O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Bartosz Szeląg
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Katedra Geotechniki, Geomatyki i Gospodarki Odpadami
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   bszelag@tu.kielce.pl     telefon: p;(41) 34-34-73
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
267
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3954865
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 762
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:inżynieria środowiska
specjalnosci: hydraulika, hydrologia

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 51

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Optimal Capacity of a Stormwater Reservoir for Flood Peak Reduction   30 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Hydrologic Engineering
  Tom: 23, Zeszyt: 4, Strony: 1-8
  Adam kiczko, Bartosz Szeląg, adam kozioł, marcin krukowski, elżbieta kubrak, janusz kubrak, renata romanowicz
  Opublikowano: 2018
   
 2. A Data Mining Approach to the Prediction of Food-to-Mass-Ratio and Mixed Liquor Suspended Solids. Polish Journal of Environmental Studies   15 pkt
  w czasopiśmie:   Polish Journal of Environmental Studies
  Tom: 26, Zeszyt: 5, Strony: 2231-2238
  Bartosz Szeląg, Jan Studziński
  Opublikowano: 2017
   
 3. Analysis of the Effect of Temperature Cycling on Phosphorus Fractionat ion in Activated Sludge   15 (2,25) pkt
  w czasopiśmie:   Annual Set The Environment Protection
  Tom: 19, Strony: 288-301
  Elżbieta Bezak-Mazur, Renata Stoińska, Bartosz Szeląg
  Opublikowano: 2017
   
 4. APPLICATION OF SELECTED METHODS OF BLACK BOX FOR MODELLING THE SETTLEABILITY PROCESS IN WASTEWATER TREATMENT PLANT   15 pkt
  w czasopiśmie:   Ecological Chemistry and Engineering S
  Tom: 24, Zeszyt: 1, Strony: 119
  Bartosz Szeląg, Alicja Gawdzik, Andrzej Gawdzik
  Opublikowano: 2017
   
 5. Assessment of the Effect of Wastewater Quantity and Quality, and Sludge Parameters on Predictive Abilities of Non-Linear Models for Activated Sludge Settleability Predictions   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Polish Journal of Environmental Studies
  Tom: Vol. 26, Zeszyt: No. 1, Strony: 315-322
  Bartosz Szeląg, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2017
   
 6. Evaluation of the impact of explanatory variables on the accuracy of prediction of daily infl ow to the sewage treatment plant by selected models nonlinear   15 (8,18) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Environmental Protection
  Tom: 43, Zeszyt: 1, Strony: 74
  Bartosz Szeląg, Lidia Bartkiewicz, Jan Studziński, Krzysztof Barbusiński
  Opublikowano: 2017
   
 7. Probabilistic model for the annual number of storm overflow discharges in a stormwater drainage system   25 (12,50) pkt
  w czasopiśmie:   Urban Water Journal
  Strony: 15-20
  Bartosz Szeląg, Łukasz Bąk
  Opublikowano: 2017
   
 8. Analiza wrażliwości i niepewności w modelach hydrodynamicznych na przykładzie zlewni zurbanizowanej   15 (8,57) pkt
  w czasopiśmie:   Ochrona Środowiska
  Tom: 38, Zeszyt: 3, Strony: 15-21
  Bartosz Szeląg, Adam Kiczko, Lidia Dąbek
  Opublikowano: 2016
   
 9. Application of Selected Methods of Artificial Intelligence to Activated Sludge Settleability Predictions   15 (11,25) pkt
  w czasopiśmie:   Polish Journal of Environmental Studies
  Tom: 25, Zeszyt: 4, Strony: 1709-1714
  Bartosz Szeląg, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2016
   
 10. Evaluation of the impact of operational parameters and particular filamentous bacteria on activated sludge volume index - a case study   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Rocznik Ochrona Środowiska
  Tom: 18, Strony: 480-491
  Elżbieta Bezak-Mazur, Renata Stoińska, Bartosz Szeląg
  Opublikowano: 2016
   
 11. Ocena wpływu zmiennych wejściowych oraz struktury modelu sztucznej sieci neuronowej na prognozowanie dopływu ścieków komunalnych do oczyszczalni   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Ochrona Środowiska
  Tom: 38, Zeszyt: 2, Strony: 29-36
  Lidia Bartkiewicz, Bartosz Szeląg, Jan Studziński
  Opublikowano: 2016
   
