O pracowniku
Pomoc (F2)
dr hab. inż. Andrzej Jan Szychowski
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Mechaniki, Konstrukcji Metalowych i Metod Komputerowych
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   aszychow@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-575
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
161
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 921495
LUDZIE NAUKI: 104125
USOS web: 675
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:Budownictwo
specjalnosci: Konstrukcje stalowe

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 72

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Stability of cantilever walls of steel thin-walled bars with open cross-section   35 pkt
  w czasopiśmie:   Thin-Walled Structures
  Tom: 94, Strony: 348-358
  Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2015
   
 2. A theoretical analysis of the local buckling in thin-walled bars with open cross-section subjected to warping torsion   35 pkt
  w czasopiśmie:   Thin-Walled Structures
  Tom: 76, Zeszyt: Complete, Strony: 42-55
  Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2014
   
 3. Experimental determination of critical loads in thin-walled bars with Z-section subjected to warping torsion   35 (17,50) pkt
  w czasopiśmie:   Thin-Walled Structures
  Tom: 75, Zeszyt: Complete, Strony: 87-102
  Zbigniew Kowal, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2014
   
 4. The stability of eccentrically compressed thin plates with a longitudinal free edge and with stress variation in the longitudinal direction   20 pkt
  w czasopiśmie:   Thin-Walled Structures
  Tom: 46, Zeszyt: 5, Strony: 494-505
  Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2008
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Impact of support closed section ribs on the critical moment for lateral torsional buckling of steel beams   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   STRUCTURE AND ENVIRONMENT
  Tom: 10, Zeszyt: 1, Strony: 5-18
  Rafał Piotrowski, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2018
   
 2. Computation of thin-walled cross-section resistance to local buckling with the use of the critical plate method   15 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Civil Engineering
  Tom: 62, Zeszyt: 2, Strony: 229-264
  Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2016
   
 3. Buckling of the stiffened flange of the thin-walled member at longitudinal stress variation   15 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Civil Engineering
  Tom: 61, Zeszyt: 3, Strony: 149 - 168
  Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2015
   
 4. Lateral-torsional buckling of beams elastically restrained against warping at supports   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Civil Engineering
  Tom: LXI, Zeszyt: 4, Strony: 155-174
  Rafał Piotrowski, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2015
   
 5. Lokalne wyboczenie ścianki wspornikowej elementu cienkościennego przy wzdłużnej i poprzecznej zmienności naprężeń   6 pkt
  w czasopiśmie:   Budownictwo i Architektura
  Tom: 14, Zeszyt: (2), Strony: 113-121
  Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2015
   
 6. Shapes of energy-active segments of steel buildings   15 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Civil Engineering
  Tom: 61, Zeszyt: 3, Strony: 119-132
  Zbigniew Kowal, Monika Siedlecka, Rafał Piotrowski, Karolina Brzezińska, Karolina Otwinowska, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2015
   
 7. Stateczność mimośrodowo ściskanej ścianki wspornikowej elementu cienkościennego   9 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture
  Tom: XXXII, Zeszyt: 62, Strony: 439-457
  Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2015
   
 8. Wyboczenie sprężyście zamocowanej ścianki wspornikowej z usztywnieniem krawędzi swobodnej   3 pkt
  w czasopiśmie:   Budownictwo i Architektura
  Tom: 13, Zeszyt: 3, Strony: 291-298
  Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2014
   
 9. Wpływ podatności obrotowej połączenia rygiel-słup na sztywność połaciową energoaktywnego przekrycia hali ramowo-płatwiowej   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Budownictwo i Architektura
  Tom: 12, Zeszyt: 2, Strony: 197-204
  Karolina Brzezińska, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2013
   
 10. Przystosowanie hal przekrytych strukturą do pozyskiwania energii cieplnej z promieniowania słonecznego   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
  Tom: 2/2012/II, Zeszyt: 59, Strony: 431-438
  Zbigniew Kowal, Rafał Piotrowski, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2012
   
