O pracowniku
Pomoc (F2)
dr hab. inż. Lech Stanisław Rudziński prof. PŚk
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Inżynierii Komunikacyjnej
Pełniona funkcja: Kierownik Zakładu
Stanowisko:      Profesor     (grupa stanowisk: profesorowie (stanowisko))
E-mail:   lech@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-652
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
279
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 921434
LUDZIE NAUKI: 70794
USOS web: 704
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:budownictwo
specjalnosci: remonty budowli, technologia betonu i prefabrykacji

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 78

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. The rheological behaviour of expansive cement pastes. Progress and Trends in Rheology
  w czasopiśmie:   Supplement to Rheologica Acta
  Tom: 26, Strony: 349-352
  Lech Rudziński, Jerzy Piasta
  Opublikowano: 1988
   
 2. The rheological behaviour of non-shrinking cement pastes
  w czasopiśmie:   Advances in Cement research
  Tom: 1, Zeszyt: 1
  Philip Banfill, Lech Rudziński
  Opublikowano: 1987
   
 3. Rheological properties of concretes with fine aggregate
  w czasopiśmie:   Cement & Concrete Research
  Tom: 15, Zeszyt: 2, Strony: 253-260
  Jerzy Piasta, Włodzimierz Grochal, Lech Rudziński
  Opublikowano: 1985
   
 4. Changes in the structure of hardened cement paste due to high temperature
  w czasopiśmie:   Materiaux et Construction
  Tom: 17, Zeszyt: 100, Strony: 291-296
  Jerzy Piasta, Zbigniew Sawicz, Lech Rudziński
  Opublikowano: 1984
   
 5. The effect of fly ashes on rheological behaviour of cement pastes
  w czasopiśmie:   Materiaux et Construction
  Tom: 17, Zeszyt: 101
  Lech Rudziński
  Opublikowano: 1984
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Naprawa i wzmacnianie murów   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Izolacje
  Zeszyt: 5, Strony: 2-9
  Lech Rudziński, Andrzej Kroner
  Opublikowano: 2017
   
 2. Naprawa i wzmacnianie nadproży murowanych   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Izolacje
  Tom: 22, Zeszyt: 9, Strony: 41-47
  Lech Rudziński, Andrzej Kroner
  Opublikowano: 2017
   
 3. STRENGTH AND STRUCTURAL PROPERTIES OF STRUCTURAL TIMBER   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 8, Zeszyt: 2, Strony: 103-108
  Lech Rudziński, Agnieszka Wdowiak
  Opublikowano: 2016
   
 4. Rekonstrukcja drewnianej wieży kościelnej w Dzierążni   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Budowlany
  Tom: 82, Zeszyt: 4 dod., Strony: 190-193
  Lech Rudziński, Andrzej Kroner, M. Banakiewicz
  Opublikowano: 2011
   
 5. Wytrzymałość i odkształcalność kompozytów cementowych wzmocnionych włóknem hybrydowym
  w czasopiśmie:   Cement-Wapno-Gips
  Zeszyt: 3
  Lech Rudziński, Bogusław Turlej, Włodzimierz Grochal
  Opublikowano: 1995
   
 6. Określenie szczelności modelowych złączy ścian zewnetrznych
  w czasopiśmie:   Przegląd Budowlany
  Zeszyt: 8-9, Strony: 22-24
  Włodzimierz Grochal, Lech Rudziński, Bogusław Turlej
  Opublikowano: 1994
   
 7. Właściwości i zastosowanie kompozytów cementowych wzmocnionych włóknem polipropylenowym
  w czasopiśmie:   Cement-Wapno-Gips
  Zeszyt: 3, Strony: 82-86
  Lech Rudziński, Bogusław Turlej, Włodzimierz Grochal
  Opublikowano: 1994
   
 8. Badanie zaczynów iniekcyjnych w klimacie gorącym
  w czasopiśmie:   Cement-Wapno-Gips
  Zeszyt: 6, Strony: 180-182
  Włodzimierz Grochal, Lech Rudziński
  Opublikowano: 1993
   
 9. Kompozyty cementowe wzmacniane włóknami syntetycznymi - badanie procesu pękania metodą emisji akustycznej
  w czasopiśmie:   Cement-Wapno-Gips
  Zeszyt: 5, Strony: 141-144
  Lech Rudziński, Leszek Gołaski, Bogusław Turlej, Włodzimierz Grochal
  Opublikowano: 1993
   
