O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Anna Agata Stępień
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Technologii i Organizacji Budownictwa
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   a.stepien@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-546
Język komunikacji: polski, angielski, francuski-poziom podstawowy
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
183
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3954831
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 758
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:budownictwo
specjalnosci: inżynieria materiałowa

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 35

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Autoclaved sand – lime product with polypropylene mesh   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 245 (2017) 022069
  Tom: 245, Zeszyt: 022069
  Anna Stępień, Paulina Kostrzewa
  Opublikowano: 2017
   
 2. Optimization the composition of sand-lime products modified of diabase aggregate   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   IOP Conference Series-Materials Science and Engineering Vol.251(2017) 012019
  Tom: Vol.251(2017), Zeszyt: 012019
  Anna Stępień, Katarzyna Komisarczyk
  Opublikowano: 2017
   
 3. Dane niepełne - brak identyfikatora "Web of Science" !
  The Impact of Glass Additives on the Functional and Microstructural Properties of Sand-Lime Bricks
  w czasopiśmie:   International Journal of Civil and Environmental Engineering
  Tom: 4, Zeszyt: 3, Strony: 98-105
  Anna Stępień
  Opublikowano: 2017
   
 4. Impact of modification of sand-lime mass with organic compounds on the microstructure and mechanical features of silicate bricks   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   The 9th International Conference “ENVIRONMENTAL ENGINEERING” 22–23 May 2014, Vilnius, Lithuania
  Strony: 1-6
  Anna Stępień, Ryszard Dachowski
  Opublikowano: 2014
   
 5. The impact of barium sulfate on the microstructural and mechanical properties of autoclaved silicate products   15 pkt
  w czasopiśmie:   The 9th International Conference “ENVIRONMENTAL ENGINEERING” 22–23 May 2014, Vilnius, Lithuania
  Strony: 1-6
  Anna Stępień
  Opublikowano: 2014
   
 6. The impact of barium aggregate on the microstructure of sand-lime products   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Advanced Materials Research
  Tom: 250-253, Zeszyt: 1-4, Strony: 618-621
  Ryszard Dachowski, Anna Stępień
  Opublikowano: 2011
   
 7. The impact of various additives on the microstructure of silicate products   25 (12,50) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 21, Strony: 1173-1178
  Ryszard Dachowski, Anna Stępień
  Opublikowano: 2011
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Distribution of meso- and macropores in the sand-lime products determined by mercury porosimetry   12 (6,00) pkt
  w czasopiśmie:   Ochrona przed Korozją
  Tom: 1s/A/2016, Strony: 49-51
  Anna Stępień, Katarzyna Komisarczyk
  Opublikowano: 2016
   
 2. Mmodyfikacja wyrobów wapienno-piaskowych   8 pkt
  w czasopiśmie:   Materiały Budowlane
  Zeszyt: 12, Strony: 29-31
  Anna Stępień
  Opublikowano: 2015
   
 3. Influence of the silicate of lithium on microstructural and mechanical properties of autoclaved silicate products   6 pkt
  w czasopiśmie:   Czasopismo Techniczne
  Zeszyt: Zeszyt 1-B (5), Strony: 39-45
  Anna Stępień
  Opublikowano: 2014
   
 4. Wpływ modyfikacji wyrobów silikatowych związkami organicznymi na ich mikrostrukturę i właściwości mechaniczne   1 (,50) pkt
  w czasopiśmie:   Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej
  Zeszyt: 13, Strony: 57-62
  Ryszard Dachowski, Anna Stępień
  Opublikowano: 2012
   
 5. Wyznaczanie charakterystyk strat w zakładach przemysłowych w warunkach niedoboru mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym
  w czasopiśmie:   Energetyka
  Zeszyt: 8
  Antonina Sima, Stanisław Szymański, Anna Stępień, Antoni Różowicz, J. Sozański
  Opublikowano: 1982
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. LDPE presence impact on basic properties of silicate products
  w czasopiśmie:   Proceedings of 10th European Conference of Young Researchers and Scientists, TRANSCOM 2013, Section 7, Civil Engineering, 24-26 June, University of Žilina
  Strony: 37-40
  Milena Nowek, Ryszard Dachowski, Iga Jasińska, Anna Stępień
  Opublikowano: 2013
   
 2. Uluszczenije fizykomechaniczieskich svojstv silikatnych izdelij.
  w czasopiśmie:   Naukovyj Vesnik Budivnictwa
  Tom: 70, Strony: 149-153
  Anna Stępień
  Opublikowano: 2012
   
 3. Metodika issledowanij zvykoizolacionnych svojstv silikatnych izdelij.
  w czasopiśmie:   Komunalnoje Gospodarstwo MIST
  Tom: 97, Strony: 62-66
  Anna Stępień
  Opublikowano: 2011
   
 4. The impact of technical graphite on the structure and compressive strength of calcium silicate products
  w czasopiśmie:   9th European Conference of Young Research and Science Workers. TRANSCOM 2011, Žilina.
  Strony: 23-26
  Ryszard Dachowski, Anna Stępień
  Opublikowano: 2011
   