 11. Stateczność niesymetrycznie sprężyście zamocowanych płyt przęsłowych przy wzdłużnej zmienności naprężeń   4 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
  Tom: 3/II, Zeszyt: 59, Strony: 429-436
  Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2012
   
 12. Sztywność połaciowa hal wiązarowo – płatwiowych przystosowanych do pozyskiwania energii z promieniowania słonecznego   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
  Tom: 3/II, Zeszyt: 59, Strony: 193-200
  Zbigniew Kowal, Karolina Otwinowska, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2012
   
 13. Miejscowa utrata stateczności ściskanej półki cienkościennego kształtownika giętego   4 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
  Tom: 3/II, Zeszyt: 58, Strony: 307-314
  Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2011
   
 14. Sztywność połaciowa struktur prętowych o oczkach kwadratowych   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
  Tom: 3/2011/II, Zeszyt: 58, Strony: 249-256
  Zbigniew Kowal, Rafał Piotrowski, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2011
   
 15. Nośność graniczna prętów ściskanych pod interakcyjnym obciążeniem poprzecznym
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Budownictwo
  Zeszyt: 7
  Zbigniew Kowal, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 1996
   
 16. Struktury słoneczne w budowie hal
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Budownictwo
  Zeszyt: 9
  Zbigniew Kowal, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 1995
   
 17. Energoaktywne przekrycia łukowe
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Budownictwo
  Zeszyt: 6
  Zbigniew Kowal, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 1994
   
 18. Energoaktywne struktury przestrzenne
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Budownictwo
  Zeszyt: 1
  Zbigniew Kowal, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 1993
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Local and distortional buckling in thin-walled bars with Z-sections subjected to warping torsion
  w czasopiśmie:   Stability of Structures XIV-th Symposium - Zakopane 2015
  Strony: 107-108
  Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2015
   
 2. Neural Approximation of the Buckling Coefficient of Compression Flange of Box Girder Evenly Loaded Transversely   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Applied Mechanics and Materials
  Tom: 797, Strony: 137-144
  Beata Potrzeszcz-Sut, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2015
   
 3. Stateczność mimośrodowo ściskanej ścianki wspornikowej elementu cienkościennego
  w czasopiśmie:   Materiały IX Konferencji Naukowo - Technicznej "Kształtowanie Konstrukcji. Konstrukcje Cienkościenne". Rzeszów 2015
  Strony: 88-89
  Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2015
   
 4. Wyboczenie półki usztywnionej kształtownika cienkościennego przy wzdłużnej zmienności naprężeń
  w czasopiśmie:   Stability of Structures XIV-th Symposium -Zakopane 2015
  Strony: 109-110
  Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2015
   
 5. Coefficients of local buckling of the compressed flange of a cold-formed member
  w czasopiśmie:   II Międzynarodowa Polsko - Ukraińska Konferencja Naukowo - Techniczna Aktualne Problemy Konstrukcji Metalowych
  Strony: 229-232
  Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2014
   
 6. Wyboczenie przęsłowych ścianek elementów cienkościennych
  w czasopiśmie:   Konferencja Naukowo – Techniczna: Konstrukcje Metalowe „ZK 2014”, Kielce – Suchedniów 2-4 lipca 2014.
  Strony: 81-84
  Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2014
   
 7. Lokalne wyboczenie ścianki wspornikowej elementu cienkościennego przy wzdłużnej i poprzecznej zmienności naprężeń (na płycie CD)
  w czasopiśmie:   59 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB, Lublin - Krynica, 15 - 20 Września 2013
  Strony: 181-182
  Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2013
   
 8. Wybrane zagadnienia wpływu temperatury na konstrukcję hal energoaktywnych
  w czasopiśmie:   III Konferencja Naukowa Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju, Łódź, 17–19.11.2013
  Strony: 100
  Karolina Brzezińska, Zbigniew Kowal, Karolina Otwinowska, Rafał Piotrowski, Monika Siedlecka, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2013
   
