O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Katarzyna Ewa Stokowiec
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnych
Stanowisko:      Asystent     (grupa stanowisk: asystenci)
E-mail:   kstokowiec@tu.kielce.pl     telefon: 41-34-24-829
Język komunikacji: polski, angielski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
317
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3954874
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 729
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 11

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Quasi-stationary phase change heat transfer on a fin   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   The European Physical Journal Web of Conferences
  Tom: 114, Zeszyt: 02086, Strony: 1-5
  Tadeusz Orzechowski, Katarzyna Stokowiec
  Opublikowano: 2016
   
 2. Free convection on a refrigerator's condenser   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Experimental Fluid Mechanics 2013, Kutná Hora 19th -22rd November 2013
  Tom: 67, Strony: 530-534
  Katarzyna Stokowiec, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2014
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Technologie materiałów zmiennofazowych w transporcie   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   TTS. Technika Transportu Szynowego
  Tom: 261, Zeszyt: 12, Strony: 2789-2793
  Tadeusz Orzechowski, Katarzyna Stokowiec
  Opublikowano: 2015
   
 2. Wybrane zagadnienia magazynowania ciepła - przegląd stosowanych materiałów   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
  Tom: 44, Zeszyt: 1, Strony: 3-7
  Tadeusz Orzechowski, Katarzyna Stokowiec
  Opublikowano: 2013
   
 3. Magazynowanie energii solarnej na przykładzie zasobnika z parafiną   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Zeszyt: 4, Strony: 28-34
  Katarzyna Stokowiec, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2011
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Heat Supply Improvement by Solar System Cooperation
  w czasopiśmie:   Proceedings of the 4th International Conferenece on Contemoprary Problems of Thermal Enginnering
  Strony: 427-436
  Tadeusz Orzechowski, Katarzyna Stokowiec
  Opublikowano: 2016
   
 2. Heat pump COP improvement by solar system cooperation
  w czasopiśmie:   TRANSCOM 2013, 24-26 June 2013, University of Žilina, Žilina, Slovak Republic
  Strony: 219-223
  Katarzyna Stokowiec, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2013
   
 3. Heat storage tank operation with a phase change bed-numerical calculations
  w czasopiśmie:   the 15th Conference for Junior Researchers Science for Future, Engineering Systems for Building
  Strony: 93-97
  Katarzyna Stokowiec, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2012
   
 4. Analiza pracy akumulatora ciepła w układzie kolektora słonecznego
  w czasopiśmie:   "Nowoczesne rozwiązania w inżynierii i ochronie środowiska" tom II, por red. naukową S. Anisimowa, J. Danielewicza, E. Szczechowiaka, G. Bartnickiego, M. Klimczaka, Instytut Klimatyzacji i Ogrzewnictwa
  Strony: 129-136
  Katarzyna Stokowiec, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2011
   
 5. Effectiveness of a fin with capillary porous coating in ethanol pool boiling
  w czasopiśmie:   Workshop: Computational Methods for Multiphase Flows. Book of Abstracts and Lecture Support, Wieżyca k. Gdańska
  Strony: 45
  Tadeusz Orzechowski, Katarzyna Stokowiec, Anna Tyburczyk
  Opublikowano: 2011
   
 6. Solar energy storage on the example of a paraffin tank
  w czasopiśmie:   TRANSCOM 2011: 9-th European Conference of Young Research and Scientific Workers, Zilina 27.06-29.06, 2011 - Slovak Republic. Ed. by Alan Vaško, Peter Brida, Copyright by University of Žilina
  Strony: 133-136
  Katarzyna Stokowiec, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2011
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1