 12. The methods of evaluating storage volume for single-chamber reservoir in urban catchments   15 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Environmental Protection
  Tom: 42, Zeszyt: 2, Strony: 20-26
  Bartosz Szeląg, Maciej Mrowiec
  Opublikowano: 2016
   
 13. Zastosowanie metod czarnej skrzynki do prognozowania wartości wybranych wskaźników jakości ścieków dopływających do oczyszczalni komunalnej   15 (9,38) pkt
  w czasopiśmie:   Ochrona Środowiska
  Tom: 38, Zeszyt: 4, Strony: 39-46
  Bartosz Szeląg, Lidia Bartkiewicz, Jan Studziński
  Opublikowano: 2016
   
 14. Zastosowanie wybranych modeli nieliniowych do prognozy ilości osadu nadmiernego   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Rocznik Ochrona Środowiska
  Tom: 18, Strony: 695-708
  Jarosław Gawdzik, Bartosz Szeląg, Elżbieta Bezak-Mazur, Renata Stoińska
  Opublikowano: 2016
   
 15. Analiza zmienności czasowej opadów atmosferycznych w Warszawie   15 pkt
  w czasopiśmie:   Ochrona Środowiska
  Tom: 36, Zeszyt: 3, Strony: 23-28
  P. Licznar, Bartosz Szeląg
  Opublikowano: 2014
   
 16. Zawartość zawiesin i metali ciężkich w wybranych falach ścieków deszczowych w zlewni miejskiej   15 (3,75) pkt
  w czasopiśmie:   Ochrona Środowiska
  Tom: 34, Zeszyt: 2, Strony: 49-52
  Łukasz Bąk, Jarosław Górski, Katarzyna Górska, Bartosz Szeląg
  Opublikowano: 2012
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Dane niepełne - brak identyfikatora "Web of Science" !
  Modelling and Forecasting the Sludge Bulking in Biological Reactors of Wastewater Treatment Plants by Means of Data Mining Methods
  w czasopiśmie:   Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance – ISPEM 2017
  Strony: 296-305
  Bartosz Szeląg, Jan Studziński
  Opublikowano: 2018
   
 2. Dane niepełne - brak identyfikatora "Web of Science" !
  Sludge Volume Index (SVI) Modelling: Data Mining Approach
  w czasopiśmie:   Information Systems Architecture and Technology: Proceedings of 38th International Conference on Information Systems Architecture and Technology – ISAT 2017
  Strony: 324-335
  Bartosz Szeląg, Jarosław Gawdzik, Jan Studziński
  Opublikowano: 2018
   
 3. Dane niepełne - brak identyfikatora "Web of Science" !
  Application of the selected classification models to the analysis of the settling capacity of the activated sludge – case study
  w czasopiśmie:   E3S Web of Conferences 17
  Strony: 1-8
  Bartosz Szeląg, Piotr Siwicki
  Opublikowano: 2017
   
 4. Dane niepełne - brak identyfikatora "Web of Science" !
  Assessment of the possibility of using data mining methods to predict sorption isotherms of selected organic compounds on activated carbon
  w czasopiśmie:   E3S Web of Conferences
  Strony: 1-8
  Lidia Dąbek, Bartosz Szeląg, Anna picheta-oleś
  Opublikowano: 2017
   
 5. Dane niepełne - brak identyfikatora "Web of Science" !
  Prediction of wastewater quality indicators at the inflow to the wastewater treatment plant using data mining methods
  w czasopiśmie:   E3S Web of Conferences 22
  Tom: 00174, Strony: 1-8
  Bartosz Szeląg, Krzysztof Barbusiński, Jan Studziński, Lidia Bartkiewicz
  Opublikowano: 2017
   
 6. Dane niepełne - brak identyfikatora "Web of Science" !
  Stochastic model for estimating the annual number of storm overflow discharges
  w czasopiśmie:   Environmental Engineering V
  Tom: V, Strony: 43-52
  Bartosz Szeląg
  Opublikowano: 2017
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Assessment of the effect of rainfall dynamics on the storm overflow performance   14 pkt
  w czasopiśmie:   Annals of Warsaw University of Life Sciences-SGGW Land Reclamation
  Tom: 48, Zeszyt: 2, Strony: 123-139
  Bartosz Szeląg
  Opublikowano: 2016
   
 2. Jakość wody i osadów dennych zbiornika wodnego Lubianka w Starachowicach   9 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of ECOpole
  Tom: 10, Zeszyt: 2, Strony: 635-643
  Jarosław Górski, Łukasz Bąk, Bartosz Szeląg
  Opublikowano: 2016
   