 10. Kompozyty cementowe wzmacniane włóknami syntetycznymi - optymalizacja składu, struktury i właściwości mechanicznych
  w czasopiśmie:   Cement-Wapno-Gips
  Zeszyt: 4, Strony: 109-112
  Lech Rudziński, Leszek Gołaski, Bogusław Turlej, Włodzimierz Grochal
  Opublikowano: 1993
   
 11. Badania wstępne zapraw cementowych zbrojonych włóknem węglowym
  w czasopiśmie:   Cement-Wapno-Gips
  Zeszyt: 4-5, Strony: 107-109
  Lech Rudziński, Lesław Hebda
  Opublikowano: 1991
   
 12. Odpadowe włókna chemiczne do zbrojenia materiałów cementowych
  w czasopiśmie:   Materiały Budowlane
  Zeszyt: 10, Strony: 10-14
  Bogusław Turlej, Lech Rudziński, Lesław Hebda
  Opublikowano: 1989
   
 13. Złącza zmodernizowanych ścian zewnętrznych wielkopłytowych
  w czasopiśmie:   Przegląd Budowlany
  Zeszyt: 5, Strony: 206
  Lech Rudziński
  Opublikowano: 1989
   
 14. Reologia zaczynów z cementem bezskurczowym
  w czasopiśmie:   Archiwum Inżynierii Lądowej
  Tom: 34, Zeszyt: 2
  Lech Rudziński, Philip Banfill
  Opublikowano: 1988
   
 15. Badanie lepkości zaczynów cementowych
  w czasopiśmie:   Archiwum Inżynierii Lądowej
  Tom: 29, Zeszyt: 4
  Lech Rudziński, Jerzy Piasta
  Opublikowano: 1983
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Naprawy i wzmocnienia konstrukcji murowych
  w czasopiśmie:   Vademecum Konstrukcje Budowlane
  Strony: 16-21
  Lech Rudziński, Andrzej Kroner
  Opublikowano: 2015
   
 2. Docieplanie ścian zewnetrznych budynków metodą BSO
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej serii Budownictwo nr 39, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
  Strony: 203-212
  Włodzimierz Grochal, Lech Rudziński
  Opublikowano: 2001
   
 3. Modernizacja budynków mieszkalnych z przełomu XIX i XX w.
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej serii Budownictwo nr 39, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
  Strony: 339-348
  Lech Rudziński
  Opublikowano: 2001
   
 4. Remont kamienicy Ferstera w Kielcach
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej serii Budownictwo nr 39, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
  Strony: 349-356
  Lech Rudziński, Włodzimierz Grochal, Andrzej Kroner
  Opublikowano: 2001
   
 5. Influence of dispersed fibres content on deformability of fibre reinforced cement composites
  w czasopiśmie:   Proceedings of International Conference on Brittle Matrix Composites BMC-6, Polish Academy of Sciences, Warsaw 2000, Woodhead Publishing Ltd, Cambridge and Warsaw 2000
  Strony: 110
  Lech Rudziński, Bogusław Turlej, Marek Białek
  Opublikowano: 2000
   
 6. Modernizacja kompleksu budynków Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku
  w czasopiśmie:   Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej, Seria: Konferencje
  Tom: 71, Zeszyt: 24, Strony: 9-15
  Marek Białek, Włodzimierz Grochal, Lech Rudziński, Bogusław Turlej
  Opublikowano: 1998
   
 7. Zabezpieczenie komina stalowego ciepłowni przed rezonansem parametrycznym
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Budownictwo
  Tom: 36, Strony: 105-110
  Włodzimierz Grochal, Lech Rudziński, Jerzy Sendkowski
  Opublikowano: 1998
   
 8. Deformation and ultimate strength in flexure of dispersed fibre reinforced mortars under short- and long-term loading
  w czasopiśmie:   Proceedings of the 8th International Conference on Mechanics and Technology of Composite Materials, Sofia
  Strony: 169-176
  Lech Rudziński
  Opublikowano: 1997
   
 9. Zabezpieczenie przeciwwilgociowe pomieszczeń Pałacyku Zielińskiego w Kielcach
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Budownictwo
  Tom: 2, Strony: 37-44
  Andrzej Deneka, Lech Rudziński, Włodzimierz Grochal
  Opublikowano: 1997
   
 10. Adaptacja i modernizacja zabytkowego spichrza Feuersteina na cele usługowo-handlowe
  w czasopiśmie:   Problemy remontowe w budownictwie ogólnym. Wrocław-Szklarska Poręba 1996
  Strony: 315-325
  Andrzej Deneka, Lech Rudziński, Włodzimierz Grochal
  Opublikowano: 1996
   
