O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Marek Jacek Telejko
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Technologii i Organizacji Budownictwa
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   mtelejko@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-480
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
190
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 921477
LUDZIE NAUKI: 124285
USOS web: 735
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 746
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 47

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Research into indoor microclimate in flats with individual systems of air intake in view of energy savings in building   20 pkt
  w czasopiśmie:   Renewable Energy
  Strony: 304-310
  Jerzy Zbigniew Piotrowski, Ewa Zender-Świercz, Marek Telejko
  Opublikowano: 2008
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Dane niepełne - brak identyfikatora "Web of Science" !
  An Attempt to Improve Air Quality in Primary Schools
  w czasopiśmie:   Environmental Engineering
  Marek Telejko, Ewa Zender-Świercz
  Opublikowano: 2017
   
 2. Assessment of Thermal Comfort in a Building Heated with aTiled Fireplace with the Function of Heat Accumulation   15 pkt
  w czasopiśmie:   IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  Tom: 245
  Marek Telejko, Ewa Zender-Świercz
  Opublikowano: 2017
   
 3. Attempt to improve indoor air quality in computer laboratories   15 pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 172, Zeszyt: 2017, Strony: 1154-1160
  Marek Telejko
  Opublikowano: 2017
   
 4. Impact of Fire Ventilation on General Ventilation in the Building   15 pkt
  w czasopiśmie:   IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  Tom: 245
  Ewa Zender-Świercz, Marek Telejko
  Opublikowano: 2017
   
 5. Dane niepełne - brak identyfikatora "Web of Science" !
  Preliminary results of thermal comfort analysis in selected buildings
  w czasopiśmie:   E3S Web of Conferences, 9th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Protection and Engineering EKO-DOK 2017
  Tom: 17
  Grzegorz Majewski, Marek Telejko, Łukasz Orman
  Opublikowano: 2017
   
 6. Attempt to Improve Indoor Air Quality in Kindergartens   15 pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 161, Zeszyt: 161 ( 2016 ), Strony: 1704 – 1709
  Marek Telejko, Ewa Zender-Świercz
  Opublikowano: 2016
   
 7. Impact of Insulation Building on the Work of Ventilation   15 pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 161, Strony: 1731-1737
  Ewa Zender-Świercz, Marek Telejko
  Opublikowano: 2016
   
 8. Tests of thermal resistance of simulated walls with the reflective insulation   15 pkt
  w czasopiśmie:   EPJ Web of Conferences, 67, Proc of International Conference Experimental Fluid Mechanics 2013
  Tom: 67
  Jerzy Zbigniew Piotrowski, Łukasz Jan Orman, Xavier Lucas, Ewa Zender-Świercz, Marek Telejko, Dorota Koruba
  Opublikowano: 2014
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Microclimate in rooms heated by tiled fireplace with the function of accumulation of heat   9 pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 8, Zeszyt: 4, Strony: 273-277
  Ewa Zender-Świercz, Marek Telejko
  Opublikowano: 2016
   
 2. Thermal comfort in intelligent buildings   9 pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 1/2016, Zeszyt: 8, Strony: 25-30
  Marek Telejko, Grzegorz Majewski
  Opublikowano: 2016
   
 3. Indoor air quality in computer labs   9 pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 4, Zeszyt: 7, Strony: 194-198
  Marek Telejko
  Opublikowano: 2015
   
 4. Data on acoustic and thermal properties of reflective insulation   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 6, Zeszyt: 1, Strony: 38-42
  Ryszard Dachowski, Jerzy Zbigniew Piotrowski, Dorota Koruba, Ewa Zender-Świercz, Marek Telejko, Mariola Starzomska, X. Lucas
  Opublikowano: 2014
   
 5. Ocena jakości powietrza wewnętrznego w wybranych przedszkolach   3 pkt
  w czasopiśmie:   Budownictwo i Architektura
  Tom: 13, Zeszyt: 4, Strony: 41-48
  Marek Telejko
  Opublikowano: 2014
   
 6. Próba poprawy jakości powietrza wewnętrznego w przedszkolu   3 pkt
  w czasopiśmie:   Budownictwo i architektura
  Tom: 13, Zeszyt: 4, Strony: 7-13
  Marek Telejko, Ewa Zender-Świercz, Jerzy Zbigniew Piotrowski, Dorota Koruba, Łukasz Jan Orman
  Opublikowano: 2014
   
