O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Aleksandra Irena Semaniak
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Katedra Geotechniki, Geomatyki i Gospodarki Odpadami
Stanowisko:      Asystent     (grupa stanowisk: asystenci)
E-mail:   semaniak.a@gmail.com
Język komunikacji: polski,angielski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
622
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3950370
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 724
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 2

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Survey Records in the Recovery of Expropriated and Nationalised Properties in Poland
  w czasopiśmie:   10-th European Conference of Young Researchers and Scientists
  Zeszyt: 8, Strony: 23-26
  Agnieszka Cienciała, Aleksandra Semaniak
  Opublikowano: 2013
   
 2. Tradycyjne i współczesne aspekty metrologiiw pomiarach katastralnych
  w czasopiśmie:   Konferencja VI Kongres Metrologii
  Strony: 351-353
  Agnieszka Cienciała, Aleksandra Semaniak, Ryszard Florek-Paszkowski
  Opublikowano: 2013
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1