 11. Ocena wytrzymałości na ściskanie betonu belek kablobetonowych typu T
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Budownictwo
  Tom: 2, Strony: 45-50
  Włodzimierz Grochal, Lech Rudziński
  Opublikowano: 1996
   
 12. Strength evaluation and fracture criteria of composites under complex state of loading
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Strony: 73-85
  Leszek Gołaski, Lech Rudziński
  Opublikowano: 1996
   
 13. Badanie właściwości strukturalno-mechanicznych kompozytów cementowych wzmocnionych włóknem syntetycznym
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Budownictwo
  Strony: 217-222
  Lech Rudziński, Bogusław Turlej, Włodzimierz Grochal
  Opublikowano: 1995
   
 14. Energooszczędne rozwiązania i badanie szczelności złączy ścian osłonowych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Budownictwo
  Strony: 203-208
  Lech Rudziński, Włodzimierz Grochal, Bogusław Turlej
  Opublikowano: 1995
   
 15. Ocena techniczna podłoża betonowego i posadzki w hali produkcyjnej
  w czasopiśmie:   Materiały Konferencji Naukowo-technicznej "Rzeczoznawstwo Budowlane"
  Strony: 199-209
  Włodzimierz Grochal, Bogusław Turlej, Lech Rudziński
  Opublikowano: 1995
   
 16. Synthetic fibre reinforced cement composites - a study of fracture processes by the AE method
  w czasopiśmie:   Proceedings of the Fifth International Symposium on Acoustic Emission from Composite Materials AECM-5. The American Society for Nondestructive Testing, Sundsvall (Sweden)
  Strony: 340-348
  Lech Rudziński, Leszek Gołaski
  Opublikowano: 1995
   
 17. Polypropylene fiber reinforced mortars - a study of mechanical behaviour and fracture process
  w czasopiśmie:   Mechanics and Technology of Composite Materials. Bulgarian Academy of Sciences
  Strony: 423-428
  Lech Rudziński, Bogusław Turlej, Włodzimierz Grochal, Agata Zwierzchowska
  Opublikowano: 1994
   
 18. Mechanical properties of hybrid fibre reinforced mortars
  w czasopiśmie:   Proceedings of the Forth International Symposium on Brittle Matrix Composites (BMC 4), Woodhead Publishing Limited, Cambridge and Warsaw 1994
  Strony: 342-351
  Lech Rudziński, Bogusław Turlej, Lesław Hebda, Włodzimierz Grochal
  Opublikowano: 1993
   
 19. Badanie modelowe wpływu sztucznego deszczu na szczelność złączy ścian zewnetrznych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo B-4
  Zeszyt: 4, Strony: 59-72
  Erich Cziesielski, Lech Rudziński, Paweł Woźniak, Włodzimierz Grochal
  Opublikowano: 1992
   
 20. On the examination of electrorheological effect
  w czasopiśmie:   Theorethical and Applied Rheology. Elsevier Science Published B.V.
  Strony: 776
  E. V. Korobko, Lech Rudziński
  Opublikowano: 1992
   
 21. Flexural process and electro-acoustic emission of organic fibres reinforced mortars (OFRM)
  w czasopiśmie:   Proceedings of the Third International Symposium on Brittle Matrix Composites (BMC 3), Warsaw, Sept. 1991, E & FN SPOON London
  Strony: 226-233
  Lech Rudziński, Lesław Hebda, Bogusław Turlej
  Opublikowano: 1991
   
 22. On rheological study of fresh cement pastes
  w czasopiśmie:   Rheophysics and Thermophysics of Nonequilibrium Systems
  Strony: 28-38
  Lech Rudziński
  Opublikowano: 1991
   
 23. Otbrosnyje chimiczeskije wołokna kak rassiejanoje armirowanije bietonnych kompozitow s ciemientnoj matricoj
  w czasopiśmie:   Sbornik matieriałow VV Konfieriencji po miechanikie i tiechnołogii kompozicjonnych matieriałow, Bołgarskaja Akademija Nauk, Sofija 1991
  Strony: 314-317
  Lesław Hebda, Lech Rudziński, Bogusław Turlej
  Opublikowano: 1991
   
 24. Badania wstępne zapraw cementowych zbrojonych włóknem węglowym
  w czasopiśmie:   Monografie 106. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej
  Strony: 195-201
  Lech Rudziński, Lesław Hebda
  Opublikowano: 1990
   
 25. Equation of the state of thixotropic medium under mechanical influences
  w czasopiśmie:   Proceedings of the Third European Rheology Conference and Golden Jubilee Meeting of the British Society of Rheology. Elsevier Applied Science, London and New York
  Strony: 583-485
  Andrej Terentyev, Lech Rudziński
  Opublikowano: 1990
   
