O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Anna Tyburczyk
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnych
Stanowisko:      Asystent     (grupa stanowisk: asystenci)
E-mail:   annazw@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-829
Język komunikacji: polski, angielski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
162
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3942574
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 660
Dyscypliny KBN:energetyka
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 27

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Efektywność dwufazowego chłodzenia na przykładzie żebra z pokryciem siatkowym   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Elektrotechniczny
  Tom: 87, Zeszyt: 7, Strony: 48-51
  Tadeusz Orzechowski, Anna Tyburczyk
  Opublikowano: 2011
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Boiling heat transfer on fins – experimental and numerical procedure   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Experimental Fluid Mechanics 2013, Kutná Hora 19th -22rd November 2013
  Tom: 67, Strony: 523 – 529
  Tadeusz Orzechowski, Anna Tyburczyk
  Opublikowano: 2014
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. The use of passive shield to reduce the gains of irradiation   9 pkt
  w czasopiśmie:   Structure and environment
  Tom: 7, Zeszyt: 3, Strony: 142-147
  Ilona Kaleta, Anna Liwocha, Anna Tyburczyk
  Opublikowano: 2015
   
 2. Wymiana ciepła przy wrzeniu na żebrze z pokryciem metalowo-włóknistym   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej
  Tom: XXXI, Zeszyt: 86 (nr 2/2014), Strony: 231-238
  Tadeusz Orzechowski, Anna Tyburczyk, Kinga Strąk
  Opublikowano: 2014
   
 3. Wybrane zagadnienia w praktyce pomiarów termowizyjnych   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Zeszyt: 12, Strony: 32-36
  Sylwia Zwierzchowska, Tadeusz Orzechowski, Anna Tyburczyk
  Opublikowano: 2010
   
 4. Wymiana ciepła na żebrach z metalowo włóknistym pokryciem kapilarno-porowatym   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Aparatura Chemiczna
  Zeszyt: 6, Strony: 144-145
  Sylwia Zwierzchowska, Tadeusz Orzechowski, Anna Zwierzchowska
  Opublikowano: 2009
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Wpływ emisyjności na wyznaczenie temperatury obiektu za pomocą kamery termowizyjnej
  w czasopiśmie:   Materiały z XXII Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych i XXXIV Sejmik SKN
  Strony: 112
  Patrycja Sobieraj, Agnieszka Adamus, Aleksandra Bielecka, Anna Tyburczyk, Sylwia Wciślik
  Opublikowano: 2017
   
 2. Heat transfer on fins with anisotropic coating
  w czasopiśmie:   Proceedings of the 4th International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering
  Strony: 405-413
  Tadeusz Orzechowski, Anna Tyburczyk
  Opublikowano: 2016
   
 3. Passive heating of the ground surface
  w czasopiśmie:   Proceedings of the International conference Experimental Fluid Mechanics 2015
  Strony: 834-838
  Anna Tyburczyk
  Opublikowano: 2015
   
 4. Boiling heat transfer enhancement on a long fin coated with wire mesh structures
  w czasopiśmie:   Book of Abstracts, 8th World Conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, Editors: P.J. Coelho, M. Costa
  Zeszyt: 60
  Tadeusz Orzechowski, Anna Tyburczyk
  Opublikowano: 2013
   
 5. Experimental analysis of the local heat transfer coefficient on a fin operating in boiling
  w czasopiśmie:   Proceedings of the 40th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Editor: prof. Jozef Markoš,
  Strony: 805 – 812
  Tadeusz Orzechowski, Anna Tyburczyk
  Opublikowano: 2013
   
 6. Effectiveness of a fin with capillary porous coating in ethanol pool boiling
  w czasopiśmie:   Workshop: Computational Methods for Multiphase Flows. Book of Abstracts and Lecture Support, Wieżyca k. Gdańska
  Strony: 45
  Tadeusz Orzechowski, Katarzyna Stokowiec, Anna Tyburczyk
  Opublikowano: 2011
   
 7. Effectiveness of fin mesh covering in ethanol pool boiling
  w czasopiśmie:   Thermodynamics in Science and Technology. Edited by L. Bogusławski. Poznań University of Technology Part 1
  Strony: 158-164
  Tadeusz Orzechowski, Anna Tyburczyk
  Opublikowano: 2011
   
 8. Intensyfikacja wymiany ciepła na przykładzie powierzchni osiatkowanej
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe PŚk Nauki Techniczne: Elektryka Nr 15. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 15, Strony: 135-141
  Tadeusz Orzechowski, Anna Tyburczyk
  Opublikowano: 2010
   
