O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Wiktor Maciej Wciślik
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Betonowych
Stanowisko:      Asystent     (grupa stanowisk: asystenci)
E-mail:   wwcislik@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-549
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
167
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3954857
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 7485
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 31

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Critical Void Volume Fraction f(c) at Void Coalescence for S235JR Steel at Low Initial Stress Triaxiality   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  Tom: 245, Zeszyt: 022050, Strony: 1-9
  Paweł Kossakowski, Wiktor Wciślik
  Opublikowano: 2017
   
 2. Experimental determination of critical void volume fraction fF for the Gurson Tvergaard Needleman (GTN) model   15 pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Structural Integrity
  Tom: 2, Strony: 1676-1683
  Wiktor Wciślik
  Opublikowano: 2016
   
 3. Effect of Critical Void Volume Fraction fF on Results of Ductile Fracture Simulation for S235JR Steel under Multi-Axial Stress States   15 (6,00) pkt
  w czasopiśmie:   Key Engineering Materials. Fracture and Fatigue of Materials and Structures
  Tom: 598, Strony: 113-118
  Paweł Grzegorz Kossakowski, Wiktor Wciślik
  Opublikowano: 2014
   
 4. Experimental determination and application of critical void volume fraction fc for S235JR steel subjected to multi-axial stress state   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Recent Advances in Computational Mechanics, T. Łodygowski, J. Rakowski, P. Litewka (Eds.), CRC Press/Balkema, London 2014
  Strony: 303-309
  Paweł Grzegorz Kossakowski, Wiktor Wciślik
  Opublikowano: 2014
   
 5. Numerical determination of critical void nucleation strain in the Gurson-Tvergaard-Needleman porous material model for low stress state triaxiality ratio   15 pkt
  w czasopiśmie:   23rd International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, Czech Republic
  Strony: 794-800
  Wiktor Wciślik
  Opublikowano: 2014
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Modelowanie procesów niszczenia stali konstrukcyjnych   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Budownictwo
  Zeszyt: 6, Strony: 333-336
  Paweł Kossakowski, Wiktor Wciślik
  Opublikowano: 2017
   
 2. Selected aspects of application of aluminium alloys in building structures   9 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 9, Zeszyt: 4, Strony: 256-263
  Paweł Grzegorz Kossakowski, Wiktor Wciślik, Michał Bakalarz
  Opublikowano: 2017
   
 3. Carrying capacity assessment and strengthening of reinforced concrete structures operating in chemically aggressive environment   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 8, Zeszyt: 4, Strony: 224-228
  Wiktor Wciślik, Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2016
   
 4. Legal regulations for protection of the environment from the noise and the current requirements for permissible noise level in Poland   3 (1,20) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 5, Zeszyt: 1, Strony: 34–41
  Paweł Kossakowski, Wiktor Wciślik
  Opublikowano: 2013
   
 5. Wpływ stopnia trójosiowości stanu naprężeń na wartość odkształcenia nukleacji mikropustek w stali S235JR   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Mechaniczny
  Zeszyt: 3, Strony: 15-21
  Paweł Kossakowski, Wiktor Wciślik
  Opublikowano: 2013
   
 6. Modelling S235JRG2 steel load-carrying capacity and micro-damage development for static and quasi-static loads   2 pkt
  w czasopiśmie:   Challenges of modern technology
  Tom: 2, Zeszyt: 3, Strony: 58-61
  Wiktor Wciślik
  Opublikowano: 2011
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Critical void volume fraction fc at void coalescence for S235JR steel at low initial stress triaxial
  w czasopiśmie:   World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium WMCAUS - Abstract Collecion Book
  Strony: 100-100
  Paweł Kossakowski, Wiktor Wciślik
  Opublikowano: 2017
   
 2. Numerical simulation of void nucleation in S355 steel
  w czasopiśmie:   Solid State Phenomena
  Tom: 250, Strony: 244-249
  Wiktor Wciślik
  Opublikowano: 2016
   
 3. Numeryczna symulacja zarodkowania pustek w stali S355
  w czasopiśmie:   Materiały XV Krajowej Konferencji Mechaniki Pękania
  Tom: 1, Zeszyt: 1, Strony: 113-114
  Wiktor Wciślik
  Opublikowano: 2015
   
 4. Application of Electron Scanning Microscope in the Analysis of the Structure of Casting Non-Conformities Aimed at Optimization of Technological Process Parameters   5 (1,67) pkt
  w czasopiśmie:   Manufacturing Technology
  Tom: 13, Strony: 164-169
  Agnieszka Czajkowska, Paweł Kossakowski, Wiktor Wciślik, Renata Stasiak-Betlejewska
  Opublikowano: 2013
   
 5. Eksperymentalna i numeryczna analiza krytycznego udziału objętościowego pustek fF w stali S235JR w wieloosiowym stanie naprężeń (Pełna wersja artykułu)
  w czasopiśmie:   Materiały XIV Krajowej Konferencji Mechaniki Pękania, Kielce - Cedzyna 2013
  Strony: 202–211
  Paweł Grzegorz Kossakowski, Wiktor Wciślik
  Opublikowano: 2013
   
