O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Justyna Anna Tworzewska
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Betonowych
Stanowisko:      Asystent     (grupa stanowisk: asystenci)
E-mail:   j.tworzewska@tu.kielce.pl
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
336
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3950788
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 16

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Experimental validation of concrete crack identification and location with acoustic emission method   15 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Civil and Mechanical Engineering
  Tom: 12, Zeszyt: 1, Strony: 23-28
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Aleksandra Krampikowska, Justyna Tworzewska, Paweł Tworzewski
  Opublikowano: 2012
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Doświadczalna analiza odkształceń przestrzennych belek żelbetowych z zastosowaniem skanera optycznego 3D   4 (,67) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Budownictwo
  Tom: 70, Zeszyt: 3, Strony: 156-159
  Barbara Goszczyńska, Wiesław Trąmpczyński, Kamil Bacharz, Magdalena Bacharz, Justyna Tworzewska, Paweł Tworzewski
  Opublikowano: 2014
   
 2. Określenie rysy na potrzeby analizy wyników badania procesu powstawania i rozwoju rys w belkach żelbetowych z zastosowaniem systemu ARAMIS   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Budowlany
  Zeszyt: 12, Strony: 44-49
  Barbara Goszczyńska, Justyna Tworzewska
  Opublikowano: 2014
   
 3. Zastosowanie skanera optycznego 3D do analizy belek wzmocnionych taśmami FRP   10 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Tom: 6, Strony: 4130-4137
  Barbara Goszczyńska, Wiesław Trąmpczyński, Magdalena Bacharz, Justyna Tworzewska, Paweł Tworzewski
  Opublikowano: 2014
   
 4. Zastosowanie wyników ze skanera optycznego 3D do wizualizacji wykładów z konstrukcji żelbetowych   10 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 4138-4146
  Barbara Goszczyńska, Wiesław Trąmpczyński, Kamil Bacharz, Justyna Tworzewska, Paweł Tworzewski
  Opublikowano: 2014
   
 5. Zastosowanie metody emisji akustycznej do analizy procesu zarysowania belek żelbetowych   4 (,80) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska
  Tom: 59, Zeszyt: 3/II, Strony: 77-84
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Justyna Tworzewska, Paweł Tworzewski
  Opublikowano: 2012
   
 6. Weryfikacja doświadczalna identyfikacji i lokalizacji zarysowania betonu przy zastosowaniu metody emisji akustycznej   4 (,67) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
  Tom: z 58, Zeszyt: 3/II, Strony: 119-126
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Aleksandra Krampikowska, Justyna Bryła, Paweł Tworzewski
  Opublikowano: 2011
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Influence of Creep on the Results of Crack Width for Loaded Reinforced Concrete Beams
  w czasopiśmie:   Transcom Proceedings 2015 11-th European Conference of Young Researchers and Scientists
  Tom: 7, Strony: 304-309
  Justyna Tworzewska
  Opublikowano: 2015
   
 2. Analysis of Shear Load Capacity of Reinforced Concrete Beams in the Light of Eurocode 2 and Model Code 2010
  w czasopiśmie:   Transcom 2013 10-th European Conference of Young Researchers and Scientists - Proceedings
  Strony: 11-14
  Kamil Bacharz, Magdalena Bacharz, Justyna Tworzewska, Paweł Tworzewski
  Opublikowano: 2013
   
 3. Application of a 3D Optical Scanner to Reinforced Concrete Elements Analysis
  w czasopiśmie:   Transcom 2013 10-th European Conference of Young Researchers and Scientists - Proceedings
  Strony: 333-336
  Paweł Tworzewski, Justyna Tworzewska, Magdalena Bacharz, Kamil Bacharz
  Opublikowano: 2013
   
 4. Experimental Validation of the Acoustic Emission (AE) Method for the Cracking Process Determination and Locatisation in Concrete Elements   5 (,83) pkt
  w czasopiśmie:   Report IABSE Conference Rotterdam 2013 “Assesment, Upgrading and Refurbishment of Infrastructures"
  Tom: 99, Strony: 150-151
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Aleksandra Krampikowska, Justyna Tworzewska, Paweł Tworzewski
  Opublikowano: 2013
   
 5. The experimental analysis of the spatial deformation of reinforced concreto beams with use of 3D otical scanner
  w czasopiśmie:   Proceedings 59 th Annual Conference on Scientific Problems of Civil Engineering, Krynica
  Strony: 130 - 132
  Wiesław Trąmpczyński, Barbara Goszczyńska, Kamil Bacharz, Magdalena Godowska, Justyna Tworzewska, Paweł Tworzewski
  Opublikowano: 2013
   
 6. Application of acoustic emission metod for the analysis of cracking process in reinforcrd concrete
  w czasopiśmie:   Proceedings 58 th Annual Conference on Scientific Problems of Civil Engineering, 16-21 September 2012 Krynica – Rzeszów, Poland
  Strony: 72-73
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Justyna Tworzewska, Paweł Tworzewski, Aleksandra Krampikowska
  Opublikowano: 2012
   
 7. Application of georadar to diagnostics of prefabricated slab buildings
  w czasopiśmie:   Materiały Konferencji Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki Transcom, Żilina, 2011
  Tom: 7, Strony: 149-152
  Wiktor Wciślik, Justyna Bryła, Hubert Dudziński, Paweł Tworzewski
  Opublikowano: 2011
   

Rozdziały w monografiach
 1. Badanie przebiegu zmian szerokości rys w procesie obciążania belek żelbetowych   5 (3,00) pkt
  w książce:   Konstrukcje betonowe i metalowe
  Strony: 121-128
  Justyna Tworzewska, Barbara Goszczyńska
  Opublikowano: 2015
   
 2. Zastosowanie skanera optycznego 3D do analizy procesu zarysowania elementów żelbetowych   5 (4,00) pkt
  w książce:   Aktualne badania i analizy z inżynierii lądowej
  Strony: 677-684
  Justyna Tworzewska
  Opublikowano: 2013
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1