O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Przemysław Szczepan Świercz
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Technologii i Organizacji Budownictwa
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   pswiercz@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-377
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
281
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3946523
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 642
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 20

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Frost resistance of rock materials   40 (20,00) pkt
  w czasopiśmie:   Construction and Building Materials
  Tom: 148, Strony: 704-714
  Zbigniew Rusin, Przemysław Świercz
  Opublikowano: 2017
   
 2. Volumetric strains of cement-based mortars caused by ice formation in terms of frost resistance diagnostics   20 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES TECHNICAL SCIENCES
  Tom: 63, Zeszyt: 1, Strony: 35-41
  Zbigniew Rusin, Przemysław Świercz
  Opublikowano: 2015
   
 3. Differential Analysis of Volumetric Strains in Porous Materials in Terms of Water Freezing   25 (8,33) pkt
  w czasopiśmie:   Ceramics-Silikaty
  Tom: 57, Zeszyt: 2, Strony: 103-107
  Zbigniew Rusin, Grzegorz Stelmaszczyk, Przemysław Świercz
  Opublikowano: 2013
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Effect of Microstructure on Frost Durability of Rock in the Context of Diagnostic Needs   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 108, Strony: 177-184
  Zbigniew Rusin, Przemysław Świercz, Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2015
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Interpretacja wyników pomiarów zawartości lodu w zamrażanych zaprawach przy użyciu metody DSC   3 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Budownictwo i Architektura
  Tom: 12 (3), Strony: 209 -214
  Piotr Stępień, Zbigniew Rusin, Przemysław Świercz
  Opublikowano: 2013
   
 2. Wpływ szczelności matrycy cementowej na mrozoodporność   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Budownictwo, Technologie, Architektura
  Zeszyt: 1, Strony: 60-62
  Zbigniew Rusin, Przemysław Świercz
  Opublikowano: 2013
   
 3. Związek stopnia krystalizacji wody w porach z mrozoodpornością zapraw cementowych   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria:Budownictwo
  Zeszyt: 104, Strony: 363-370
  Przemysław Świercz, Grzegorz Stelmaszczyk
  Opublikowano: 2005
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Skuteczność działania domieszek w zależności od jakości wody zarobowej
  w czasopiśmie:   Budownictwo, Technologie, Architektura
  Tom: 2, Zeszyt: 78, Strony: 56-58
  Sylwia Wdowik, Przemysław Świercz, Jerzy Wrona, Krzysztof Wrzecion
  Opublikowano: 2017
   
 2. Mrozoodporność zapraw z cementami CEM I, CEM II i CEM III
  w czasopiśmie:   55 Konferencja Naukowa Komitetu Inż. Lądowej i wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, KRYNICA 2009
  Strony: 461-468
  Zbigniew Rusin, Grzegorz Stelmaszczyk, Przemysław Świercz, Łucja Nowak
  Opublikowano: 2009
   
 3. Czy cementy CEM II/B-V i CEM III/A nadają się do betonów mrozoodpornych
  w czasopiśmie:   Konferencja naukowo-techniczna „DNI BETONU’2008” Tradycja i Nowoczesność; Wisła 13-15 października 2008
  Strony: 629-639
  Zbigniew Rusin, Grzegorz Stelmaszczyk, Łucja Nowak, Przemysław Świercz
  Opublikowano: 2008
   
 4. Ocena przydatności kruszywa wapiennego do betonów mrozoodpornych
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne Międzynarodowej Konferencji Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy, Połtawskiego Nar. Uniwersytetu "Problemy rozwoju budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego w obecnych warunkach postępu technologicznego", Zakopane - Połt
  Strony: 43-44
  Grzegorz Stelmaszczyk, Przemysław Świercz
  Opublikowano: 2008
   
 5. Wpływ dodatku żużla wielkopiecowego na mrozoodporność betonu
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne Międzynarodowej Konferencji Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy, Połtawskiego Nar. Uniwersytetu "Problemy rozwoju budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego w obecnych warunkach postępu technologicznego", Zakopane - Połt
  Strony: 33-34
  Zbigniew Rusin, Grzegorz Stelmaszczyk, Przemysław Świercz, Łucja Nowak
  Opublikowano: 2008
   
 6. Wpływ zastosowania mikrosfer na jakość napowietrzenia i mrozoodporność betonów o dużej ciekłości
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne Konferencji "Dni Betonu", 13 - 15.10.2008 Wisła
  Strony: 1041-1050
  Jerzy Wawrzeńczyk, Agnieszka Molendowska, Przemysław Świercz
  Opublikowano: 2008
   

Rozdziały w monografiach
 1. Skuteczność działania domieszek w zależności od jakości wody zarobowej   5 (1,33) pkt
  w książce:   Monografie Technologii Betonu
  Strony: 361-373
  Przemysław Świercz, Karol Skowera, Sylwia Wdowik
  Opublikowano: 2016
   
 2. Błędna klasyfikacja - rozdział to minimum pół arkusza wydawniczego !
  Materiały Budowlane
  w książce:   Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
  Strony: 223-226
  Zbigniew Rusin, Przemysław Świercz, Piotr Stępień
  Opublikowano: 2013
   
 3. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Porowatość i nasiąkliwość zapraw z cementami CEM I, CEM II/B-V i CEM III/A w kontekście mrozoodporności
  w książce:   Problemy naukowo-badawcze budownictwa
  Tom: 5, Strony: 379-386
  Zbigniew Rusin, Grzegorz Stelmaszczyk, Przemysław Świercz, Łucja Nowak
  Opublikowano: 2008
   
 4. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Wpływ dodatku żużla wielkopiecowego w cemencie portlandzkim na przebieg zamarzania wody w zaprawach
  w książce:   Zagadnienia Materiałowe w Inżynierii Lądowej
  Strony: 463-470
  Zbigniew Rusin, Grzegorz Stelmaszczyk, Łucja Nowak, Przemysław Świercz
  Opublikowano: 2007
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Evaluation of Calcareous Aggregate Usability For Frost Resistance Concretes
  w książce:   Structure and Environment
  Zeszyt: 1, Strony: 5-10
  Grzegorz Stelmaszczyk, Przemysław Świercz
  Opublikowano: 2009
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Dylatometr   10 (5,00) pkt
  Zbigniew Rusin, Przemysław Świercz
  Opublikowano: 2015
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Podstawa wiertnicy
  Przemysław Świercz, Zbigniew Rusin
  Opublikowano: 2014
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1