O pracowniku
Pomoc (F2)
prof. dr hab. inż. Jacek Szewczyk
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Katedra Geotechniki, Geomatyki i Gospodarki Odpadami
Stanowisko:      Profesor     (grupa stanowisk: profesorowie tytularni)
E-mail:   jszewczyk@tu.kielce.pl     telefon: 662845958
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
703
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 900629
LUDZIE NAUKI: 36870
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 731
Dyscypliny KBN:19 - geodezja i kartografia
specjalnosci: geodezja górnicza

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 68

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Kopalnia Soli "Wieliczka" - 80 lat obserwacji deformacji pogórniczych   10 pkt
  w czasopiśmie:   Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management
  Tom: 24, Zeszyt: 3/2, Strony: 251-272
  Jacek Szewczyk
  Opublikowano: 2008
   
 2. Salt Mine "Wieliczka" - 80 years of the observations of post-mining deformations   10 pkt
  w czasopiśmie:   Gospodarka Surowcami Mineralnymi. Polska Akademia Nauk. Przegląd Solny - Salt Review
  Strony: 251-272
  Jacek Szewczyk
  Opublikowano: 2008
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Determining the shape and volume of the post-mining basin in Kadzielnia area, Kielce   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 8, Zeszyt: 2, Strony: 55-64
  Jacek Szewczyk, Karol Krawczyk, Przemysław Klimczyk, Justyna Ptak, Karolina Sawadro, Aleksandra Siarek, Katarzyna Walkiewicz, Aleksandra Stępień
  Opublikowano: 2016
   
 2. Information system of excavations in the Wieliczka salt mine   6 pkt
  w czasopiśmie:   Geoinformatica Polonica
  Tom: 15, Strony: 121-134
  Jacek Szewczyk, Cezary Toś
  Opublikowano: 2016
   
 3. Study of the condition of the selected landslides in the area of Kadzielnia   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 8, Zeszyt: 1, Strony: 64-74
  Jacek Szewczyk, Karol Krawczyk, Paweł Duma, Karol Gajos, Marcin Gil, Bartosz Godzisz, Diana Kaleta, Marcin Salamon, Krystian Siwiec, Józef Woś
  Opublikowano: 2016
   
 4. Study of the condition of the selected underground caves in Kadzielnia area, Kielce   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 8, Zeszyt: 3/2016, Strony: 197-205
  Jacek Szewczyk, Lidia Kowalczyk, Karol Krawczyk, Agnieszka Makuch, Jakub Mosiołek, Bartosz Piśkiewicz, Michał Pluta, Agata Proboszcz, Karolina Świdzicka, Anna Wirecka
  Opublikowano: 2016
   
 5. Mapa górnicza jako dokument elektroniczny   7 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Górniczy
  Tom: 71, Zeszyt: 3, Strony: 64-71
  Jacek Szewczyk, Jadwiga Maciaszek, Witold Wąsacz
  Opublikowano: 2015
   
 6. The Influence of the Inundation of the Potassium Open Pit in Kalush on the Environment - Predictions and Facts   5 pkt
  w czasopiśmie:   Geomatics and Environmental Engineering
  Tom: 8, Zeszyt: 4, Strony: 15-24
  Jacek Szewczyk, Jadwiga Maciaszek, Anatoliy M. Gaydin
  Opublikowano: 2014
   
 7. Geodezyjne metody badania skuteczności prac zabezpieczających w wyrobiskach zabytkowych kopalń soli (na przykładzie KS "Wieliczka")   5 pkt
  w czasopiśmie:   Geology, Geophysics & Environment (tytuł poprzedni: Geologia, kwartalnik AGH)
  Tom: 38, Zeszyt: 2, Strony: 221-237
  Jacek Szewczyk, Jadwiga Maciaszek
  Opublikowano: 2012
   
 8. Nowoczesne technologie pomiarowe w miernictwie górniczym w Polsce - stan obecny i perspektywy   5 pkt
  w czasopiśmie:   Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko - Research Reports. Mining & Environment
  Tom: 2/1, Strony: 506-514
  Jacek Szewczyk
  Opublikowano: 2011
   
