening of timber structures   10 pkt
  w czasopiśmie:   Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Forestry and Wood Technology
  Tom: 100, Strony: 128-138
  Janusz Brol, Agnieszka Wdowiak
  Opublikowano: 2017
   
 5. Wpływ niejednorodności struktury zginanych belek z drewna klejonego na efekt ich wzmocnienia   8 (4,00) pkt
  w czasopiśmie:   Materiały Budowlane
  Zeszyt: 1, Strony: 87-89
  Agnieszka Wdowiak, Andrzej Kroner
  Opublikowano: 2017
   
 6. Analysis of bent timber beam reinforcement with the application of composite materials   9 pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 8, Zeszyt: 1, Strony: 10-16
  Agnieszka Wdowiak
  Opublikowano: 2016
   
 7. STRENGTH AND STRUCTURAL PROPERTIES OF STRUCTURAL TIMBER   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 8, Zeszyt: 2, Strony: 103-108
  Lech Rudziński, Agnieszka Wdowiak
  Opublikowano: 2016
   
 8. Using the visual method to sort Polish pine structural sawn timber with respect to strength   13 pkt
  w czasopiśmie:   Czasopismo Techniczne
  Zeszyt: 2-B/2016, Strony: 219-224
  Agnieszka Wdowiak
  Opublikowano: 2016
   
 9. Zasady prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego   8 pkt
  w czasopiśmie:   Materiały Budowlane
  Zeszyt: 2, Strony: 64-67
  Agnieszka Wdowiak
  Opublikowano: 2015
   
 10. Jak należy prowadzić książkę obiektu budowlanego?   6 pkt
  w czasopiśmie:   Materiały Budowlane
  Zeszyt: 12, Strony: 58-59
  Agnieszka Wdowiak
  Opublikowano: 2014
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Assessment of technical condition of wooden structures
  w czasopiśmie:   TRANSCOM PROCEEDINGS
  Tom: 2015, Zeszyt: SECTION 7, Strony: 326-332
  Agnieszka Wdowiak
  Opublikowano: 2015
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1