O pracowniku
Pomoc (F2)
prof. dr hab. inż. Vladimir Sidorov
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Mechaniki, Konstrukcji Metalowych i Metod Komputerowych
Pełniona funkcja: Kierownik Katedry
Stanowisko:      Profesor     (grupa stanowisk: profesorowie tytularni)
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
414
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 932546
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 7

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Discrete-Analytical Solution of The Unsteady-State Heat Conduction Transfer Problem Based on The Finite Element Method   15 pkt
  w czasopiśmie:   2016 International Conference On Information And Digital Technologies (idt)
  Strony: 241-244
  Vladimir Sidorov, Sergey M. Matskevich
  Opublikowano: 2016
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Analiza pełzania betonu na przykładzie wybranego modelu reologicznego dostępnego w programie SIMULIA Abaqus   8 (4,00) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Mechaniczny
  Tom: 2, Strony: 39-44
  Katarzyna Nowak, Vladimir Sidorov
  Opublikowano: 2017
   
 2. Structure Numerical Model Updating on the Results of Experimental Dynamic Tests   2 pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 3/2012, Zeszyt: Vol.4, Strony: 5-7
  Vladimir Sidorov
  Opublikowano: 2012
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Adjustment Algorithm for Computational Model of Building by Results of its Monitoring
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Zeszyt: Vol.91, Strony: 58-62
  Vladimir N. Sidorov
  Opublikowano: 2014
   
 2. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА БАЗИСНЫХ ВАРИАЦИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ И НЕЛИНЕЙНЫХ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne: XX Polsko-Rosyjsko-Słowackie Seminarium pt.”Teoretyczne podstawy budownictwa”
  Strony: 294-303
  Ewa Nowak, Vladimir Sidorow
  Opublikowano: 2011
   

Rozdziały w monografiach
 1. Rozwiązanie zagadnienia przewodzenia ciepła metodą numeryczno – analityczną   5 (,00) pkt
  w książce:   Termosprężystość i przepływ ciepła w materiałach anizotropowych
  Strony: 93-106
  Vladimir N. Sidorov, Sergej M. Mackewicz
  Opublikowano: 2015
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1