 9. Zmienność wskaźników deformacji powierzchni terenu Wieliczki   4 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Geologiczny
  Tom: 57, Zeszyt: 9, Strony: 782-783
  Jacek Szewczyk, Jadwiga Maciaszek
  Opublikowano: 2009
   
 10. Badania pogórniczych deformacji powierzchni terenu z zastosowaniem nowoczesnych technologii (omówienie doświadczeń polskich, czeskich i rosyjskich)
  w czasopiśmie:   Geodezja - półrocznik AGH
  Tom: 4, Zeszyt: 2, Strony: 207-220
  Jadwiga Maciaszek, Josef Noval, Jan Schenk, Siergiej P. Smirnow, Jacek Szewczyk, Siergiej G. Wiereszczagin, Władimir N. Zemisew
  Opublikowano: 1998
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Integration of geomatics engineering for strategic environmental assessment in mineral planning
  w czasopiśmie:   Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : the first international conference : Krakow, Poland, 23–27 June 2014 : book of abstracts
  Strony: S. 61–62
  Jacek Szewczyk, Jadwiga Maciaszek, Chi My Vo
  Opublikowano: 2014
   
 2. Polish-Vietnamese scientific and research cooperation in geodesy and mining surveying
  w czasopiśmie:   Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : the first international conference : Krakow, Poland, 23–27 June 2014 : book of abstracts
  Strony: S. 16–18
  Jacek Szewczyk, Jadwiga Maciaszek, Chi My Vo
  Opublikowano: 2014
   
 3. Badania dokładności i zakresu zastosowań skanerów laserowych – Studies on the Accuracy and Range of Applications of Laser Scanners
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne; VI Kongres Metrologii “Metrologia królową badań stosowanych”, Kielce – Sandomierz, 19 – 22.06.2013 r.
  Strony: s. 363 – 365
  J. Maciaszek, Jacek Szewczyk
  Opublikowano: 2013
   
 4. Nauczanie kartografii jako element kształcenia geodetów w Polsce.
  w czasopiśmie:   Konferencja „Zawód kartografa i fotogrametrii”, Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław 6 – 7.05.2013 r.
  Strony: 146-164
  Jacek Szewczyk
  Opublikowano: 2013
   
 5. Jezioro na miejscu kopalni soli potasowej w Kałuszu: prognozy i fakty
  w czasopiśmie:   Quo vadis sal : poeksploatacyjne zagospodarowanie wyrobisk górniczych w złożach soli : XVII międzynarodowe sympozjum solne
  Strony: 45-46
  Anatolij M. Gajdin, Jadwiga Maciaszek, Jacek Szewczyk
  Opublikowano: 2012
   
 6. Historyczne pola górnicze w rejonie Wałbrzycha
  w czasopiśmie:   X Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH
  Strony: 273-291
  Jadwiga Maciaszek, Jacek Szewczyk
  Opublikowano: 2009
   
 7. Xac dinh quy luat dich chuyen va bien dang be mat mo khu vuc than thuong sle-di (cha balan) - Defining deformations and strains of the area surface in the eastern part of the Upper Silesia Industrial District   1 pkt
  w czasopiśmie:   Hoi nghi Khoa hoc ky thuat mo toan quoc lan thu XX / Hoi Khoa hoc va Cong nghe mo Viet Nam
  Strony: 388-390
  Jadwiga Maciaszek, Jacek Szewczyk, Viet Nghia Nguyen
  Opublikowano: 2009
   
 8. Historyczne pola górnicze węgla kamiennego rejonu Dąbrowy Górniczej (w świetle zbiorów archiwalnych map górniczych z Muzeum Miejskiego "Sztygarka"
  w czasopiśmie:   VII konferencja naukowo-techniczna Ochrona środowiska na terenach górniczych
  Strony: 143-154
  Jadwiga Maciaszek, Jacek Szewczyk
  Opublikowano: 2008
   