 26. Określenie wielkości opadów na powierzchnie pionowe
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Budownictwo
  Tom: 146, Zeszyt: 3, Strony: 153-170
  Lech Rudziński, Paweł Woźniak
  Opublikowano: 1990
   
 27. Rheological model of the swelling tructurised viscoelastic medium under compressive deformation
  w czasopiśmie:   Proceedings of International Conference on Rheology of Fresh Cement and Concrete. Elsevier Applied Science, London and New York 1990
  Strony: 103-112
  Andrey Terentyev, Genadij Kunnos, Lech Rudziński
  Opublikowano: 1990
   
 28. Propozycje rozwiązań złączy ścian zewnetrznych w systemie W-70
  w czasopiśmie:   Wybrane zagadnienia architektoniczno-budowlane i badawcze budownictwa energooszczędnego. Zeszyty Naukowe, Zielona Góra 1989
  Zeszyt: 88, Strony: 89-94
  Lech Rudziński, Stanisław Gajkowski, Paweł Woźniak
  Opublikowano: 1989
   
 29. Szczelność okien na przewiewanie i przenikanie wody deszczowej
  w czasopiśmie:   Materiały XIV Toruńskiej Konferencji Naukowo-Technicznej PZITB
  Strony: 179-184
  Lech Rudziński, Paweł Woźniak
  Opublikowano: 1989
   
 30. On the viscometric examination of non-shrinking cement pastes
  w czasopiśmie:   Proceedings of the Vth Conference on Mechanics and Technology of Composite Materials, Bulgarian Academy of Sciences, Varna 1988
  Strony: 189-192
  Lech Rudziński
  Opublikowano: 1988
   
 31. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe złączy zmodernizowanych ścian zewnętrznych wielkopłytowych
  w czasopiśmie:   Materiały XIII Toruńskiej Konferencji naukowo-Technicznej PZITB, Toruń 1988
  Strony: 17-24
  Lech Rudziński
  Opublikowano: 1988
   
 32. Studies of the rheological properties of non-shrinking cement pastes
  w czasopiśmie:   Proceedings of the Xth International Congress on Rheology, The University of Sydney, August 1988
  Strony: 234-239
  Lech Rudziński
  Opublikowano: 1988
   
 33. Wykonawstwo złączy ścian zewnętrznych w systemach W-70 i Wk-70
  w czasopiśmie:   Materiały VI Konferencji Problemowej PZITB "Problemy realizacyjne systemowego budownictwa mieszkaniowego", Zielona Góra - Łagów 1988
  Strony: 36-43
  Lech Rudziński, Stanisław Gajkowski, Paweł Woźniak
  Opublikowano: 1988
   
 34. Właściwości reologiczne zaczynów z cementem bezskurczowym
  w czasopiśmie:   Materiały XXXIII Konferencji Naukowej KILiW PAN i KN PZITB, tom Materiały Budowlane, Krynica 1987
  Strony: 47-52
  Lech Rudziński, Paweł Bazański
  Opublikowano: 1987
   
 35. Ocena właściwości betonów z kruszywem węglanowym stosowanych w budownictwie mieszkaniowym i rolniczym
  w czasopiśmie:   Materiały XI Toruńskiej Konferencji Naukowo-Technicznej, Toruń 1986
  Strony: 118-125
  Lech Rudziński
  Opublikowano: 1986
   
 36. Creep components of press concretes with calciferous aggregate
  w czasopiśmie:   Proceedings of the IVth Conference on Mechanics and Technology of Composite Materials, Bulgarian Academy of Sciences, Varna 1985
  Strony: 717-720
  Lech Rudziński, Włodzimierz Grochal
  Opublikowano: 1985
   
 37. Wpływ domieszek na właściwości reologiczne zaczynow cementowych
  w czasopiśmie:   Materiały XII Konferencji Naukowo-echnicznej Branzy Betonów, Jadwisin 1985
  Strony: 47-54
  Lech Rudziński
  Opublikowano: 1985
   

Monografie
 1. Naprawy i wzmocnienia konstrukcji drewnianych   14 pkt
  Lech Rudziński
  Opublikowano: 2000
   
 2. Reologia świeżych zaczynów cementowych
  Lech Rudziński
  Opublikowano: 1983
   

Rozdziały w monografiach
 1. Diagnostyka i wzmacnianie ścian   5 (2,50) pkt
  w książce:   Aktualne problemy naukowo-techniczne budownictwa
  Strony: 253-264
  Lech Rudziński, Andrzej Kroner
  Opublikowano: 2016
   
