O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Waldemar Leszek Szaniec
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Mechaniki, Konstrukcji Metalowych i Metod Komputerowych
Stanowisko:      St. wykładowca     (grupa stanowisk: wykładowcy)
E-mail:   waldek.szaniec@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-585
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
395
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 921471
LUDZIE NAUKI: 101986
USOS web: 670
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci: mechanika konstrukcji

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 17

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Comparative analysis of the reliability of steel structure with pinned and rigid nodes subjected to fire   15 (3,75) pkt
  w czasopiśmie:   IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  Tom: 245
  Katarzyna Kubicka, Urszula Radoń, Waldemar Szaniec, Urszula Pawlak
  Opublikowano: 2017
   
 2. Comparison of the reliability methods for steel trusses subjected to fire   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  Tom: 245
  Katarzyna Kubicka, Urszula Radoń, Waldemar Szaniec
  Opublikowano: 2017
   
 3. The influence of description of fire curves on the thermal and reliability response of steel structure   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   MATEC Web of Conferences
  Tom: 117
  Katarzyna Kubicka, Urszula Radoń, Waldemar Szaniec
  Opublikowano: 2017
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. The influence of boundary conditions on the safety of steel trusses subjected to high temperatures   9 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and environment
  Zeszyt: 4/2017, Strony: 229-240
  Katarzyna Kubicka, Urszula Radoń, Waldemar Szaniec
  Opublikowano: 2017
   
 2. Harmonic Analysis of the Wind-Loaded Bar Dome at the Satellite Services Centre in Psary   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING
  Tom: 62, Zeszyt: 1, Strony: 37-50
  Waldemar Szaniec, Klaudia Zielińska
  Opublikowano: 2016
   
 3. Badanie skutków oddziaływań bocznych na wiadukcie kolejowym leżącym na łuku   3 pkt
  w czasopiśmie:   Budownictwo i Architektura
  Tom: 12(2), Strony: 47-54
  Olaszek Piotr, Cieśla Juliusz, Waldemar Szaniec
  Opublikowano: 2013
   
 4. Modal Analysis of Selected Bar Domes   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 5, Zeszyt: 4, Strony: 15-20
  Waldemar Szaniec, Klaudia Biernacka
  Opublikowano: 2013
   
 5. Przybliżone wyznaczanie obciążenia krytycznego ram przechyłowych   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Budownictwo
  Tom: 67, Zeszyt: 11, Strony: 615-617
  Tadeusz Borowicz, Beata Potrzeszcz-Sut, Waldemar Szaniec
  Opublikowano: 2011
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Harmonic analysis of bar domes subjected to wind loads   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   International Journal for Computational Civil and Structural Engineering
  Tom: 10, Zeszyt: 4, Strony: 130-135
  Waldemar Szaniec, Klaudia Zielińska
  Opublikowano: 2014
   
 2. Algorytm wyznaczania ścieżek równowagi ram z nieliniowo podatnymi połączeniami prętów
  w czasopiśmie:   56 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB, Kielce - Krynica 2010
  Strony: 789-796
  Tadeusz Borowicz, Waldemar Szaniec, Beata Potrzeszcz-Sut
  Opublikowano: 2010
   
 3. MRS i MES w analizie belek o zmiennym przekroju
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe WSInf
  Tom: 6, Zeszyt: 1, Strony: 82-90
  Waldemar Szaniec, Paulina Obara
  Opublikowano: 2007
   
 4. Sztywne modele obciążenia w iteracyjnym algorytmie ruchomych obciążeń
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Zeszyt: 2, Strony: 149-166
  Waldemar Szaniec
  Opublikowano: 2007
   

Rozdziały w monografiach
 1. The probabilistic analysis of steel truss under fire conditions   5 (1,67) pkt
  w książce:   Theoretical Foundations of Civil Engineering
  Strony: 67-76
  Katarzyna Kubicka, Urszula Radoń, Waldemar Szaniec
  Opublikowano: 2016
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Mechanika Belek i ram ortogonalnych
  Waldemar Szaniec, Tadeusz Borowicz
  Opublikowano: 2011
   
 2. Materiały pomocnicze do nauczania mechaniki budowli. Ramy płaskie z nieliniowo podatnymi połączeniami prętów.
  Tadeusz Borowicz, Agnieszka Dudzik, Beata Potrzeszcz-Sut, Waldemar Szaniec
  Opublikowano: 2010
   
 3. Wybrane zagadnienia mechaniki konstrukcji. Raporty z badań naukowych.
  Waldemar Szaniec, Tadeusz Borowicz, Agnieszka Dudzik, Beata Potrzeszcz-Sut
  Opublikowano: 2010
   
 4. Wybrane zagadnienia z mechaniki, Z4 - Macierzowe ujęcie metody sił
  Tom: Mat. pomocnicze, Zeszyt: 50
  Tadeusz Borowicz, Urszula Laskowska, Waldemar Szaniec
  Opublikowano: 1995
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1