O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Michał Rafał Szczecina
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Mechaniki, Konstrukcji Metalowych i Metod Komputerowych
Stanowisko:      Asystent     (grupa stanowisk: asystenci)
E-mail:   m.szczecina@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-804
Język komunikacji: polski, angielski, niemiecki, rosyjski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
416
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3954854
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 8362
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 775
Dyscypliny KBN:30 - budownictwo
specjalnosci: mechanika konstrukcji budowlanych, konstrukcje żelbetowe, metody komputerowe

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 19

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Dane niepełne - brak identyfikatora "Web of Science" !
  Analysis of RC frame corners using CDP Model
  w czasopiśmie:   Computational Modeling of Concrete Structures. CRC Press, Taylor & Francis Group, A Balkema Book
  Strony: 569-578
  Michał Szczecina, Andrzej Winnicki
  Opublikowano: 2018
   
 2. Dynamic Eigenvalue Problem of Concrete Slab Road Surface   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering
  Tom: 245
  Urszula Pawlak, Michał Szczecina
  Opublikowano: 2017
   
 3. Numerical simulations of corners in RC frames using Strut-and-Tie Method and CDP model   15 pkt
  w czasopiśmie:   XIII International Conference on Computational Plasticity. Fundamentals and Applications. COMPLAS 2015
  Strony: 608-619
  Michał Szczecina, Andrzeh Winnicki
  Opublikowano: 2015
   
 4. FEM and Strut-and-Tie analysis of RC frame corners under opening bending moment   15 pkt
  w czasopiśmie:   CRC Press, Taylor & Francis Group, A Balkema Book
  Tom: 2, Strony: 1041-1050
  Michał Szczecina, Andrzej Winnicki
  Opublikowano: 2014
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. NUMERICAL MODELING OF REINFORCED CONCRETE BEAMS, INCLUDING THE REAL POSITION OF REINFORCING BARS   9 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   STRUCTURE AND ENVIRONMENT
  Zeszyt: 1, Strony: 28-38
  Paweł Tworzewski, Michał Szczecina, Izabela Uzarska
  Opublikowano: 2018
   
 2. DYNAMIC STABILITY CRITERION FOR THE EVALUATION OF A STEEL INDUSTRIAL HALL WITH INTERNAL TRANSPORT   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA
  Tom: XXXIV, Zeszyt: 64 (2/I/17), Strony: 87-96
  Urszula Pawlak, Michał Szczecina
  Opublikowano: 2017
   
 3. Selected aspects of computer modeling of reinforced concrete structures   15 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Civil Engineering
  Tom: LXII, Zeszyt: 1, Strony: 51-64
  Michał Szczecina, Andrzej Winnicki
  Opublikowano: 2016
   
 4. Teigenvalue problems in stability of industrial steel building with a handling system   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 8, Zeszyt: 3/2016, Strony: 160-164
  Michał Szczecina, Urszula Pawlak
  Opublikowano: 2016
   
 5. THE EIGENVALUE PROBLEM IN THE DYNAMICS OF THE STEEL INDUSTRIAL HALL WITH INTERNAL HANDLING SYSTEM   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 8, Zeszyt: 4/2016, Strony: 229-238
  Michał Szczecina, Urszula Pawlak
  Opublikowano: 2016
   
 6. NUMERICAL MODELS AND ANALYSES OF RC FRAME CORNERS UNDER OPENING MOMENT   11 pkt
  w czasopiśmie:   Architecture Civil Engineering Environment
  Tom: 4, Zeszyt: 4, Strony: 67-72
  Michał Szczecina, Andrzej Winnicki
  Opublikowano: 2015
   
 7. SPECYFICZNE ZAGADNIENIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI W BUDOWNICTWIE TRANSPORTOWYM NA PRZYKŁADZIE HALI SKŁADOWANIA MATERIAŁÓW SYPKICH   5 pkt
  w czasopiśmie:   Technika Transportu Szynowego
  Zeszyt: 12, Strony: 2950-2954
  Michał Szczecina
  Opublikowano: 2015
   
 8. Modelowanie komputerowe konstrukcji w budownictwie transportowym   10 pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 10232-10237
  Michał Szczecina
  Opublikowano: 2014
   
 9. Nieliniowość geometryczna oraz odkształcalność postaciowa w analizie układów prętowych   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
  Tom: 59, Zeszyt: 3/II, Strony: 405-412
  Paulina Obara, Michał Szczecina
  Opublikowano: 2012
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Analysis of “D” regions of RC structures based on example of frame corners
  w czasopiśmie:   AIP Conference Proceedings 1922
  Strony: 130002-1-130002-10
  Michał Szczecina, Andrzej Winnicki
  Opublikowano: 2018
   
 2. Relaxation Time in CDP Model Used for Analyses of RC Structures
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 193, Strony: 369-376
  Michał Szczecina, Adrzej Winnicki
  Opublikowano: 2017
   
 3. Dobór prawidłowego modelu betonu rozciąganego w obliczeniach numerycznych
  w czasopiśmie:   Materiały z konferencji ZK2014 Konstrukcje Metalowe – Zwięzłe Referaty, Kielce-Suchedniów 2-4 lipca 2014
  Strony: 251-254
  Michał Szczecina
  Opublikowano: 2014
   
 4. NUMERICAL MODELS AND ANALYSES OF RC FRAME CORNERS UNDER OPENING BENDING MOMENT
  w czasopiśmie:   Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne
  Strony: 116-117
  Michał Szczecina, Andrzej Winnicki
  Opublikowano: 2014
   
 5. Strut-and-tie Method Applied to Concrete Frame Corners under Opening Bending Moment
  w czasopiśmie:   TRANSCOM 2013 10th European Conference of Young Researchers and Scientists. Proceeding, Section 7 - Civil Engineering
  Tom: Section 7 - Civil En, Strony: 315-318
  Michał Szczecina, Andrzej Winnicki
  Opublikowano: 2013
   

Rozdziały w monografiach
 1. ANALIZA NOŚNOŚCI ŻELBETOWYCH NAROŻY PODDANYCH DZIAŁANIU MOMENTU OTWIERAJĄCEGO ZA POMOCĄ METODY STRUT-AND-TIE   5 (4,00) pkt
  w książce:   Młodzi dla techniki: Wybrane problemy naukowo-badawcze mechaniki i inżynierii materiałowej
  Strony: 83-95
  Michał Szczecina, A Winnicki
  Opublikowano: 2013
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1