O pracowniku
Pomoc (F2)
dr hab. Wiesław Tomasz Trela
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Inżynierii Komunikacyjnej
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
952
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 1701381
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 25

Publikacja w czasopiśmie wymienionym w wykazie MNiSzW (część A)
 1. Błedna klasyfikacja - czasopisma nie ma na liście A !
  Putative Late Ordovician land plants
  w czasopiśmie:   New Phytologist
  Tom: 218, Zeszyt: 4, Strony: 1305 - 1309
  Marius A. Salamon, Philippe Gerrienne, Philippe Steemans, Przemysław Gorzelak, Paweł Filipiak, Alain Le Herisse, Florantin Paris, Borja Cascales-Minana, Tomasz Brachaniec, Magdalena Misz-Kennan, Robert Niedźwiedzki, Wiesław Trela
  Opublikowano: 2018
   
 2. Upper Ordovician and Silurian ash beds in the Holy Cross Mountains, Poland: preservation in mudrock facies and relation to atmospheric circulation in the Southern Hemisphere   35 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of the Geological Society
  Tom: 175, Strony: 352-360
  Wiesław Trela, Ewelina Bąk, Pańczyk Magdalena
  Opublikowano: 2018
   
 3. Redox conditions and marine microbial community changes during the end-Ordovician mass extinction event   40 pkt
  w czasopiśmie:   Global and Planetary Change
  Tom: 149, Strony: 105-122
  Justyna Smolarek, Leszek Marynowski, Wiesław Trela, Piotr Kujawski, Bernd R.T. Simoneit
  Opublikowano: 2017
   
 4. Agglutinated benthic foraminifera in Ordovician and Silurian black mudrock facies of the Holy Cross Mountains (Poland) and their significance in recognition of oxygen content   35 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology
  Tom: 457, Zeszyt: 1, Strony: 242-246
  Wiesław Trela
  Opublikowano: 2016
   
 5. Llandovery green/grey and black mudrock facies of the northern Holy Cross Mountains (Poland) and their relation to early Silurian sea-level changes and benthic oxygen level   35 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Sedimentary Geology
  Tom: 342, Zeszyt: 1, Strony: 66-77
  Wiesław Trela, Teresa Podhalańska, Justyna Smolarek, Leszek Marynowski
  Opublikowano: 2016
   
 6. Lower Wenlock black shales in the northern Holy Cross Mountains, Poland: sedimentary and geochemical controls on the Ireviken Event in a deep marine setting   30 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Geological Magazine
  Strony: 1-18
  Justyna Smolarek, Wiesław Trela, David P.G. Bond, Leszek Marynowski
  Opublikowano: 2016
   
 7. Major oceanic redox condition change correlated with the rebound of marine animal diversity during the Late Ordovician   50 pkt
  w czasopiśmie:   Geology
  Tom: 39, Zeszyt: 7, Strony: 675-678
  Tonggang Zhang, Wiesław Trela, Shao-Yong Jiang, Jesper K. Nielsen, Yanan Shen
  Opublikowano: 2011
   
 8. Sedimentary and diagenetic environments of Middle Ordovician iron-rich limestones (Pobroszyn Formation) in the northern Holy Cross Mountains, Poland   10 pkt
  w czasopiśmie:   Geological Quarterly
  Tom: 52, Zeszyt: 3, Strony: 199-211
  Wiesław Trela
  Opublikowano: 2008
   
 9. Sedimentary and microbial record of the Middle/Late Ordovician phosphogenetic episode in the northern Holy Cross Mountains, Poland   24 pkt
  w czasopiśmie:   Sedimentary Geology
  Tom: 203, Zeszyt: 1-2, Strony: 131-142
  Wiesław Trela
  Opublikowano: 2008
   
 10. Late Neoproterozoic to Early Palaeozoic palaoegeography of the Holy Cross Mountains (Central Europe): an integrated approach   24 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Geological Society
  Tom: 164, Zeszyt: 2, Strony: 405-423
  J. Nawrocki, J. Dunlap, Z. Pecskay, L. Krzemiński, A. Żylinska, M. Fanning, W. Kozłowski, S. Salwa, Z. Szczepanik, Wiesław Trela
  Opublikowano: 2007
   
 11. Upper Ordovician mudrock facies and trace fossils in the northern Holy Cross Mountains, Poland, and their relation to oxygen- and sea-level dynamics   24 pkt
  w czasopiśmie:   Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology
  Tom: 246, Zeszyt: 2-4, Strony: 488-501
  Wiesław Trela
  Opublikowano: 2007
   
