O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Monika Ewa Siedlecka
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Mechaniki, Konstrukcji Metalowych i Metod Komputerowych
Stanowisko:      Asystent     (grupa stanowisk: asystenci)
E-mail:   monikach@tu.kielce.pl     telefon: 34 24 802
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
293
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3954852
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 8367
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 20

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Nośność bliskogałęziowych prętów ściskanych w strukturach przestrzennych   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture
  Tom: 34, Zeszyt: 64 (3/I/17), Strony: 407-416
  Zbigniew Kowal, Monika Siedlecka
  Opublikowano: 2017
   
 2. Shapes of energy-active segments of steel buildings   15 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Civil Engineering
  Tom: 61, Zeszyt: 3, Strony: 119-132
  Zbigniew Kowal, Monika Siedlecka, Rafał Piotrowski, Karolina Brzezińska, Karolina Otwinowska, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2015
   
 3. Samoczynne odśnieżanie   2 (,67) pkt
  w czasopiśmie:   Builder
  Strony: 51-53
  Zbigniew Kowal, Rafał Piotrowski, Monika Siedlecka
  Opublikowano: 2014
   
 4. Nośność kratownicy Misesa z prętów obarczonych wstępnym wygięciem   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
  Tom: 58, Zeszyt: 3/II, Strony: 217-224
  Monika Chablaszek, Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2011
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Asekurowany segment energoaktywny hali przekryty strukturą zredukowaną ze ściągiem
  w czasopiśmie:   Materiały z konferencji ZK2014 Konstrukcje Metalowe – Zwięzłe Referaty, Kielce-Suchedniów 2-4 lipca 2014
  Strony: 36-39
  Zbigniew Kowal, Rafał Piotrowski, Monika Siedlecka
  Opublikowano: 2014
   
 2. Comparative analysis of the reliability of energy-active covers of hall segments (Analiza porównawcza niezawodności energoaktywnych przekryć segmentów hal)
  w czasopiśmie:   Materiały z II Międzynarodowej Polsko-Ukraińskiej Konferencji Naukowo-Technicznej Aktualne Problemy Konstrukcji Metalowych
  Strony: 123-126
  Zbigniew Kowal, Rafał Piotrowski, Monika Siedlecka
  Opublikowano: 2014
   
 3. Energoaktywne segmenty samoczyszczącego przekrycia hali
  w czasopiśmie:   Materiały z XXI Interdyscyplinarnej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Technicznej „Ekologia a Budownictwo”, Bielsko-Biała 10-12 października 2013
  Strony: 161-168
  Zbigniew Kowal, Monika Siedlecka
  Opublikowano: 2013
   
 4. Truss-purlin Covering Fitted for Obtaining Solar Energy
  w czasopiśmie:   Materiały z Konferencji TRANSCOM 2013, 10th European Conference of Young Researchers and Scientists, Żylina 24-26 czerwca 2013, Slovak Republic
  Tom: 7, Strony: 19-22
  Karolina Brzezińska, Monika Siedlecka
  Opublikowano: 2013
   
 5. Wybrane zagadnienia wpływu temperatury na konstrukcję hal energoaktywnych
  w czasopiśmie:   III Konferencja Naukowa Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju, Łódź, 17–19.11.2013
  Strony: 100
  Karolina Brzezińska, Zbigniew Kowal, Karolina Otwinowska, Rafał Piotrowski, Monika Siedlecka, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2013
   
 6. Wybrane zagadnienia konstrukcji hal energoaktywnych
  w czasopiśmie:   II Konferencja Naukowa Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju, Łódź, 18 – 20.11.2012
  Strony: 113-114
  Karolina Brzezińska, Zbigniew Kowal, Karolina Otwinowska, Rafał Piotrowski, Monika Siedlecka, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2012
   
 7. Utrata stateczności konstrukcji łukowych z rur prowadzących media pod ciśnieniem
  w czasopiśmie:   Konstrukcje Stalowe
  Zeszyt: 5, Strony: 22-24
  Monika Chablaszek, Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2011
   
 8. Sprężysto-plastyczna utrata stateczności ściskanych prętów rurowych poddanych dwuosiowemu stanowi naprężenia
  w czasopiśmie:   Materiały z 56 Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB – Problemy naukowo – badawcze budownictwa, Kielce – Krynica, 19 – 24.09.2010,
  Strony: 659-666
  Monika Chablaszek, Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2010
   

Rozdziały w monografiach
 1. Energoaktywne segmenty samoczyszczącego przekrycia hali   5 (2,00) pkt
  w książce:   Ekologia w budownictwie
  Strony: 285-295
  Zbigniew Kowal, Monika Siedlecka
  Opublikowano: 2015
   
 2. Monitorowanie nośności i niezawodności wiązarowych przekryć hal   5 (1,33) pkt
  w książce:   Konstrukcje betonowe i metalowe
  Strony: 207-214
  Zbigniew Kowal, Rafał Piotrowski, Monika Siedlecka
  Opublikowano: 2015
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Budowlana konstrukcja przekrycia hali, ze stalowych elementów pełnościennych do pozyskiwania energii cieplnej   30 (15,00) pkt
  Andrzej Szychowski, Monika Siedlecka
  Opublikowano: 2017
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Przyrząd do mocowania urządzeń pomiarowych
  Monika Siedlecka, Łukasz Siedlecki
  Opublikowano: 2017
   
 2. Konstrukcja budynku, zwłaszcza wielokondygnacyjnego
  Zbigniew Kowal, Monika Siedlecka
  Opublikowano: 2015
   
 3. Konstrukcja przekrycia dachowego, zwłaszcza przezroczystego
  Zbigniew Kowal, Monika Siedlecka
  Opublikowano: 2015
   
 4. Budowlana konstrukcja przekrycia hali, ze stalowych elementów pełnościennych do pozyskiwania energii cieplnej
  Monika Siedlecka, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2013
   
 5. Konstrukcja pręta wielogałęziowego   2 (1,00) pkt
  Zbigniew Kowal, Monika Siedlecka
  Opublikowano: 2012
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1