O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Edyta Spychał
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Technologii i Organizacji Budownictwa
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   espychal@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-594
Język komunikacji: polski, angielski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
475
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3954821
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 764
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 785
Dyscypliny KBN:
specjalnosci: Materiały Budowlane

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 8

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. The effect of lime and cellulose ether on selected properties of plastering mortar   15 pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 108, Strony: 324-331
  Edyta Spychał
  Opublikowano: 2015
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. The influence of viscosity modifying admixture on the shrinkage of plastering mortars   9 pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Zeszyt: 4, Strony: 248-255
  Edyta Spychał
  Opublikowano: 2017
   
 2. INFLUENCE OF MINERAL ADDITIVES PROPERTIES OF CONCRETE   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 8, Zeszyt: II, Strony: 91-96
  Anna Kotwa, Edyta Spychał
  Opublikowano: 2016
   
 3. THE INFLUENCE OF CELLULOSE ETHERS ON THE CHOSEN PROPERTIES OF CEMENT MORTAR IN THE PLASTIC STATE   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   STRUCTURE AND ENVIRONMENT
  Tom: 3, Strony: 153-160
  Anna Kotwa, Edyta Spychał
  Opublikowano: 2016
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Wpływ domieszki eteru celulozy na skurcz zapraw cementowych i cementowo-wapiennych
  w czasopiśmie:   XX Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Technicza KONTRA 2016 Trwałość Budowli i Ochrona przed Korozją
  Strony: 43-46
  Edyta Spychał
  Opublikowano: 2016
   

Rozdziały w monografiach
 1. Zastosowanie metody ultradźwiękowej w badaniu procesów wiązania i twardnienia zapraw cementowych modyfikowanych wodorotlenkiem wapnia i eterem celulozy   5 (4,00) pkt
  w książce:   Współczesne problemy budownictwa
  Strony: 30-39
  Edyta Spychał
  Opublikowano: 2016
   
 2. Metoda ultradźwiękowa w badaniach procesu wiązania i twardnienia zapraw tynkarskich   5 (4,00) pkt
  w książce:   Współczesny stan wiedzy w inżynierii lądowej. Prace naukowe doktorantów.
  Tom: 1
  Edyta Spychał
  Opublikowano: 2015
   
 3. Wpływ eterów celulozy na ubytek wody z zaprawy cementowej i jej konsystencję   4 pkt
  w książce:   Badania doświadczalne i teoretyczne w budownictwie. Prace Naukowe Doktorantów.
  Tom: 1
  Edyta Spychał
  Opublikowano: 2012
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1