 9. Archival mining maps of Upper Silesia and the Mine Cartography Information System MICARIS
  w czasopiśmie:   XIV Conference: Spolecnosti dulnich merictvi a geologii pri prilezitosti 100 vyroci zalozeni Stolice geodezie a dulnicho merictvi
  Strony: 1-8
  Jadwiga Maciaszek, Jacek Szewczyk
  Opublikowano: 2007
   
 10. Archiwalne mapy górnicze - tworzenie systemu informacji o ich zbiorach
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Górnictwo. IX Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych
  Zeszyt: 1752, Strony: 78-89
  Artur Krawczyk, Jadwiga Maciaszek, Jacek Szewczyk
  Opublikowano: 2007
   
 11. Archiwalne mapy górnicze Kopalni Soli w Bochni
  w czasopiśmie:   XII Międzynarodowe sympozjum solne Quo vadis sal: przemysł solny w gospodarce
  Strony: 71-74
  Jadwiga Maciaszek, Jacek Szewczyk
  Opublikowano: 2007
   
 12. The system of information about the cartographic collections referring to mining exploitation on the Polish territory
  w czasopiśmie:   ISM XIII International congress of the International Society for Mine Surveying
  Strony: 1-6
  Artur Krawczyk, Jadwiga Maciaszek, Jacek Szewczyk
  Opublikowano: 2007
   
 13. Problematyka współpracy z ośrodkami zagranicznymi na płaszczyźnie naukowej i dydaktycznej   3 pkt
  w czasopiśmie:   Geodezja - półrocznik AGH. 85-lecie Katedry Geodezji Górniczej - Miernictwo górnicze w dobie integracji - szanse i zagrożenia
  Tom: 12, Zeszyt: 1/1, Strony: 34-42
  Jacek Szewczyk
  Opublikowano: 2006
   
 14. Profesor Jan Pielok - 41 lat pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej   3 pkt
  w czasopiśmie:   Geodezja - półrocznik AGH
  Tom: 12, Zeszyt: 2/1, Strony: 69-75
  Jacek Szewczyk
  Opublikowano: 2006
   
 15. System informacji o archiwalnych zbiorach kartograficznych dotyczących eksploatacji górniczej na ziemiach polskich   3 pkt
  w czasopiśmie:   Geodezja - półrocznik AGH
  Tom: 12, Zeszyt: 2/1, Strony: 419-430
  Artur Krawczyk, Jadwiga Maciaszek, Jacek Szewczyk
  Opublikowano: 2006
   
 16. Zagadnienia budowy baz danych o pomiarach deformacji terenu odkrywkowej kopalni węgla na przykładzie KWB "Konin"   3 pkt
  w czasopiśmie:   Geodezja - półrocznik AGH. 85-lecie Katedry Geodezji Górniczej - Miernictwo górnicze w dobie integracji - szanse i zagrożenia
  Tom: 12, Zeszyt: 1/1, Strony: 3-10
  Janusz Jura, Artur Krawczyk, Jacek Szewczyk
  Opublikowano: 2006
   
 17. Zastosowanie nowoczesnych technologii pomiarowych do wyznaczania wielkoobszarowych deformacji na terenach górniczych na przykładzie południowo-wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
  w czasopiśmie:   Materiały X Konferencji Naukowo-Technicznej "Ochrona powierzchni na terenach górniczych w subregionie zachodnim województwa śląskiego"
  Strony: 123-135
  Jacek Szewczyk
  Opublikowano: 2005
   
 18. Silesian Active Geodetic Network in Supporting High Precision Positioning in Region of Intensive Mining
  w czasopiśmie:   Proceedings of XII International Congress of Society for Mine Surveying
  Strony: 675-678
  Piotr Banasik, Władysław Góral, Jadwiga Maciaszek, Jacek Szewczyk
  Opublikowano: 2004
   
 19. Studies on the Deformations of the Surface and Rock Mass in Salt Mines of Southern Poland
  w czasopiśmie:   Proceedings of XII International Congress of Society for Mine Surveying, Beijing, China
  Strony: 690-694
  Grzegorz Kortas, Jacek Szewczyk
  Opublikowano: 2004
   
