O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Mariola Starzomska
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Katedra Fizyki Budowli i Energii Odnawialnej
Stanowisko:      Asystent     (grupa stanowisk: asystenci)
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
334
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3942577
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 8353
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 18

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Data on acoustic and thermal properties of reflective insulation   3 (,75) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 6, Zeszyt: 1, Strony: 38-42
  Ryszard Dachowski, Jerzy Zbigniew Piotrowski, Dorota Koruba, Ewa Zender-Świercz, Marek Telejko, Mariola Starzomska, X. Lucas
  Opublikowano: 2014
   
 2. A set of wheel water turbine with the current steering – a mathematical torque model   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Zeszyt: 3
  Mariola Starzomska, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2012
   
 3. Innowacyjne wykorzystanie energii słupa wody   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska
  Tom: 2, Zeszyt: 59, Strony: 725-732
  Mariola Starzomska, Jerzy Zbigniew Piotrowski, Stanisław Szewczyk
  Opublikowano: 2012
   
 4. Method of calculation of air temperature in the open air layer   2 (,67) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 4, Zeszyt: 4, Strony: 43-48
  Jerzy Zbigniew Piotrowski, Marianna Olenets, Mariola Starzomska, Radosław Zaborek
  Opublikowano: 2012
   
 5. Method of calculation of air temperature in the open air layer   2 (,50) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 4, Zeszyt: 4, Strony: 43-48
  Jerzy Zbigniew Piotrowski, Marianna Olenets, Mariola Starzomska, Radosław Zaborek
  Opublikowano: 2012
   
 6. Testing a prototype for an innovative water turbine   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Zeszyt: 3, Strony: 45-48
  Mariola Starzomska, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2011
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Ocinka poturznostii turbin dlia malich gidroelektrostancji   5 (1,67) pkt
  w czasopiśmie:   Naukowyj Wisnik Budiwnictwa
  Tom: 4, Zeszyt: 78, Strony: 262-266
  Anatoly Stroy, Jerzy Zbigniew Piotrowski, Mariola Starzomska
  Opublikowano: 2014
   
 2. Wpliw konstrukcyjnych parametriw turbin dlia małych gidroeliektrostancji na proces pierietworienia energii potoku wodi w eliektricznu energiju
  w czasopiśmie:   Sbornik naukowych trudow, Dniepropietrowsk
  Tom: Bypusk 76, Strony: 270-274
  Anatoly Stroy, Jerzy Zbigniew Piotrowski, Mariola Starzomska
  Opublikowano: 2014
   
 3. The innovative usage of the kinetic energy of water
  w czasopiśmie:   Wydawnictwo Uniwersytetu w Żilinie, Słowacja. Transcom 2013, 10-th European conference of young research and scientific Workers
  Tom: Section 6, Strony: 277-281
  Mariola Starzomska, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2013
   
 4. Testing a prototype for an innovative water turbine
  w czasopiśmie:   Wydawnictwo Uniwersytetu w Żilinie, Słowacja. Transcom 2011, 9-th European conference of young research and scientific Workers
  Tom: 6, Strony: 187-190
  Mariola Starzomska, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2011
   

Monografie
 1. Odnawialne źródła energii   20 (10,00) pkt
  Jerzy Sobierajski, Mariola Starzomska, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2009
   

Rozdziały w monografiach
 1. Modelowanie wymiany ciepła przy wrzeniu na powierzchniach mikrostrukturalnych i badania struktur siatkowych   5 (2,50) pkt
  w książce:   Selected problems in mechatronics and material engineering
  Strony: 362-374
  Norbert Radek, Łukasz Jan Orman, Mariola Starzomska, Krzysztof Antoszewski
  Opublikowano: 2016
   
 2. Jakość powietrza w pomieszczeniach skażonych grzybami pleśniowymi   5 (1,65) pkt
  w książce:   Fizyka budowli w teorii i praktyce
  Strony: 137-141
  Dorota Koruba, Jerzy Zbigniew Piotrowski, Mariola Starzomska
  Opublikowano: 2013
   
 3. Klimat i mikroklimat   5 (1,25) pkt
  w książce:   Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
  Strony: 137-141, 155-164
  Jerzy Zbigniew Piotrowski, Ewa Zender-Świercz, Marek Telejko, Dorota Koruba, Mariola Starzomska
  Opublikowano: 2013
   
 4. Modelirowanie gidrodinamiczieskich prociessow pri rieszenii zadacz małoj gidroenergietiki   5 (2,50) pkt
  w książce:   Komunalne gospodarstwo mist
  Strony: 275-281
  Anatoly Stroy, Jerzy Zbigniew Piotrowski, Mariola Starzomska
  Opublikowano: 2013
   
 5. Wpływ prac remontowych pokrycia dachowego na mikroklimat pomieszczeń   5 (1,65) pkt
  w książce:   Fizyka budowli w teorii i praktyce
  Strony: 161-164
  Ewa Zender-Świercz, Jerzy Zbigniew Piotrowski, Mariola Starzomska
  Opublikowano: 2013
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Urządzenie do przetwarzania energii słupa wody   30 (15,00) pkt
  Stanisław Szewczyk, Jerzy Zbigniew Piotrowski, Mariola Starzomska
  Opublikowano: 2013
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Urządzenie do przetwarzania energii słupa wody   2 (1,00) pkt
  Stanisław Szewczyk, Jerzy Zbigniew Piotrowski, Mariola Starzomska
  Opublikowano: 2012
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1