 9. Wybrane zagadnienia konstrukcji hal energoaktywnych
  w czasopiśmie:   II Konferencja Naukowa Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju, Łódź, 18 – 20.11.2012
  Strony: 113-114
  Karolina Brzezińska, Zbigniew Kowal, Karolina Otwinowska, Rafał Piotrowski, Monika Siedlecka, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2012
   
 10. The stability of compressed flange of box girder with longitudinal stress variation
  w czasopiśmie:   Progress in Steel and Composite Structures, The 12-th International Conference on Metal Structures, Wrocław, Poland, 15-17 June 2011
  Strony: 202-211
  Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2011
   
 11. Stateczność sprężyście zamocowanych płyt wspornikowych przy wzdłużnej zmienności naprężeń
  w czasopiśmie:   56 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Krynica 2010
  Strony: 867-874
  Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2010
   
 12. Długości wyboczeniowe słupów ram w świetle norm
  w czasopiśmie:   55 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Krynica 2009
  Strony: 141-149
  Roman Bijak, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2009
   
 13. O doświadczalnym wyznaczaniu nośności krytycznej płyt na modelach obarczonych imperfekcjami geometrycznymi
  w czasopiśmie:   XLVIII Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB, Krynica 2002
  Tom: 2, Strony: 101-108
  Zbigniew Kowal, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2002
   
 14. Doświadczalne wyznaczanie nośności krytycznej prętów obarczonych losowymi realizacjami imperfekcji geometrycznych
  w czasopiśmie:   X Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Techniczna "Konstrukcje Metalowe - Gdańsk
  Strony: 405-412
  Zbigniew Kowal, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2001
   
 15. Interakcja ściskania i zginania cienkościennych przekrojów skrzynkowych w stanie krytycznym
  w czasopiśmie:   Konferencja Naukowa -Badania Nośności Granicznej Konstrukcji Metalowych, Wrocław - Szklarska Poręba
  Strony: 185-192
  Zbigniew Kowal, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 1998
   
 16. Solar Structures in the Construction of Halls
  w czasopiśmie:   Solar World Congress, Budapeszt
  Strony: 757
  Zbigniew Kowal, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 1993
   
 17. Energoaktywne struktury łukowe jako przekrycia dachowe
  w czasopiśmie:   XXXVIII Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB, Krynica
  Tom: 4, Strony: 47-52
  Zbigniew Kowal, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 1992
   
 18. Structures Spatiales Energoactives (Energy-Active Spatial Structures)
  w czasopiśmie:   First International Seminar on Structural Morphology , Montpellier, Francja 1992
  Strony: 369-378
  Zbigniew Kowal, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 1992
   

Rozdziały w monografiach
 1. Dystorsyjna utrata stateczności ścianki elementu cienkościennego przy wzdłużnej i poprzecznej zmienności naprężeń   5 (4,00) pkt
  w książce:   Konstrukcje betonowe i metalowe
  Strony: 285-292
  Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2015
   
 2. Neuronowa Predykcja współczynnika wyboczeniowego ścianki przęsłowej elementu cienkościennego   5 (2,00) pkt
  w książce:   Konstrukcje betonowe i metalowe
  Strony: 259-266
  Beata Potrzeszcz-Sut, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2015
   
 3. Wyznaczanie momentów krytycznych zwichrzenia belek metodą energetyczną z zastosowaniem wielomianów   5 (2,00) pkt
  w książce:   Konstrukcje betonowe i metalowe
  Strony: 249-258
  Rafał Piotrowski, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2015
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Element konstrukcyjny przegrody metalowo-szklanej
  Andrzej Szychowski, Paulina Obara
  Opublikowano: 2018
   