 12. Condensation and phosphatization of the Middle and Upper Ordovician limestones on the Malopolska Block (Poland): Response to paleoceanographic conditions   24 pkt
  w czasopiśmie:   Sedimentary Geology
  Tom: 178, Zeszyt: 3-4, Strony: 219-236
  Wiesław Trela
  Opublikowano: 2005
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Paleogleby w zapisie sedymentacyjnym formacji z Siodeł w Górach Świętokrzyskich (perm górny–trias dolny)   12 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Geologiczny
  Tom: 65, Zeszyt: 4, Strony: 227-233
  Wiesław Trela, Anna Mader
  Opublikowano: 2017
   
 2. Ewolucja środowisk depozycyjnych ordowiku łysogórskiego w Górach Świętokrzyskich na tle krzywej eustatycznej Bałtyki   4 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Geologiczny
  Tom: 57, Zeszyt: 10, Strony: 900-904
  Wiesław Trela
  Opublikowano: 2009
   
 3. Litologia i zespół akritarchowy formacji z Zalesia w Górach Świętokrzyskich na tle zmian poziomu morza i paleogeografii późnego ordowiku   4 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Geologiczny
  Tom: 57, Zeszyt: 2, Strony: 147 - 157
  Wiesław Trela, Zbigniew Szczepanik
  Opublikowano: 2009
   
 4. Błędna klasyfikacja - czasopisma nie ma na liście B !
  X Międzynarodowe Sympozjum Systemu Ordowickiego i III Międzynarodowe Sympozjum Systemu Sylurskiego, Nankin, Chiny, 23-30.06.2007
  w czasopiśmie:   Przegląd Geologiczny
  Tom: 56, Zeszyt: 1, Strony: 13-14
  Anna Kozłowska, Teresa Podhalańska, Wiesław Trela
  Opublikowano: 2008
   
 5. Zapis d13C w osadach pogranicza dewonu i karbonu w południowej części Gór Świętokrzyskich   4 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Geologiczny
  Tom: 55, Zeszyt: 5, Strony: 411–415
  Wiesław Trela, Jan Malec
  Opublikowano: 2007
   
 6. Litostratygrafia ordowiku w Górach Świętokrzyskich   6 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Geologiczny
  Tom: 54, Zeszyt: 7, Strony: 622-631
  Wiesław Trela
  Opublikowano: 2006
   
 7. Środowiska sedymentacji ordowiku górnego w regionie kieleckim Gór Świętokrzyskich   6 pkt
  w czasopiśmie:   Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
  Tom: 417, Zeszyt: 417, Strony: 109–154
  Wiesław Trela
  Opublikowano: 2005
   
 8. Kambr górny we wschodniej części regionu kieleckiego Gór Świętokrzyskich - komunikat wstępny   6 (3,13) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Geologiczny
  Tom: 52, Zeszyt: 9, Strony: 895-898
  Zbigniew Szczepanik, Sylwester Salwa, Wiesław Trela
  Opublikowano: 2004
   
 9. Błędna klasyfikacja - czasopisma nie ma na liście B !
  The Ordovician rocks of Pobroszyn in the Łysogóry region of the Holy Cross Mountains, Poland
  w czasopiśmie:   Geological Quarterly
  Tom: 45, Zeszyt: 2, Strony: 29-40
  Wiesław Trela, Zbigniew Szczepanik, Sylwester Salwa
  Opublikowano: 2001
   
 10. Zapis izotopowy(d13C i d18O) w wapieniach górnego ordowiku z Mójczy w Górach Świętokrzyskich   6 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Geologiczny
  Tom: 48, Zeszyt: 8, Strony: 736–740
  Wiesław Trela
  Opublikowano: 2000
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Vitrinite equivalent reflectance of Silurian black shales from the Holy Cross Mountains, Poland
  w czasopiśmie:   Mineralogia
  Tom: 45, Zeszyt: 3-4, Strony: 79-96
  Justyna Smolarek, Leszek Marynowski, Karol Spunda, Wiesław Trela
  Opublikowano: 2014
   
 2. Geologia w przestrzeni miejskiej Kielc
  w czasopiśmie:   Renowacje i Zabytki
  Tom: 4, Zeszyt: 44, Strony: 42 - 49
  Wiesław Trela, Sylwester Salwa
  Opublikowano: 2012
   
 3. Stratigraphy and sedimentary record of the Lower Silurian succession in the southern Holy Cross Mountains, Poland   2 pkt
  w czasopiśmie:   Acta Palaeontologica Sinica
  Tom: 46, Strony: 397-401
  Teresa Podhalańska, Wiesław Trela
  Opublikowano: 2007
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1