 6. Experimental determination and application of critical void volume fraction fc for S235JR steel subjected to complex stress state (Full paper)
  w czasopiśmie:   Proceedings of 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM-2013), Poznań 2013
  Strony: TS-03-11-12
  Paweł Grzegorz Kossakowski, Wiktor Wciślik
  Opublikowano: 2013
   
 7. Application of electron scanning microscope in the analysis of the structure of casting non – conformities aimed at optimization of technological process parameters
  w czasopiśmie:   proceedings of the 2. International Conference Microscopy and Non - destructive Materials Testing, Litomerice, Czech Republic
  Tom: 2, Strony: 25-30
  Agnieszka Czajkowska, Paweł Kossakowski, Wiktor Wciślik, R. Stasiak-Betlejewska
  Opublikowano: 2012
   
 8. Application of Electron Scanning Microscope in the Analysis of the Structure of Casting Non-Conformities Aimed at Optimization of Technological Process Parameters.
  w czasopiśmie:   W:Mikroskopie a nedestruktivni zkouseni materialu 2012. 2. Mezinarodni konference NDT 2012. Sbornik prispevku = Microscopy and Non-Destructive Materials Testind 2012. 2nd Int.Conf. NDT 2012. Paper Proc. 17-18.10.2012, Litomerice, Czech Republic.
  Tom: 1, Strony: 25-30
  Agnieszka Czajkowska, Paweł Kossakowski, Wiktor Wciślik, Renata Stasiak-Betlejewska
  Opublikowano: 2012
   
 9. Numeryczne modelowanie inicjacji zniszczenia na poziomie mikrostrukturalnym w stalach
  w czasopiśmie:   Systems. Journal of Transdisciplinary Systems Science
  Tom: 16, Zeszyt: 2, Strony: 209-219
  Paweł Kossakowski, Wiktor Wciślik
  Opublikowano: 2012
   
 10. Application of georadar to diagnostics of prefabricated slab buildings
  w czasopiśmie:   Materiały Konferencji Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki Transcom, Żilina, 2011
  Tom: 7, Strony: 149-152
  Wiktor Wciślik, Justyna Bryła, Hubert Dudziński, Paweł Tworzewski
  Opublikowano: 2011
   
 11. Effect of the stress state triaxiality on the value of limit strain of micro-void development in S235JR steel - numerical analysis
  w czasopiśmie:   Communications Scientific Letters of University of Żilina
  Tom: 13, Strony: 67-71
  Wiktor Wciślik
  Opublikowano: 2011
   
 12. Effect of the stress state triaxiality on the value of limit strain of micro-void development in S235JR steel – numerical analysis
  w czasopiśmie:   Materiały Konferencji Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki Transcom, Żilina, 2011
  Tom: 7, Strony: 145-148
  Wiktor Wciślik
  Opublikowano: 2011
   
 13. Badania georadarowe zespolonego mostu z belkami z betonu sprężonego
  w czasopiśmie:   Materiały 56 Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZiTB Krynica 2010, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
  Tom: 1, Strony: 459-465
  Wiktor Wciślik
  Opublikowano: 2010
   
 14. Modeling S235JRG2 steel load carrying capacity and micro-damage development for static and quasi-static loads
  w czasopiśmie:   Materiały 5. konferencji Young Scientists Towards the Challenges of Contemporary Technology
  Tom: 1, Strony: 48
  Wiktor Wciślik
  Opublikowano: 2010
   
 15. Metoda emisji akustycznej w diagnostyce konstrukcji żelbetowych
  w czasopiśmie:   Materiały XXXVII Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych Koła Naukowe Szkołą Twórczego Działania
  Tom: 1, Strony: 380-381
  Wiktor Wciślik
  Opublikowano: 2008
   

Rozdziały w monografiach
 1. Cloud computing as a tool of the future for the quality production improvement   5 (1,11) pkt
  w książce:   Quality Control Meaning in Products and Processes Improvement
  Strony: 9-20
  Paweł Kossakowski, Wiktor Wciślik, Agnieszka Czajkowska, Renata Stasiak-Betlejewska
  Opublikowano: 2013
   
 2. Optimization of the design process using computer object modeling system   5 (1,25) pkt
  w książce:   Services chain improvement
  Strony: 47-58
  Paweł Kossakowski, Wiktor Wciślik, Agnieszka Czajkowska
  Opublikowano: 2013
   
 3. Quality level analysis of the semi-products receiving by steel continuous casting technology   5 (1,25) pkt
  w książce:   Quality Control Meaning in Products and Processes Improvement
  Strony: 21-32
  Agnieszka Czajkowska, Paweł Kossakowski, Wiktor Wciślik
  Opublikowano: 2013
   
 4. Mikromechaniczne modele ciągliwego pękania metali   4 pkt
  w książce:   Zagadnienia materiałowe w Budownictwie i Inżynierii Środowiska
  Tom: M23, Strony: 47-55
  Wiktor Wciślik
  Opublikowano: 2012
   
 5. Optimizing the design process using the BIM – based Autodesk software   5 (2,50) pkt
  w książce:   Toyotarity. Production/Service Systems Functioning
  Strony: 53-64
  Wiktor Wciślik, Paweł Kossakowski, Agnieszka Czajkowska
  Opublikowano: 2012
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1