 2. Budowlana konstrukcja przekrycia hali, ze stalowych elementów pełnościennych do pozyskiwania energii cieplnej   30 (15,00) pkt
  Andrzej Szychowski, Monika Siedlecka
  Opublikowano: 2017
   
 3. Konstrukcja węzłów kratownic z zamkniętych kształtowników kwadratowych lub prostokątnych   30 (15,00) pkt
  Zbigniew Kowal, Andrzej Szychowski
  Wdrożono: 2015
   
 4. Urządzenie do pozyskiwania i magazynowania energii cieplnej   30 (15,00) pkt
  Andrzej Szychowski, Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2014
   
 5. Konstrukcja węzłów kratownic z zamkniętych kształtowników kwadratowych lub prostokątnych   60 (30,00) pkt
  Zbigniew Kowal, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2013
   
 6. Budowlany stropodach do pozyskiwania energii cieplnej   25 pkt
  Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2008
   
 7. Sposób połączenia elementów konstrukcji stalowych   25 (12,50) pkt
  Zbigniew Kowal, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2005
   
 8. Budowlany dach wiązarowo-płatwiowy do pozyskiwania energii cieplnej   25 (12,50) pkt
  Zbigniew Kowal, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2002
   
 9. Sposób i urządzenie do krystalizacji i oczyszczania stali w procesie jej ciągłego lub półciągłego odlewania   12 (6,00) pkt
  Zbigniew Kowal, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2002
   
 10. Urządzenie do przenoszenia   25 pkt
  Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2000
   
 11. Urządzenie do przenoszenia   25 pkt
  Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 1999
   
 12. Absorber promieniowania słonecznego
  Zbigniew Kowal, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 1998
   
 13. Budowlana struktura przestrzenna do pozyskiwania energii cieplnej
  Zbigniew Kowal, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 1995
   
 14. Budowlane przekrycia łukowe do pozyskiwania energii cieplnej
  Zbigniew Kowal, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 1995
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Element konstrukcyjny przegrody metalowo-szklanej
  Andrzej Szychowski, Paulina Obara
  Opublikowano: 2014
   
 2. Tężnik stalowych płatwi cienkościennych
  Karolina Otwinowska, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2014
   
 3. Budowlana konstrukcja przekrycia hali, ze stalowych elementów pełnościennych do pozyskiwania energii cieplnej
  Monika Siedlecka, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2013
   
 4. Zbrojenie żelbetowego elementu zginanego
  Andrzej Szychowski, Jacek Ślusarczyk
  Opublikowano: 2013
   
 5. Urządzenie do pozyskiwania i magazynowania energii cieplnej   2 (1,00) pkt
  Zbigniew Kowal, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2012
   
 6. Konstrukcja węzłów kratownic z zamkniętych kształtowników kwadratowych lub prostokątnych   2 (1,00) pkt
  Zbigniew Kowal, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2011
   
 7. Budowlany stropodach do pozyskiwania energii cieplnej   10 pkt
  Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2005
   
 8. Sposób połączenia elementów konstrukcji stalowych
  Zbigniew Kowal, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 1998
   
 9. Sposób i urządzenie do krystalizacji i oczyszczania stali w procesie odlewania ciągłego i półciągłego
  Andrzej Szychowski, Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 1997
   
 10. Budowlany dach wiązarowo-płatwiowy do pozyskiwania energii cieplnej
  Zbigniew Kowal, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 1996
   
 11. Urządzenie do przenoszenia
  Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 1995
   
 12. Urządzenie do przenoszenia
  Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 1995
   
 13. Absorber promieniowania słonecznego
  Zbigniew Kowal, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 1993
   
 14. Budowlane przekrycie łukowe do pozyskiwania energii cieplnej
  Zbigniew Kowal, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 1992
   
 15. Budowlana struktura przestrzenna do pozyskiwania energii cieplnej
  Zbigniew Kowal, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 1991
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1