 20. Variation of the Parameters of the Surface and Rock Mass Deformations Caused by Mine Exploitation
  w czasopiśmie:   Proceedings of XII International Congress of Society for Mine Surveying, Beijing, China
  Strony: 679-682
  Jacek Szewczyk
  Opublikowano: 2004
   
 21. Izbrannye voprosy izmenchivosti i raspredelenija pokazatelej sdvizhenij i deformacji zemnoj poverhnosti   1 pkt
  w czasopiśmie:   Gornyj informacionno-analiticheskij biulleten'
  Strony: 68-83
  Jacek Szewczyk
  Opublikowano: 2003
   
 22. Osnowa geodezyjna z wykorzystaniem pomiarów GPS dla zagłębia węglowego Quang Ninh w Wietnamie   2 pkt
  w czasopiśmie:   Geodezja - półrocznik AGH
  Strony: 537-546
  Nam Chinh Dang, Jadwiga Maciaszek, Xuan Thuy Nguyen, Jacek Szewczyk
  Opublikowano: 2003
   
 23. Sovremennye metody izmerenija sdvizhenij poverhnosti gornoj territorii v uslovijah pol'skih shaht i rudnikov   1 pkt
  w czasopiśmie:   Gornyj informacionno-analiticheskij biulleten'
  Strony: 64-67
  Jacek Szewczyk
  Opublikowano: 2003
   
 24. Współczesne metody pomiaru pustek w górotworze
  w czasopiśmie:   Przegląd Górniczy
  Zeszyt: 9, Strony: 8-14
  Rafał Gawałkiewicz, Jadwiga Maciaszek, Jacek Szewczyk
  Opublikowano: 2003
   
 25. Wykorzystanie aktywnej sieci geodezyjnej (ASG-PL) do monitorowania przemieszczeń punktów na obszarze GOP
  w czasopiśmie:   Geodezja - półrocznik AGH
  Tom: 9, Zeszyt: 2/1, Strony: 169-176
  Piotr Banasik, Władysław Góral, Jadwiga Maciaszek, Jacek Szewczyk
  Opublikowano: 2003
   
 26. Ung dung ky thuat cong nghe GPS de xac dinh dich chuyen mat dat - Using the GPS Technology in the measurements of the surface deformations   1 pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of the Hanoi University of Mining and Geology
  Tom: XXXVIII, Zeszyt: 8, Strony: 59-62
  Jacek Szewczyk
  Opublikowano: 2002
   
 27. Długookresowe zmiany ukształtowania powierzchni terenu Wieliczki pod wpływem procesów zachodzących w górotworze
  w czasopiśmie:   Warsztaty 2001 nt. zagrożeń naturalnych w górnictwie. Przywracanie wartości użytkowych terenom górniczym. PAN IGSMiE
  Strony: 407-420
  Jacek Szewczyk
  Opublikowano: 2001
   
 28. Geodezyjne metody kontroli procesu otworowej eksploatacji siarki
  w czasopiśmie:   Nowoczesne technologie w geodezji i inżynierii środowiska - konferencja naukowa z okazji jubileuszu 50-lecia Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
  Strony: 420-439
  Jacek Szewczyk
  Opublikowano: 2001
   
 29. The use of satellite GPS Technique in the measurements of deformations in the areas of mining exploitation
  w czasopiśmie:   10th international symposium on deformation measurements, Orange, California, USA
  Strony: 35-38
  Jadwiga Maciaszek, Jacek Szewczyk
  Opublikowano: 2001
   
 30. Wyznaczanie pionowych przemieszczeń powierzchni terenu górniczego Wieliczki przy pomocy techniki satelitarnej
  w czasopiśmie:   VI Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych - materiały z konferencji naukowo-technicznej
  Strony: 11-19
  Piotr Banasik, Władysław Góral, Jadwiga Maciaszek, Jacek Szewczyk
  Opublikowano: 2001
   
