O pracowniku
Pomoc (F2)
prof. dr hab. inż. Zbigniew Mieczysław Rusin
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Technologii i Organizacji Budownictwa
Pełniona funkcja: Kierownik Zakładu
Stanowisko:      Profesor     (grupa stanowisk: profesorowie tytularni)
E-mail:   Zbigniew.Rusin@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-398
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
170
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 921437
LUDZIE NAUKI: 70802
USOS web: 703
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 781
Dyscypliny KBN:budownictwo
specjalnosci: materiały budowlane, technologia betonu

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 43

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Frost resistance of rock materials   40 (20,00) pkt
  w czasopiśmie:   Construction and Building Materials
  Tom: 148, Strony: 704-714
  Zbigniew Rusin, Przemysław Świercz
  Opublikowano: 2017
   
 2. Volumetric strains of cement-based mortars caused by ice formation in terms of frost resistance diagnostics   20 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES TECHNICAL SCIENCES
  Tom: 63, Zeszyt: 1, Strony: 35-41
  Zbigniew Rusin, Przemysław Świercz
  Opublikowano: 2015
   
 3. Analysis of porosity and volumetric strains of freezing mortars of cements CEM I and CEM II/BV   15 pkt
  w czasopiśmie:   Cement Wapno Beton
  Tom: 19, Zeszyt: 1, Strony: 23-28
  Zbigniew Rusin
  Opublikowano: 2014
   
 4. Differential Analysis of Volumetric Strains in Porous Materials in Terms of Water Freezing   25 (8,33) pkt
  w czasopiśmie:   Ceramics-Silikaty
  Tom: 57, Zeszyt: 2, Strony: 103-107
  Zbigniew Rusin, Grzegorz Stelmaszczyk, Przemysław Świercz
  Opublikowano: 2013
   
 5. A Mechanism of Expansion of Concrete Aggregate Due to Frost Action
  w czasopiśmie:   Cement and Concrete Research
  Tom: 21, Zeszyt: 4, Strony: 614-624
  Zbigniew Rusin
  Opublikowano: 1991
   
 6. Optimization of concrete mix water volume in press concretes
  w czasopiśmie:   Cement and Concrete Research
  Tom: 10, Zeszyt: 6, Strony: 853-859
  Zbigniew Rusin, Jerzy Piasta, Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 1980
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Effect of Microstructure on Frost Durability of Rock in the Context of Diagnostic Needs   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 108, Strony: 177-184
  Zbigniew Rusin, Przemysław Świercz, Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2015
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Interpretacja wyników pomiarów zawartości lodu w zamrażanych zaprawach przy użyciu metody DSC   3 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Budownictwo i Architektura
  Tom: 12 (3), Strony: 209 -214
  Piotr Stępień, Zbigniew Rusin, Przemysław Świercz
  Opublikowano: 2013
   
 2. Wpływ szczelności matrycy cementowej na mrozoodporność   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Budownictwo, Technologie, Architektura
  Zeszyt: 1, Strony: 60-62
  Zbigniew Rusin, Przemysław Świercz
  Opublikowano: 2013
   
 3. Comparison of pore characteristics and water absorption in ceramic materials with frost resistance tactor, Fc   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 4, Zeszyt: 3, Strony: 15-19
  Anna Bracka, Zbigniew Rusin
  Opublikowano: 2012
   
 4. 55. Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB "Krynica 2009" - Podsumowanie   4 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Budowlany
  Zeszyt: 11, Strony: 10-12
  Zbigniew Rusin
  Opublikowano: 2009
   
 5. 55th SCIENTIFIC CONFERENCE of Committee for Civil Engineering and Hydro-Engineering, Polish Academy of Sciences and Scientific Committee of Polish Association of Civil Engineers and Technicians, KRYNICA, POLAND, 20-25 September 2009. GENERAL REPORT   4 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Civil Engineering
  Zeszyt: 4, Strony: 441-445
  Zbigniew Rusin
  Opublikowano: 2009
   
 6. Mrozoodporność betonów z cementem hutniczym   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Ochrona przed korozją
  Zeszyt: 5s/A, Strony: 259-264
  Zbigniew Rusin, Grzegorz Stelmaszczyk
  Opublikowano: 2008
   
 7. Kształcenie inżynierów budownictwa z uwzględnieniem współczesnych wymagań   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Budownictwo
  Tom: 60, Zeszyt: 3, Strony: 147-151
  Gustaw Rakowski, Zbigniew Rusin
  Opublikowano: 2004
   