 5. Impact of basalt aggregate on porosity and strenght of silicate products
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 2, Zeszyt: 3, Strony: 14-20
  Anna Stępień
  Opublikowano: 2010
   
 6. Research on sand-lime products regarding their physical and mechanical features
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Strony: 5-8.
  Ryszard Dachowski, Anna Stępień
  Opublikowano: 2010
   
 7. Structural modification of sand-lime blocks regarding their physical and mechanical features   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Technical University of Denmark, Kgs, Lyngby
  Strony: 413-417
  Ryszard Dachowski, Anna Stępień
  Opublikowano: 2010
   
 8. Acoustic isolation examination of sand-lime products
  w czasopiśmie:   The XIV International Scientific-Technical Conference and Exhibition: Electromagnetic and acoustical methods and means for nondestructive testing of materials and products. LEOTEST-2009. Lviv. 2009
  Strony: s.23-24
  Ryszard Dachowski, Anna Stępień
  Opublikowano: 2009
   
 9. Examination of physical characteristics of the modified sand-lime products   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   8th European Conference of Young Research and Science Workers. TRANSCOM 2009. Žilina.
  Strony: 35-38
  Ryszard Dachowski, Anna Stępień
  Opublikowano: 2009
   
 10. Issledowanije zvukoizoliacionnych swojstw silikatnych izdielij. Fizyczni metodi ta zasobi kontrolu seredowiszcz, materiałów ta wirobiw   1 (,50) pkt
  w czasopiśmie:   Nieruniwnyj kontrol materiałów i konstrukcji. Nacjonalna Akademia Nauk Ukrainy, Lviv.
  Strony: 150-153
  Ryszard Dachowski, Anna Stępień
  Opublikowano: 2009
   

Rozdziały w monografiach
 1. Wpływ kruszywa bazaltowego na porowatość i wytrzymałość wyrobów silikatowych   4 pkt
  w książce:   Zagadnienia materiałowe w Budownictwie i Inżynierii Środowiska
  Strony: 37-46
  Anna Stępień
  Opublikowano: 2012
   
 2. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Efektywność techniczno-ekonomiczna stosowania wyrobów silikatowych z polepszoną ich izolacyjnością akustyczną.
  w książce:   Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym.
  Strony: 56-60
  Anna Stępień, Ryszard Dachowski
  Opublikowano: 2008
   
 3. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Kierunki badań wyrobów silikatowych pod katem polepszenia ich izolacyjności akustycznej.
  w książce:   Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym.
  Strony: 308-311
  Anna Stępień
  Opublikowano: 2008
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Acoustics isolation examination of sand - lime products
  w książce:   Electromagnetic and acoustical methods and means for non destructive testing of materials and products
  Strony: 23-24
  Ryszard Dachowski, Anna Stępień
  Opublikowano: 2009
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Zastosowanie barytu jako dodatku w wyrobach z masy silikatowej   30 (15,00) pkt
  Ryszard Dachowski, Anna Stępień
  Opublikowano: 2013
   
 2. Zastosowanie grafitu jako dodatku w wyrobach z masy silikatowej   30 (15,00) pkt
  Ryszard Dachowski, Anna Stępień
  Opublikowano: 2013
   
 3. Zastosowanie krzemianu litu jako dodatku w wyrobach z masy silikatowej   30 (15,00) pkt
  Ryszard Dachowski, Anna Stępień
  Opublikowano: 2013
   
 4. Sposób oraz stanowisko badawcze do określania izolacyjności akustycznej elementów budowlanych, zwłaszcza silikatowych i betonowych   25 (12,50) pkt
  Ryszard Dachowski, Anna Stępień
  Opublikowano: 2009
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Głowica do podawania materiału w drukarkach przyrostowych
  Wacław Gierulski, Anna Rębosz-Kurdek, Anna Stępień, Artur Szmidt, Tomasz Bajor, Sylwia Frydrych, Beata Furgał, Szymon Kowalski, Jakub Kwiatkowski, Bartłomiej Wojciechowski
  Opublikowano: 2017
   
 2. Zastosowanie granulatu szkła spienionego oraz polikrzemianu litu jako dodatków w wyrobach z masy silikatowej
  Ryszard Dachowski, Iga Jasińska, Anna Stępień
  Opublikowano: 2014
   
 3. Masa na wyroby silikatowe   2 (1,00) pkt
  Ryszard Dachowski, Anna Stępień
  Opublikowano: 2011
   
 4. Masa na wyroby silikatowe o podwyższonej wytrzymałości na ściskanie   2 (1,00) pkt
  Ryszard Dachowski, Anna Stępień
  Opublikowano: 2011
   
 5. Masa do produkcji wyrobów silikatowych o podwyższonej wytrzymałości na ściskanie   2 (1,00) pkt
  Ryszard Dachowski, Anna Stępień
  Opublikowano: 2010
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1