 2. Adaptacja poddasza na cele mieszkalne   4 (2,00) pkt
  w książce:   Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych
  Tom: 6, Strony: 141-155
  Lech Rudziński, Andrzej Kroner
  Opublikowano: 2010
   
 3. Wpływ zawilgocenia na wytrzymałość i odkształcalność drewna   4 (2,00) pkt
  w książce:   Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych
  Tom: 5, Strony: 489-500
  Lech Rudziński, Andrzej Kroner
  Opublikowano: 2009
   
 4. Wybrane aspekty planowania remontów śródmiejskich kamienic Kielc   4 (2,00) pkt
  w książce:   Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych
  Tom: 5, Strony: 133-142
  Andrzej Kroner, Lech Rudziński
  Opublikowano: 2009
   
 5. Problemy remontowe budynków mieszkalnych w śródmieściu Kielc.   3 (1,50) pkt
  w książce:   Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych
  Tom: 4, Strony: 219-230
  Andrzej Kroner, Lech Rudziński
  Opublikowano: 2008
   
 6. Przemiany śródmiejskiej zabudowy na tle rewitalizacji centrum Kielc   3 (1,50) pkt
  w książce:   Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych
  Tom: 3, Strony: 207-218
  Andrzej Kroner, Lech Rudziński
  Opublikowano: 2007
   
 7. Organizacja procesów napraw i utrzymania elementów konstrukcyjnych w budynkach mieszkalnych z początku XX w.   3 (1,50) pkt
  w książce:   Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych
  Tom: 2, Strony: 257-264
  Andrzej Kroner, Lech Rudziński
  Opublikowano: 2006
   
 8. Koncepcja remontu i modernizacji kieleckiej kamienicy czynszowej z początku XXw.   3 (1,50) pkt
  w książce:   Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych
  Tom: 1, Strony: 373-382
  Lech Rudziński, Andrzej Kroner
  Opublikowano: 2005
   
 9. Koncepcja remontu i modernizacji zabytkowego ratusza w Grójcu   3 (1,50) pkt
  w książce:   Problemy Remontowe w Budownictwie Ogólnym i Obiektach Zabytkowych
  Strony: 365-372
  Andrzej Kroner, Lech Rudziński
  Opublikowano: 2004
   
 10. Koncepcja remontu i modernizacji budynku internatu szkoły medycznej w Jaśle   3 (1,50) pkt
  w książce:   Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych
  Tom: 82, Strony: 329-338
  Lech Rudziński, Andrzej Kroner
  Opublikowano: 2002
   
 11. Koncepcja remontu i modernizacji zabytkowej kamienicy narożnej w Kielcach   3 (1,00) pkt
  w książce:   Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych
  Strony: 399-406
  Lech Rudziński, Andrzej Kroner, Włodzimierz Grochal
  Opublikowano: 2000
   
 12. Energooszczędne budownictwo i urządzenia techniczne
  w książce:   Planowanie, Zarzadzanie i Ochrona Środowiska
  Strony: 369-385
  Lech Rudziński
  Opublikowano: 1998
   
 13. Optimizing the composition of polypropylene fibre reinforced cementitious composites
  w książce:   Fibre Reinforced Cement and Concrete, edited by R.N. Swamy
  Strony: 357-365
  Leslaw Hebda, Lech Rudziński, Bogusław Turlej
  Opublikowano: 1992
   
 14. Properties of textile fibres reinforced cement based composites
  w książce:   Textile Composites in Building Construction
  Tom: 1, Strony: 29-36
  Lech Rudziński, Lesław Hebda, Bogusław Turlej
  Opublikowano: 1992
   
 15. Reologia mieszanek betonowych
  w książce:   Stan krajowych prac badawczych z zakresu technologii betonu
  Strony: 46-55
  Lech Rudziński
  Opublikowano: 1991
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Przykłady obliczeń wybranych elementów konstrukcji w niewysokich obiektach murowanych
  Lech Rudziński
  Opublikowano: 2015
   
 2. Konstrukcje murowe - remonty i wzmocnienia (wyd. II uzupełnione)
  Lech Rudziński
  Opublikowano: 2010
   
 3. Konstrukcje drewniane - naprawy, wzmocnienia, przykłady obliczeń
  Lech Rudziński
  Opublikowano: 2008
   
 4. Konstrukcje murowe. Remonty i wzmocnienia
  Lech Rudziński
  Opublikowano: 2006
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1