 31. Monitoring of large-area surface changes in Upper Silesia industrial area (GOP) with application of modern measurement technologies
  w czasopiśmie:   11th International Congress of the International Society for Mine Surveying
  Tom: 2, Strony: 461-473
  Piotr Banasik, Władysław Góral, Jadwiga Maciaszek, Jacek Szewczyk
  Opublikowano: 2000
   
 32. Precise GPS network in Kraków area
  w czasopiśmie:   Reports of Geodesy. 6th Geodetic Millenium Meeting Poland-Italy. Politechnika Warszawska.
  Zeszyt: 8 (54), Strony: 147-152
  Piotr Banasik, Władysław Góral, Jacek Kudrys, Jadwiga Maciaszek, Jacek Szewczyk
  Opublikowano: 2000
   
 33. XI Międzynarodowy Kongres Miernictwa Górniczego ISM
  w czasopiśmie:   Biuletym Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej
  Tom: 84
  Jacek Szewczyk
  Opublikowano: 2000
   
 34. The investigation of post-exploitaion deformations of land surface using the GPS technique   1 pkt
  w czasopiśmie:   Das Markscheidewesen
  Tom: 106, Zeszyt: 1, Strony: 245-249
  Jadwiga Maciaszek, Jacek Szewczyk
  Opublikowano: 1999
   
 35. Wizyta Ministra Nauki, Techniki i Ochrony Środowiska Wietnamu w AGH
  w czasopiśmie:   Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej
  Tom: 69, Strony: 28
  Jacek Szewczyk
  Opublikowano: 1999
   
 36. Wykorzystanie wielkoobszarowej sieci niwelacyjnej do badania wpływów eksploatacji górniczej na obszarze Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
  w czasopiśmie:   Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa. V Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych - Miernictwo górnicze i ochrona terenów górniczych na przełomie wieków
  Zeszyt: 30, Strony: 334-345
  Jadwiga Maciaszek, Michał Hwozdeński, Jacek Szewczyk
  Opublikowano: 1999
   
 37. GPS-based spatial survey networks for measurement of movements of land surface
  w czasopiśmie:   Surveying Australia
  Tom: 20, Zeszyt: 1, Strony: 16-22
  Jadwiga Maciaszek, Jacek Szewczyk
  Opublikowano: 1998
   
 38. Obraz deformacji terenu wywołanych wyciekiem W-IV-27 w Kopalni Soli "WIeliczka"
  w czasopiśmie:   Naturalne zagrożenia w kopalniach soli. Materiały z IV spotkania PSGS. Wyd. PSGS
  Strony: 62-68
  Zbigniew Szczerbowski, Jacek Szewczyk
  Opublikowano: 1998
   
 39. Wykorzystanie sieci zintegrowanych do badań ruchów powierzchni terenu
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu
  Strony: 21-29
  Piotr Banasik, Jacek Szewczyk
  Opublikowano: 1998
   
 40. Efektywność technologii GPS w wyznaczaniu deformacji powierzchni
  w czasopiśmie:   IV Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych
  Strony: 5-13
  Władysław Góral, Jacek Szewczyk
  Opublikowano: 1997
   
 41. Problemy szkolnictwa wyższego - czy i co reformować?
  w czasopiśmie:   Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH
  Tom: 44, Strony: 18-20
  Jacek Szewczyk
  Opublikowano: 1997
   
 42. Studia zaoczne jako rodzaj edukacji niestacjonarnej (na przykładzie doświadczeń Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH)
  w czasopiśmie:   Ogólnopolskie Seminarium "Problemy kształcenia niestacjonarnego na poziomie akademickim"
  Strony: 33-39
  Jacek Szewczyk
  Opublikowano: 1997
   
 43. Wyznaczanie przemieszczeń punktów za pomocą technologii GPS na terenie górniczym kopalni soli "Wieliczka"
  w czasopiśmie:   Geodezja - rocznik AGH
  Tom: 2, Strony: 45-57
  Władysław Góral, Jadwiga Maciaszek, Jacek Szewczyk
  Opublikowano: 1996
   
