O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Stefan Marian Szałkowski
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Technologii i Organizacji Budownictwa
Stanowisko:      St. wykładowca     (grupa stanowisk: wykładowcy)
E-mail:   embss@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-480
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
477
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 921467
LUDZIE NAUKI: 70803
USOS web: 775
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:budownictwo
specjalnosci: budownictwo ogólne, technologia i organizacja budownictwa, zarządzanie strategiczne

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 2

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Ocena efektywności ekonomicznej różnych wariantów termomodernizacji
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo
  Zeszyt: 39, Strony: 321-327
  M Parlej, Stefan Szałkowski, Marek Szymczyk, Marek Telejko
  Opublikowano: 2001
   

Rozdziały w monografiach
 1. Malowanie i tapetowanie   3 (1,50) pkt
  w książce:   Nowy poradnik majstra budowlanego
  Strony: 768-799
  Stefan Szałkowski, Marek Telejko
  Opublikowano: 2003
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1