 7. Assessment Of The Internal Microclimate Using The Questionnaires Survey   3 pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environmental
  Tom: 5, Zeszyt: 4, Strony: 32-36
  Marek Telejko
  Opublikowano: 2013
   
 8. Jakość powietrza w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych   3 pkt
  w czasopiśmie:   Budownictwo i Architektura
  Tom: 12, Zeszyt: 3, Strony: 67-74
  Marek Telejko, Ewa Zender-Świercz, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2013
   
 9. Wymiana powietrza w budynkach wielorodzinnych wyposażonych w zbiorcze kanały wentylacyjne   4 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
  Zeszyt: 3/III, Strony: 47-54
  Marek Telejko, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2012
   
 10. Wpływ struktury budynku na dystrybucję powietrza wentylacyjnego   4 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
  Tom: z 58, Zeszyt: 3/III, Strony: 131-140
  Marek Telejko, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2011
   
 11. Wpływ szczelnej obudowy budynku na dystrybucję powietrza wentylacyjnego   6 pkt
  w czasopiśmie:   Energia i Budynek
  Zeszyt: 7, Strony: 23-25
  Jerzy Zbigniew Piotrowski, Marek Telejko, Ewa Zender-Świercz
  Opublikowano: 2010
   
 12. Dystrybucja powietrza wentylacyjnego w budynkach ze szczelną obudową   2 pkt
  w czasopiśmie:   Fizyka budowli w teorii i praktyce
  Tom: T 4, Strony: 183-186
  Marek Telejko, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2009
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Analysis of thermal comfort in an intelligent building
  w czasopiśmie:   Civil and Environmental Engineering
  Tom: 13, Zeszyt: 1, Strony: 72-76
  Grzegorz Majewski, Marek Telejko, Łukasz Orman
  Opublikowano: 2017
   
 2. „Wpływ różnych rozwiązań nawiewu powietrza na mikroklimat i czystość mikrobiologiczną pomieszczeń”
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 4, Strony: 9202-9211
  Dorota Koruba, Marek Telejko
  Opublikowano: 2015
   
 3. J. Zb. Piotrowski, Ł. J. Orman, Xavier Lucas, E. Zender-Świercz, M. Telejko, D. Koruba
  w czasopiśmie:   International Conference Experimental Fluid Mechanics 2013, Conference Proceedings
  Strony: 569 - 572
  Marek Telejko
  Opublikowano: 2014
   
 4. Air exchange in flats with common ventilation ducts
  w czasopiśmie:   58-th Annual Scientific Conference Krynica 2012, Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej
  Strony: 172-173
  Marek Telejko, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2012
   
 5. ZABURZENIA WYMIANY POWIETRZA W BUDYNKACH WYPOSAŻONYCH W ZBIORCZE KANAŁY WENTYLACYJNE
  w czasopiśmie:   Materiały Konferencyjne - Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju, PT 7, Łódź
  Strony: 115 - 116
  Marek Telejko, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2012
   
 6. Influence of building structure on air flow distribution
  w czasopiśmie:   57-th Annual Scientific Conference Krynica 2011, Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej
  Strony: 70-71
  Marek Telejko, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2011
   
 7. Mikroklimat pomieszczeń przy zastosowaniu różnych rozwiązań konstrukcyjno-instalacyjnych
  w czasopiśmie:   Matriały Konferencyjne - Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju, PT 7, Łódź
  Strony: 98-99
  Jerzy Zbigniew Piotrowski, Dorota Koruba, Marek Telejko, Ewa Zender-Świercz
  Opublikowano: 2011
   
 8. Microclimate in a flat with additional air intakes
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 2, Zeszyt: 1, Strony: 46-52
  Marek Telejko, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2010
   
 9. Wpływ wielopoziomowego parkingu na jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń
  w czasopiśmie:   56 Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB Krynica 2010, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
  Strony: 119-124
  Marek Telejko, Ewa Zender-Świercz, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2010
   
 10. Additional air intakes as the element supporting natural ventilation
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 1, Zeszyt: 1, Strony: 47-52
  Marek Telejko
  Opublikowano: 2009
   
 11. Możliwości uzupełniania strumienia powietrza wentylacyjnego w aspekcie czystości mikrobiologicznej mikroklimatu wewnętrznego
  w czasopiśmie:   55 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, "Krynica 2009", Kielce - Krynica, 20-25 września 2009 r. : problemy naukowo-badawcze budownictwa
  Tom: LV, Strony: 623-630
  Jerzy Zbigniew Piotrowski, Dorota Koruba, Marek Telejko
  Opublikowano: 2009
   
