O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Piotr Stępień
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Technologii i Organizacji Budownictwa
Stanowisko:      Asystent     (grupa stanowisk: asystenci)
E-mail:   p.stepien@tu.kielce.pl
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
637
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3954872
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 3

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Interpretacja wyników pomiarów zawartości lodu w zamrażanych zaprawach przy użyciu metody DSC   3 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Budownictwo i Architektura
  Tom: 12 (3), Strony: 209 -214
  Piotr Stępień, Zbigniew Rusin, Przemysław Świercz
  Opublikowano: 2013
   

Rozdziały w monografiach
 1. Porównanie rozkładu wielkości porów w próbkach skalnych określonych metodą MIP oraz termoporometrii   5 (4,00) pkt
  w książce:   Współczesne Problemy Budownictwa
  Strony: 65-75
  Piotr Stępień
  Opublikowano: 2016
   
 2. Błędna klasyfikacja - rozdział to minimum pół arkusza wydawniczego !
  Materiały Budowlane
  w książce:   Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
  Strony: 223-226
  Zbigniew Rusin, Przemysław Świercz, Piotr Stępień
  Opublikowano: 2013
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1