 8. Wpływ składu cementu na wytrzymałość betonów prasowanych z drobnym kruszywem węglanowym
  w czasopiśmie:   Cement Wapno Beton
  Zeszyt: 1, Strony: 15-21
  Zdzisława Owsiak, Jerzy Piasta, Róża Krzywobłocka-Laurów, Zbigniew Rusin
  Opublikowano: 1980
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Wybrane problemy mrozoodporności betonu
  w czasopiśmie:   XIII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA WARSZTAT PRACY RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO Kielce-Cedzyna 21-23 maja 2014 r.
  Zbigniew Rusin
  Opublikowano: 2014
   
 2. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Mrozoodporność betonów o podwyższonej szczelności i wytrzymałości
  w czasopiśmie:   VIII Konferencja Naukowo-Techniczna Cement Ożarów 2013 ‘”Teraźniejszość i przyszłość betonu"
  Zbigniew Rusin
  Opublikowano: 2013
   
 3. Przykład oceny przydatności kruszyw węglanowych do betonu hydrotechnicznego z wykorzystaniem wskaźnika petrograficznego
  w czasopiśmie:   Zagadnienia Materiałowe w Inżynierii Lądowej, VI Konferencja Naukowo-Techniczna MATBUD'2011, Kraków,
  Strony: 347-354
  Zbigniew Rusin, Grzegorz Stelmaszczyk
  Opublikowano: 2011
   
 4. Mrozoodporność zapraw z cementami CEM I, CEM II i CEM III
  w czasopiśmie:   55 Konferencja Naukowa Komitetu Inż. Lądowej i wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, KRYNICA 2009
  Strony: 461-468
  Zbigniew Rusin, Grzegorz Stelmaszczyk, Przemysław Świercz, Łucja Nowak
  Opublikowano: 2009
   
 5. Współczesne potrzeby w zakresie edukacji inżynierów - czy duński system PBL im odpowiada?
  w czasopiśmie:   55 Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB „Krynica 2009”, Część problemowa „Kształcenie kadr technicznych dla budownictwa” Kielce-Krynica, 20-25 września 2009
  Strony: 147-164
  Zbigniew Rusin
  Opublikowano: 2009
   
 6. Czy cementy CEM II/B-V i CEM III/A nadają się do betonów mrozoodpornych
  w czasopiśmie:   Konferencja naukowo-techniczna „DNI BETONU’2008” Tradycja i Nowoczesność; Wisła 13-15 października 2008
  Strony: 629-639
  Zbigniew Rusin, Grzegorz Stelmaszczyk, Łucja Nowak, Przemysław Świercz
  Opublikowano: 2008
   
 7. Wpływ dodatku żużla wielkopiecowego na mrozoodporność betonu
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne Międzynarodowej Konferencji Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy, Połtawskiego Nar. Uniwersytetu "Problemy rozwoju budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego w obecnych warunkach postępu technologicznego", Zakopane - Połt
  Strony: 33-34
  Zbigniew Rusin, Grzegorz Stelmaszczyk, Przemysław Świercz, Łucja Nowak
  Opublikowano: 2008
   
 8. Efekty zamrażania wody w matrycach cementowych
  w czasopiśmie:   Konferencja "Dni betonu - tradycja i nowoczesność", Wisła 2006
  Strony: 613-622
  Grzegorz Stelmaszczyk, Łucja Nowak, Zbigniew Rusin
  Opublikowano: 2006
   
 9. Wybrane czynniki fizyczne kształtujące mrozoodporność betonu
  w czasopiśmie:   Konferencja "Beton i zrównoważony rozwój", Cemex 2006, 23-24.11.2006 r.
  Strony: 167-178
  Zbigniew Rusin
  Opublikowano: 2006
   
 10. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Beton mrozoodporny - wybrane zalecenia dotyczące składu mieszanki
  w czasopiśmie:   Warsztaty Naukowe Nowe materiały i technologie w budownictwie komunikacyjnym. Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Brenna 2003
  Zbigniew Rusin
  Opublikowano: 2003
   
 11. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Czynniki fizyczne kształtujące mrozoodporność betonu
  w czasopiśmie:   Seminarium Naukowe RMC Beton - nowe oblicze znanego materiału, Podlesice 2003
  Zbigniew Rusin
  Opublikowano: 2003
   
 12. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Czynniki fizyczne kształtujące mrozoodporność betonu
  w czasopiśmie:   Warsztaty Naukowe Nowe materiały i technologie w budownictwie komunikacyjnym. Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Brenna 2003
  Zbigniew Rusin
  Opublikowano: 2003
   