 3. Zastosowanie programu SWMM do oceny funkcjonowania oczyszczalni wód deszczowych   10 (3,30) pkt
  w czasopiśmie:   Woda Środowisko Obszary Wiejskie
  Tom: 16, Zeszyt: 2 (54), Strony: 17-35
  Jarosław Górski, Bartosz Szeląg, Łukasz Bąk
  Opublikowano: 2016
   
 4. The influence of the Bacillus megaterium bacteria on speciation of phosphorus in sewage sludge   11 (3,67) pkt
  w czasopiśmie:   Architecture Civil Engineering Environment
  Tom: 8, Zeszyt: 4, Strony: 81-87
  Elżbieta Bezak-Mazur, Renata Stoińska, Bartosz Szeląg
  Opublikowano: 2015
   
 5. Wpływ bezwykopowej metody układania kabli światłowodowych na przepustowość przewodu kanalizacyjnego   6 pkt
  w czasopiśmie:   Rynek Instalacyjny
  Zeszyt: 3, Strony: 73-76
  Bartosz Szeląg
  Opublikowano: 2015
   
 6. Zastosowanie analizy statystycznej i wymiarowej do prognozy odprężenia iłów   6 pkt
  w czasopiśmie:   Inzynieria Morska i Geotechnika
  Tom: 36, Zeszyt: 3, Strony: 355-359
  Bartosz Szeląg, Marzena Lendo - Siwicka, Piotr Siwicki
  Opublikowano: 2015
   
 7. Zastosowanie programu SWMM do modelowania ilości i jakości ścieków deszczowych   9 (2,25) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of ECOpole
  Tom: 9, Zeszyt: 2, Strony: 767-775
  Bartosz Szeląg, Jarosław Górski, Łukasz Bąk, Katarzyna Górska
  Opublikowano: 2015
   
 8. Analiza techniczno-ekonomiczna zastosowania zbiorników grawitacyjno-podciśnieniowych   5 pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Ochrona Środowiska
  Tom: 17, Zeszyt: 1, Strony: 31-40
  M. Mrowiec, O. Kochańska, Bartosz Szeląg
  Opublikowano: 2014
   
 9. Heavy Metal Concentrations in Water and Bottom Sediments of Small Water Reservoir in Kaniow   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Ecological Chemistry and Engineering. A
  Tom: 2, Zeszyt: 21, Strony: 167-176
  Łukasz Bąk, Jarosław Górski, Bartosz Szeląg
  Opublikowano: 2014
   
 10. Hydrauliczny aspekt zjawiska infiltracji wód gruntowych do wnętrza przewodów kanalizacyjnych   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Zeszyt: 12
  Justyna Lisowska, Bartosz Szeląg
  Opublikowano: 2014
   
 11. Koncentracja metali ciężkich w wodzie i osadach dennych małego zbiornika wodnego w Kaniowie   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Procedings of ECOpole
  Tom: 8, Zeszyt: 1, Strony: 119-125
  Łukasz Bąk, Jarosław Górski, Bartosz Szeląg
  Opublikowano: 2014
   
 12. Korelacje między wybranymi zanieczyszczeniami w ściekach deszczowych   6 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of ECOpole
  Tom: 8, Zeszyt: 2, Strony: 497-504
  Katarzyna Górska, Bartosz Szeląg, Jarosław Górski, Łukasz Bąk
  Opublikowano: 2014
   
 13. Preliminary assessment of silting and the quality of bottom sediments in a small water reservoir   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Water and Land Development
  Tom: 20, Zeszyt: 4-6, Strony: 47-53
  Łukasz Bąk, Jarosław Górski, Bartosz Szeląg
  Opublikowano: 2014
   
 14. The graphic method sizing pipe reservoir for short, high-intensity rainfalls   9 pkt
  w czasopiśmie:   Annals of Warsaw University of Life Sciences-SGGW Land Reclamation
  Tom: 46, Zeszyt: 3, Strony: 221-232
  Bartosz Szeląg, A. Kiczko
  Opublikowano: 2014
   
 15. Wpływ charakterystyk opadowych na parametry hydrogramu odpływu ze zlewni zurbanizowanej   5 (1,67) pkt
  w czasopiśmie:   Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
  Tom: 14, Zeszyt: 2, Strony: 103-114
  Bartosz Szeląg, Łukasz Bąk, Jarosław Górski
  Opublikowano: 2014
   