 9. Boiling Heat Transfer on Fins Covered with Thin Wire Mesh Structure
  w czasopiśmie:   Material Engineering. Mechanical Engineering Technologies. TRANSCOM 2009: 8-th European Conference of Young Research and Scientific Workers
  Strony: 165-168
  Tadeusz Orzechowski, Anna Zwierzchowska, Sylwia Zwierzchowska
  Opublikowano: 2009
   
 10. Boiling heat transfer performance on single and double net layered surface. (Wymiana ciepła przy wrzeniu na powierzchni z pojedynczą i podwójną warstwą siatki)
  w czasopiśmie:   VIII Workshop Modelling of Multiphase Flows in Thermo-Chemical Systems. Wieżyca 31.05-2.06.2009.
  Strony: 30
  Tadeusz Orzechowski, Anna Zwierzchowska, Sylwia Zwierzchowska
  Opublikowano: 2009
   
 11. Evaluation of boiling heat transfer coefficients on fin’s smooth surface
  w czasopiśmie:   Material Engineering. Mechanical Engineering Technologies. TRANSCOM 2009: 8-th European Conference of Young Research and Scientific Workers
  Strony: 169-172
  Tadeusz Orzechowski, Anna Zwierzchowska, Sylwia Zwierzchowska
  Opublikowano: 2009
   
 12. Investigation of boiling heat transfer on the aluminum fin’s smooth surface (Badanie wymiany ciepła przy wrzeniu na gładkich aluminiowych żebrach
  w czasopiśmie:   VIII Workshop Modelling of Multiphase Flows in Thermo-Chemical Systems. Wieżyca 31.05-2.06.2009
  Strony: 29
  Sylwia Zwierzchowska, Tadeusz Orzechowski, Anna Zwierzchowska
  Opublikowano: 2009
   
 13. Metodyka Pomiarów Termowizyjnych
  w czasopiśmie:   55 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Krynica 22.09 – 24.09.2009
  Strony: 617
  Tadeusz Orzechowski, Anna Zwierzchowska, Sylwia Zwierzchowska
  Opublikowano: 2009
   
 14. Odparowanie kropli wody z powierzchni o temperaturze powyżej punktu Leidenfrosta
  w czasopiśmie:   IX Ogólnopolska konferencja przepływów wielofazowych, Gdańsk 17-19 czerwca 2009
  Strony: 51-52
  Tadeusz Orzechowski, Anna Zwierzchowska, Sylwia Zwierzchowska
  Opublikowano: 2009
   
 15. Wymiana ciepła na żebrach z metalowo włóknistym pokryciem kapilarno-porowatym
  w czasopiśmie:   IX Ogólnopolska konferencja przepływów wielofazowych, Gdańsk 17-19 czerwca 2009.
  Strony: 50-51
  Tadeusz Orzechowski, Anna Zwierzchowska, Sylwia Zwierzchowska
  Opublikowano: 2009
   
 16. Wymiana ciepła przy wrzeniu na powierzchni z pojedynczą i podwójną warstwą siatki
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe PŚk: Nauki techniczne-budowa i eksploatacja maszyn
  Strony: 331-338
  Tadeusz Orzechowski, Anna Zwierzchowska
  Opublikowano: 2009
   
 17. PORÓWNANIE MOŻLIWOŚCI POMIAROWYCH DŁUGOFALOWYCH KAMER TERMOWIZYJNYCH O RÓŻNYCH MATRYCACH
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 11, Strony: 221
  Tadeusz Orzechowski, Sylwia Zwierzchowska, Anna Zwierzchowska
  Opublikowano: 2008
   
 18. Porównanie możliwości pomiarowych długofalowych kamer termowizyjnych o różnych matrycach
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe PŚk: Nauki techniczne-budowa i eksploatacja maszyn
  Tom: 11, Strony: 221-227
  Tadeusz Orzechowski, Anna Zwierzchowska, Sylwia Zwierzchowska
  Opublikowano: 2008
   
 19. WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI ABSORPCYJNYCH ELEWACJI ZEWNĘTRZNEJ NA ZAPOTRZEBOWANIE ENERGII DO CHŁODZENIA
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Strony: 229
  Tadeusz Orzechowski, Sylwia Zwierzchowska, Anna Zwierzchowska
  Opublikowano: 2008
   
 20. Wpływ właściwości absorpcyjnych elewacji zewnętrznej na zapotrzebowanie energii do chłodzenia
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe PŚk: Nauki techniczne-budowa i eksploatacja maszyn
  Tom: 11, Strony: 229-238
  Tadeusz Orzechowski, Anna Zwierzchowska, Sylwia Zwierzchowska
  Opublikowano: 2008
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Rozprawa doktorska "Wymiana ciepła elementów z mikropokryciem porowatym o właściwościach anizotropowych"
  Anna Tyburczyk
  Opublikowano: 2014
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1