 13. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Czynniki fizyczne kształtujące mrozoodporność betonu
  w czasopiśmie:   Dni Betonu, Środa Wielkopolska (Trzebaw-Rosnówko) 2003 r.
  Zbigniew Rusin
  Opublikowano: 2003
   
 14. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Wpływ NaCI na uszkodzenia betonu w elementach konstrukcji drogowych
  w czasopiśmie:   II Krajowa Konferencja Zimowe utrzymanie dróg, Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., Kielce 2003 r.
  Zbigniew Rusin
  Opublikowano: 2003
   
 15. Ocena energooszczędności budynku jednorodzinnego ogrzewanego elektrycznie.
  w czasopiśmie:   VIII Polska Konferencja Naukowo-Techniczna. Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce - Łódź 2001
  Strony: 506-516
  Zbigniew Rusin, Leszek Faryniak, Ilona Rusin
  Opublikowano: 2001
   
 16. Wybrane problemy dotyczące jakości posadzek betonowych wykonywanych na gruncie
  w czasopiśmie:   WARSTWY
  Tom: 2, Strony: 105-107
  Zbigniew Rusin, Ilona Rusin
  Opublikowano: 2000
   
 17. Wybrane problemy dotyczące jakości posadzek betonowych wykonywanych na gruncie
  w czasopiśmie:   XI Konferencja OKTRA’99 ,Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej 74, Seria: Konferencje 25,
  Strony: 159-166
  Zbigniew Rusin, Ilona Rusin
  Opublikowano: 1999
   
 18. Mrozoodporność betonu typu BWW
  w czasopiśmie:   II Konferencja Naukowo-Techniczna „Zagadnienia Materiałowe w Inżynierii Lądowej – MATBUD’98”
  Strony: 353-360
  Zbigniew Rusin, Ilona Rusin, Leszek Faryniak
  Opublikowano: 1998
   

Redakcja naukowa monografii
 1. Kształcenie kadr technicznych dla budownictwa. 55 Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB, Kielce - Krynica, 20 - 25 września 2009 roku   4 pkt
  Zbigniew Rusin
  Opublikowano: 2009
   
 2. Dane niepełne - brak liczby arkuszy wydawniczych !
  Problemy naukowo - badawcze budownictwa. 55 Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB, Kielce - Krynica, 20 - 25 września 2009 roku
  Zbigniew Rusin
  Opublikowano: 2009
   

Rozdziały w monografiach
 1. Błędna klasyfikacja - rozdział to minimum pół arkusza wydawniczego !
  Materiały Budowlane
  w książce:   Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
  Strony: 223-226
  Zbigniew Rusin, Przemysław Świercz, Piotr Stępień
  Opublikowano: 2013
   
 2. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Porowatość i nasiąkliwość zapraw z cementami CEM I, CEM II/B-V i CEM III/A w kontekście mrozoodporności
  w książce:   Problemy naukowo-badawcze budownictwa
  Tom: 5, Strony: 379-386
  Zbigniew Rusin, Grzegorz Stelmaszczyk, Przemysław Świercz, Łucja Nowak
  Opublikowano: 2008
   
 3. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Wpływ dodatku żużla wielkopiecowego w cemencie portlandzkim na przebieg zamarzania wody w zaprawach
  w książce:   Zagadnienia Materiałowe w Inżynierii Lądowej
  Strony: 463-470
  Zbigniew Rusin, Grzegorz Stelmaszczyk, Łucja Nowak, Przemysław Świercz
  Opublikowano: 2007
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Dane niepełne - brak liczby arkuszy wydawniczych !
  III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna „Kształcenie na kierunku BUDOWNICTWO” . Politechnika Świętokrzyska – Politechnika Krakowska, Kielce, 2011
  Zbigniew Rusin, Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2011
   
 2. Dane niepełne - brak liczby arkuszy wydawniczych !
  Technology of Frost-Resistant Concretes
  Zbigniew Rusin
  Opublikowano: 2011
   
 3. Baza danych dla budownictwa
  Maria Żygadło, Zbigniew Rusin, Alojzy Kowalkowski
  Opublikowano: 1998
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Dylatometr   10 (5,00) pkt
  Zbigniew Rusin, Przemysław Świercz
  Opublikowano: 2015
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Podstawa wiertnicy
  Przemysław Świercz, Zbigniew Rusin
  Opublikowano: 2014
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1