O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Piotr Tomasz Ramiączek
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Inżynierii Komunikacyjnej
Stanowisko:      Asystent     (grupa stanowisk: asystenci)
E-mail:   p.ramiaczek@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34 24 556
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
470
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3954851
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 7490
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:budownictwo
specjalnosci: budowa dróg

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 15

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Comparative evaluation and modification of laboratory compaction methods of road base mixtures manufactured in low-emission CIR technology with foamed bitumen and bitumen emulsion   15 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 172, Strony: 560 – 569
  Anna Chomicz-Kowalska, Piotr Ramiączek
  Opublikowano: 2017
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Wpływ rodzaju asfaltu na właściwości lepkosprężyste mieszanek mineralno-cementowych z asfaltem spienionym   9 (,90) pkt
  w czasopiśmie:   Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture JCEEA
  Tom: XXXIII, Zeszyt: 63 (nr 1/II/2016), Strony: 193-200
  Anna Chomicz-Kowalska, Krzysztof Maciejewski, Piotr Ramiączek
  Opublikowano: 2016
   
 2. INFLUENCE OF HYDRATED LIME ON THE PROPERTIES OF FILLER-BITUMEN COMPOSITE   9 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 2/2015, Zeszyt: 7, Strony: 5-10
  Piotr Ramiączek, Krzysztof Maciejewski, Mateusz Iwański
  Opublikowano: 2015
   
 3. Wpływ laboratoryjnych metod zagęszczania na właściwości fizykomechaniczne recyklowanych mieszanek mineralno-asfaltowych z asfaltem spienionym   3 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Budownictwo i Architektura
  Tom: 13, Zeszyt: 1, Strony: 53-62
  Marek Iwański, Anna Chomicz-Kowalska, Piotr Ramiączek, Krzysztof Maciejewski, Mateusz Iwański
  Opublikowano: 2014
   
 4. The impact of EBA and ECB polymer modification of 50/70 bitumen   3 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and environment
  Tom: 5, Zeszyt: 3, Strony: 15-20
  Krzysztof Maciejewski, Piotr Ramiączek, Anna Chomicz-Kowalska
  Opublikowano: 2013
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Cold recycling with foamed bitumen - Polish practice
  w czasopiśmie:   International Scientific and Technical Conference, Highways: Safety and Reliability, Conference Reports
  Strony: 85-89
  Anna Chomicz-Kowalska, Marek Iwański, Krzysztof Maciejewski, Piotr Ramiączek
  Opublikowano: 2016
   
 2. USE OF GRANULATED RECLAIMED ASPHALT PAVEMENT FOR PRODUCING MINERAL-BITUMEN MIXTURES IN LOWER TEMPERATURES
  w czasopiśmie:   International Scientific and Technical Conference, Highways: Safety and Reliability, Conference Reports
  Strony: 89-93
  Marek Iwański, Justyna Mrugała, Mateusz Iwański, Piotr Ramiączek
  Opublikowano: 2016
   
 3. Basic Properties of Asphalt Mixtures produced in Half Warm Mix Asphalt technology
  w czasopiśmie:   TRANSCOM PROCEEDINGS 2015
  Strony: 207-212
  Justyna Mrugała, Piotr Ramiączek, Mateusz Iwański
  Opublikowano: 2015
   
 4. Properties of EBA and ECB Polymer Modified 50/70 Bitumen
  w czasopiśmie:   10-th European Conference of Young Researchers And Scientists, Section 7 -Civil Engineering, TRANSCOM 2013, Slovac Republic
  Strony: 255-258
  Piotr Ramiączek
  Opublikowano: 2014
   

Rozdziały w monografiach
 1. Analiza wpływu wilgotności recyklowanych mieszanek mineralno-cementowych z asfaltem spienionym na proces zagęszczania w prasie żyratorowej.   5 (2,50) pkt
  w książce:   Organizacja Przedsięwzięć Budownictwa Drogowego
  Tom: 1, Strony: 75-88
  Anna Chomicz-Kowalska, Piotr Ramiączek
  Opublikowano: 2017
   
 2. Ocena porównawcza wpływu metod zagęszczania na właściwości recyklowanych mieszanek mineralno-asfaltowych   5 (1,70) pkt
  w książce:   Współczesne problemy budownictwa
  Tom: 6, Strony: 76-88
  Piotr Ramiączek, Krzysztof Maciejewski, Mateusz Iwański
  Opublikowano: 2016
   
 3. Basic Properties of Asphalt Mixtures produced in Half Warm Mix Asphalt technology   5 (2,46) pkt
  w książce:   TRANSCOM PROCEEDINGS 2015. SECTION 7 CIVIL ENGINEERING
  Tom: 7, Strony: 207-212
  Justyna Mrugała, Piotr Ramiączek, Mateusz Iwański
  Opublikowano: 2015
   
 4. Wpływ wapna na wytrzymałość połączeń pomiędzy warstwami asfaltowymi   5 (4,00) pkt
  w książce:   Aktualne badania i analizy z inżynierii lądowej, Praca zbiorowa pod redakcją Joanny Bzówki
  Strony: 533-540
  Piotr Ramiączek
  Opublikowano: 2013
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Sposób budowy asfaltowych konstrukcji nawierzchni drogowych   30 (15,00) pkt
  Marek Iwański, Piotr Ramiączek
  Opublikowano: 2014
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Sposób budowy asfaltowych konstrukcji nawierzchni drogowych
  Marek Iwański, Piotr Ramiączek
  Opublikowano: 2013
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1