 44. Zastosowanie technologii GPS do badania deformacji terenu gorniczego
  w czasopiśmie:   II Targi Geodezji - materiały konferencji
  Strony: 38-49
  Władysław Góral, Jadwiga Maciaszek, Jacek Szewczyk
  Opublikowano: 1996
   
 45. Ewolucja kształcenia na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
  w czasopiśmie:   Problemy kształcenia ("Systemy i zakres kształcenia w AGH. Stan aktualny i prognozy przekształceń")
  Tom: 2, Strony: 56-70
  Jacek Szewczyk
  Opublikowano: 1995
   
 46. Modernizacja kształcenia geodetów górniczych w związku z rekonstrukcją górnictwa w Polsce oraz rozwojem współczesnych technologii geodezyjnych
  w czasopiśmie:   III Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych
  Strony: 134-150
  Jadwiga Maciaszek, Jacek Szewczyk
  Opublikowano: 1995
   
 47. Zastosowanie systemu GPS do wyznaczenia deformacji powierzchni terenu na przykładzie obszaru górniczego Kopalni Soli w Wieliczce
  w czasopiśmie:   Materiały III Spotkania Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego "Likwidacja zagrożenia wodnego dla zabezpieczenia Kopalni Soli Wieliczka"
  Strony: 98-102
  Jadwiga Maciaszek, Jacek Szewczyk
  Opublikowano: 1995
   
 48. Zintegrowana sieć obserwacyjna dla wyznaczenia deformacji z wykorzystaniem pomiarów GPS na obszarze górniczym Wieliczki
  w czasopiśmie:   III Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych
  Strony: 78-90
  Władysław Góral, Jadwiga Maciaszek, Jacek Szewczyk
  Opublikowano: 1995
   

Monografie
 1. Geodezja górnicza   20 pkt
  Jan Pielok, Jacek Szewczyk, Rafał Gawałkiewicz, Wojciech Jaśkowski, Janusz Jura, Tomasz Lipecki, Mikołaj Skulich, Anna Szafarczyk
  Opublikowano: 2011
   
 2. Badawcza sieć geodynamiczna na obszarze wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego   12 pkt
  Piotr Banasik, Władysław Góral, Jadwiga Maciaszek, Jacek Szewczyk
  Opublikowano: 2005
   
 3. Ruch górotworu i powierzchni w otoczeniu zabytkowych kopalń soli   14 pkt
  Grzegorz Kortas, Jacek Szewczyk, Tomasz Toboła
  Opublikowano: 2004
   
 4. Zastosowanie technologii GPS w precyzyjnych pomiarach deformacji terenu   14 pkt
  Jacek Szewczyk, Władysław Góral
  Opublikowano: 2003
   
 5. Rudnik Veliczka. Vlijanie mnogovekovoj dobyczi kamennoj soli na geograficzeskuju sredu
  Jacek Szewczyk, Valerij Jermolenko, Jadwiga Maciaszek
  Opublikowano: 1997
   

Rozdziały w monografiach
 1. Analiza ryzyka powstania szkód górniczych pod wpływem eksploatacji   5 (4,00) pkt
  w książce:   Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji w geodezji i kartografii
  Strony: 165-181
  W. Piwowarski, Jacek Szewczyk
  Opublikowano: 2014
   
 2. MICARIS- system informacji o archiwalnych mapach górniczyvch z terenu Polski   5 (4,00) pkt
  w książce:   Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji w geodezji i kartografii
  Strony: 146-164
  Jacek Szewczyk, Jadwiga Maciaszek
  Opublikowano: 2014
   
 3. The Cultural-Historical Heritage of Byelorussia and Poland (A Synthesis of Socio-Natural Problems)
  w książce:   Lik Sfinksa. Socioestestvennaja istorija
  Tom: 6
  Aleksandr Jermolenko, Valerij Jermolenko, Jadwiga Maciaszek, Jacek Szewczyk
  Opublikowano: 1995
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1