O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Michał Piotr Teodorczyk
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Betonowych
Stanowisko:      Asystent     (grupa stanowisk: asystenci)
Język komunikacji: polski, angielski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
396
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3950790
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:budownictwo
specjalnosci: Wytrzymałość Materiałów i Diagnostyka Konstrukcji

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 9

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Influence of Aggregate Gradation on the Longitudinal Wave Velocity Changes in Unloaded Concrete   15 pkt
  w czasopiśmie:   IOP Conference Series: Materials Science and Engineering.
  Tom: 245, Strony: 1-5
  Michał Teodorczyk
  Opublikowano: 2017
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Application of the SiGMA analysis to the stress evaluation of the cracking structures   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Edukacja -Technika -Informatyka
  Tom: 5, Zeszyt: 1, Strony: 676-681
  Grzegorz Świt, Michał Teodorczyk
  Opublikowano: 2014
   
 2. Zastosowanie tensora momentu w procedurze SiGMA   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Edukacja - Technika - Informatyka
  Zeszyt: 2, Strony: 451-455
  Grzegorz Świt, Michał Teodorczyk
  Opublikowano: 2013
   
 3. Analiza tłumienia prędkości fali podłużnej w elemencie żelbetowym z zarysowaniem   5 pkt
  w czasopiśmie:   Edukacja Technika - Informatyka
  Zeszyt: 1, Strony: 303-308
  Michał Teodorczyk
  Opublikowano: 2012
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Wavelet Analysis of Acoustic Emission Signals in Reinforced Concrete Beam
  w czasopiśmie:   EDIS - Żilina Univeristy publisher
  Strony: 325-328
  Michał Teodorczyk
  Opublikowano: 2013
   

Rozdziały w monografiach
 1. Określenie szerokości rys w elemencie żelbetowym na podstawie pomiaru prędkości fali sprężystej   5 (2,00) pkt
  w książce:   Wybrane zagadnienia konstrukcji i materiałów budowlanych oraz geotechniki
  Strony: 193-200
  Grzegorz Świt, Michał Teodorczyk
  Opublikowano: 2015
   
 2. Measurement of longitudinal acoustic wave in a concrete element under variuous states of humidity   5 pkt
  w książce:   Wiedza i Eksperymenty w Budownictwie
  Strony: 829-836
  Michał Teodorczyk
  Opublikowano: 2014
   
 3. Tłumienie fali akustycznej w belce żelbetowej z wykorzystaniem podręcznego urządzenia do pomiaru emisji akustycznej   5 (4,00) pkt
  w książce:   Aktualne Badania i Analizy z Inżynierii Lądowej
  Strony: 359-366
  Michał Teodorczyk
  Opublikowano: 2013
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Wpływ tłumienia fali podłużnej w metodzie emisji akustycznej na lokalizację i identyfikację procesów destrukcyjnych w betonie
  Michał Teodorczyk
  Opublikowano: 2016
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1