 16. Modelling of Stormwater Quantity and Quality on the Example of Urbanised Catchment in Kielce   6 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Ecological Chemistry and Engineering. A
  Tom: 20, Zeszyt: 11, Strony: 1305-1316
  Bartosz Szeląg, Jarosław Górski, Łukasz Bąk, Katarzyna Górska
  Opublikowano: 2013
   
 17. Analiza roli kaskady zbiorników retencyjnych w ochronie przeciwpowodziowej na przykładzie miasta Kunów   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus
  Tom: 11, Zeszyt: 2, Strony: 59-74
  Bartosz Szeląg, Łukasz Bąk, Jarosław Górski
  Opublikowano: 2012
   
 18. Optymalny dobór technologii układania kabli teleoptycznych w przewodach kanalizacyjnych   5 pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Zeszyt: 10, Strony: 65-69
  Bartosz Szeląg, Michał Andrzejewski
  Opublikowano: 2012
   
 19. Rachunkowa analiza przepustowości przewodu wodociągowego z kablem telekomunikacyjnym   5 pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Strony: 58-62
  Janusz Kubrak, Bartosz Szeląg
  Opublikowano: 2012
   
 20. Wpływ budowy trasy ekspresowej S7 na odcinku Skarżysko-Kamienna - Występa na redukcję pojemności zbiornika Suchedniów na rzece Kamionka   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus
  Tom: 11, Zeszyt: 1, Strony: 23-36
  Jarosław Górski, Łukasz Bąk, Bartosz Szeląg
  Opublikowano: 2012
   
 21. Wpływ kaskady zbiorników małej retencji Suchedniów i Rejow na redukcję fali wezbraniowej na rzece Kamionka   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus
  Tom: 11, Zeszyt: 1, Strony: 13-22
  Łukasz Bąk, Jarosław Górski, Bartosz Szeląg
  Opublikowano: 2012
   
 22. Wstępne wyniki badań ścieków deszczowych w jednym z kanałów w Kielcach   9 (2,25) pkt
  w czasopiśmie:   Gaz, Woda i Technika Sanitarna
  Tom: 6, Zeszyt: 6, Strony: 20-24
  Szczepan Ludwik Dąbkowski, Katarzyna Górska, Jarosław Górski, Bartosz Szeląg
  Opublikowano: 2010
   
 23. Zastosowanie modelu CFD FLUENT do określania strat hydraulicznych w kołowych przewodach wodociągowych ze światłowodem   6 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska
  Tom: 4 (50), Zeszyt: 4[50], Strony: 3-13
  Piotr Siwicki, Bartosz Szeląg
  Opublikowano: 2010
   
 24. Rola małego zbiornika wodnego w ochronie przed powodzią (w warunkach miasta Kunów)   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie
  Tom: 52, Zeszyt: 4, Strony: 155-160
  Szczepan Ludwik Dąbkowski, Jarosław Górski, Bartosz Szeląg
  Opublikowano: 2009
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. ANALYSIS OF PHOSPHORUS SPECIATION IN PRIMARY SLUDGE IN THE ANNUAL CYCLE   5 (1,65) pkt
  w czasopiśmie:   Environmental problems
  Tom: 2, Zeszyt: 2, Strony: 83-85
  Elżbieta Bezak-Mazur, Renata Stoińska, Bartosz Szeląg
  Opublikowano: 2017
   
 2. Modelling mixed Liquor suspended solid and substrate load on the basis of wastewater quality indices and operational parametrs of the biorecator
  w czasopiśmie:   Proceedings of the 15-th International Industrial Simulation Conference
  Tom: 1, Strony: 69-77
  Bartosz Szeląg, Jan Studziński
  Opublikowano: 2017
   
 3. Model probabilistyczny do badań natężenia ruchu w mieście
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 3/2015
  Zbigniew Skrobacki, Bartosz Szeląg
  Opublikowano: 2015
   

Monografie
 1. Metody układania kabli telekomunikacyjnych w obiektach podziemnej infrastruktury miejskiej   20 pkt
  Michał Andrzejewski, Bartosz Szeląg
  Opublikowano: 2011
   

Rozdziały w monografiach
 1. Koncepcja zintegrowanego monitoringu ruchu pojazdów, hałasu i zanieczyszczeń powietrza   5 (2,50) pkt
  w książce:   Aktualności inżynierii akustycznej i biomedycznej
  Strony: 93-107
  Lidia Dąbek, Zbigniew Skrobacki, Bartosz Szeląg, Leszek Radziszewski, Andrzej Bąkowski
  Opublikowano: 2016
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1