O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Renata Maria Stoińska
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Katedra Technologii Wody i Ścieków
Stanowisko:      Asystent     (grupa stanowisk: asystenci)
E-mail:   rstoinska@tu.kielce.pl     telefon: 413424375
Język komunikacji: polski, niemiecki, angielski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
916
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3989302
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:inżynieria środowska
specjalnosci: biologia środowiskowa

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 17

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Analysis of the Effect of Temperature Cycling on Phosphorus Fractionat ion in Activated Sludge   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Annual Set The Environment Protection
  Tom: 19, Strony: 288-301
  Elżbieta Bezak-Mazur, Renata Stoińska, Bartosz Szeląg
  Opublikowano: 2017
   
 2. Evaluation of the impact of operational parameters and particular filamentous bacteria on activated sludge volume index - a case study   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Rocznik Ochrona Środowiska
  Tom: 18, Strony: 480-491
  Elżbieta Bezak-Mazur, Renata Stoińska, Bartosz Szeląg
  Opublikowano: 2016
   
 3. Zastosowanie wybranych modeli nieliniowych do prognozy ilości osadu nadmiernego   15 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Rocznik Ochrona Środowiska
  Tom: 18, Strony: 695-708
  Jarosław Gawdzik, Bartosz Szeląg, Elżbieta Bezak-Mazur, Renata Stoińska
  Opublikowano: 2016
   
 4. Phosphorus speciation in sewage sludge   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Environment Protection Engineering
  Tom: 40, Zeszyt: 3, Strony: 161-175
  Elżbieta Bezak-Mazur, Agnieszka Mazur, Renata Stoińska
  Opublikowano: 2014
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Dane niepełne - brak identyfikatora "Web of Science" !
  Effect of the presence of Actinomycetes in the activated sludge on the quality of the treated wastewater
  w czasopiśmie:   E3S Web of Conferences
  Tom: 17, Zeszyt: 00007, Strony: 1-8
  Elżbieta Bezak-Mazur, Renata Stoińska, Jolanta Rajca, Beata Łatasiewicz
  Opublikowano: 2017
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Heavy metals (Pb, Cu) in soil from urbanized area at the communication route – Part 1 Metale ciężkie (Pb, Cu) w glebie z obszaru zurbanizowanego przy trakcie komunikacyjnym – część I   9 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Enwironment
  Tom: 9, Zeszyt: 4, Strony: 273-282
  Małgorzata Widłak, Magdalena Dańczuk, Renata Stoińska, Agata Widłak
  Opublikowano: 2017
   
 2. Specjacja fosforu w osadach nadmiernych z wybranych oczyszczalni ścieków   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of ECOpole
  Tom: 10, Zeszyt: 1, Strony: 105-111
  Elżbieta Bezak-Mazur, Renata Stoińska
  Opublikowano: 2016
   
 3. Ocena jakości procesu defosfatacji ścieków na podstawie analizy specjacyjnej fosforu oraz identyfikacji bakterii nitkowatych   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Technologia Wody
  Tom: 6, Zeszyt: 44, Strony: 100-103
  Renata Stoinska, Elżbieta Bezak-Mazur
  Opublikowano: 2015
   
 4. The influence of the Bacillus megaterium bacteria on speciation of phosphorus in sewage sludge   11 (3,67) pkt
  w czasopiśmie:   Architecture Civil Engineering Environment
  Tom: 8, Zeszyt: 4, Strony: 81-87
  Elżbieta Bezak-Mazur, Renata Stoińska, Bartosz Szeląg
  Opublikowano: 2015
   
 5. The speciation analysis of phosphorous in diffrent types of wastewater sediments from chosen wastewater treatment plants   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of ECOpole
  Tom: 8, Strony: 127-133
  Elżbieta Bezak-Mazur, Renata Stoińska
  Opublikowano: 2014
   
 6. Rola fosforu w środowisku- praca przeglądowa   4 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archiwum gospodarki odpadami i ochrony środowiska
  Tom: 15, Zeszyt: 3, Strony: 33-42
  Elżbieta Bezak-Mazur, Renata Stoińska
  Opublikowano: 2013
   
 7. Speciation of Phosphorus in Wastewater Sediments from Selected wastewater treatment Plant   6 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Ecological Chemistry and Engineering. A
  Tom: 20, Strony: 503-514
  Elżbieta Bezak-Mazur, Stoińska Renata
  Opublikowano: 2013
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. ANALYSIS OF PHOSPHORUS SPECIATION IN PRIMARY SLUDGE IN THE ANNUAL CYCLE   5 (1,65) pkt
  w czasopiśmie:   Environmental problems
  Tom: 2, Zeszyt: 2, Strony: 83-85
  Elżbieta Bezak-Mazur, Renata Stoińska, Bartosz Szeląg
  Opublikowano: 2017
   
 2. The Influence of Varied Aerobic Conditions on the Process of Dephosphatation of Wastewater and on the Composition of Filamentous Bacteria in the Active Sediment.
  w czasopiśmie:   Transcom Proceedings 2015
  Zeszyt: 7, Strony: 279-283
  Renata Stoinska
  Opublikowano: 2015
   
 3. The Influence of the Process of Hygienisation on the Speciation of Phosphorus in Wastewater Sediments.
  w czasopiśmie:   Transcom Proceedings 2013
  Zeszyt: 7, Strony: 307-310
  Renata Stoinska
  Opublikowano: 2013
   

Rozdziały w monografiach
 1. The incinerated sewage sludge as a phosphorus source   5 (2,50) pkt
  w książce:   Innovative municipal waste water purification and environmentally-friendly disposal of sewage sludge
  Strony: 94-102
  Elżbieta Bezak-Mazur, Renata Stoinska
  Opublikowano: 2015
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Sposób odzysku fosforu z popiołów lub pyłów otrzymanych ze spalania osadów ściekowych
  Elżbieta Bezak-Mazur, Renata Stoińska, Monika Łukawska
  Opublikowano: 2014
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1