 12. Możliwości uzupełniania strumienia powietrza wentylacyjnego w aspekcie czystości mikrobiologicznej mikroklimatu wewnętrznego
  w czasopiśmie:   55 Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB Krynica 2009, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
  Strony: 623-630
  Jerzy Zbigniew Piotrowski, Dorota Koruba, Marek Telejko
  Opublikowano: 2009
   
 13. Rascziet podaczi wozducha na gorienie i udalienije dymowych gazow pri indywidualnom otoplinii kwartir mnogoetażnych zdanij   1 pkt
  w czasopiśmie:   Naukowo-Tiechniczieskij Zbornik; Komunalnoje choziajstwo gorodow, Charkow
  Tom: 86, Strony: 208-213
  Marek Telejko, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2009
   
 14. Additional Air Intakes as the Element Supporting Ventilation   2 pkt
  w czasopiśmie:   Zbirnik Naukowych Prac PNTU Poltwa; Seria: Galuziewie maszinobuduwannia, budiwnictwo;
  Strony: 169-175
  Marek Telejko, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2008
   
 15. Additional Air intakes as the elements supporting ventilation   2 pkt
  w czasopiśmie:   ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, Серія: Галузеве Машинобудування, Будівництво, Міністерство Освіти і Науки України, Полтавський Національний Технічний Университет Імені Юрія Кондратюка, Полтава 2008
  Tom: 21, Strony: 169-175
  Marek Telejko
  Opublikowano: 2008
   
 16. Microclimate in a flat with additional air intakes
  w czasopiśmie:   The 11th International Conference on Indoor Air Quality and Climate, Copenhagen, Denmark
  Strony: 3593-3600
  Marek Telejko, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2008
   
 17. Research into indoor microclimate in flats with individual system of air intake in view of energy saving in buildings
  w czasopiśmie:   Renewable Energy. Innovative Technologies and New Ideas. Warsaw
  Strony: 304-310
  Jerzy Zbigniew Piotrowski, Ewa Zender-Świercz, Marek Telejko
  Opublikowano: 2008
   
 18. Zaburzenia wymiany powietrza w budynkach poddanych termomodernizacji
  w czasopiśmie:   Fizyka budowli w teorii i praktyce
  Tom: 2, Strony: 291-296
  Marek Telejko, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2007
   
 19. Wpływ elementów wspomagających wentylację grawitacyjną na warunki mikroklimatu
  w czasopiśmie:   Fizyka budowli w teorii i praktyce
  Tom: 1, Strony: 331 - 337
  Marek Telejko, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2005
   
 20. Warunki mikroklimatyczne w mieszkaniach z zainstalowanymi nawiewnikami powietrza
  w czasopiśmie:   50 Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB, Krynica 2004 r.
  Tom: 4, Strony: 117-124
  Jerzy Piotrowski, Marek Telejko
  Opublikowano: 2004
   
 21. Ocena efektywności ekonomicznej różnych wariantów termomodernizacji
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo
  Zeszyt: 39, Strony: 321-327
  M Parlej, Stefan Szałkowski, Marek Szymczyk, Marek Telejko
  Opublikowano: 2001
   

Rozdziały w monografiach
 1. Badania ankietowe jako element oceny mikroklimatu wewnętrznego, Fizyka budowli w teorii i praktyce   5 (4,00) pkt
  w książce:   Fizyka budowli w teorii i praktyce
  Strony: 155-160
  Marek Telejko, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2013
   
 2. Klimat i mikroklimat   5 pkt
  w książce:   Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
  Strony: 137-141, 155-164
  Jerzy Zbigniew Piotrowski, Ewa Zender-Świercz, Marek Telejko, Dorota Koruba, Mariola Starzomska
  Opublikowano: 2013
   
 3. Mikroklimat w budynkach z wentylacją naturalną i szczelną obudową   3 pkt
  w książce:   Problemy naukowo-badawcze budownictwa
  Strony: 455-462
  Marek Telejko, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2008
   
 4. Wpływ elementów wspomagających wentylację grawitacyjną na warunki mikroklimatu   3 pkt
  w książce:   Fizyka budowli w teorii i praktyce
  Tom: 1, Strony: 331-337
  Marek Telejko, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2005
   
 5. Malowanie i tapetowanie   3 (1,50) pkt
  w książce:   Nowy poradnik majstra budowlanego
  Strony: 768-799
  Stefan Szałkowski, Marek Telejko
  Opublikowano: 2003
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1