O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Wioletta Raczkiewicz
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Betonowych
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   wiolar@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-583
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
179
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 921424
LUDZIE NAUKI: 115137
USOS web: 684
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:budownictwo
specjalnosci: konstrukcje budowlane

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 36

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Ocena wpływu rodzaju cementu na proces karbonatyzacji betonu i korozji zbrojenia w próbkach żelbetowych   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Cement Wapno Beton
  Tom: 4, Strony: 311-319
  Wioletta Raczkiewicz, Wioletta Grzmil
  Opublikowano: 2017
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. The effect of micro-reinforcement steel fibers addition on the size of the shrinkage of concrete and corrosion process of the main reinforcement bars   15 pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 195, Strony: 155 - 162
  Wioletta Raczkiewicz
  Opublikowano: 2017
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Influence of the Air-Entraining Agent in the Concrete Coating on the Reinforcement Corrosion Process in Case of Simultaneous Action of Chlorides and Frost   11 pkt
  w czasopiśmie:   Advances in Materials Science
  Tom: 18, Strony: 13-19
  Wioletta Raczkiewicz
  Opublikowano: 2018
   
 2. Wybrane aspekty prognozowania poziomu korozji stali zbrojeniowej w betonie metodą elektrochemiczną   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Spawalnictwa
  Tom: 89, Zeszyt: 11, Strony: 28-33
  Wioletta Raczkiewicz, Artur Wójcicki
  Opublikowano: 2017
   
 3. Effect of Concrete Addition of Selected Micro-fibers on the Reinforcing Bars Corrosion in the Reinforced Concrete Specimens   11 pkt
  w czasopiśmie:   Advances in Materials Science
  Tom: 16, Zeszyt: 3, Strony: 38–46
  Wioletta Raczkiewicz
  Opublikowano: 2016
   
 4. Zagrożenie korozyjne zbrojenia elementów żelbetowych eksploatowanych długotrwale w skrajnie różnych warunkach ekspozycji   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd budowlany
  Tom: 5, Strony: 45-47
  Wioletta Raczkiewicz, Artur Wójcicki
  Opublikowano: 2016
   
 5. Experimental Verification of the Concrete Shrinkage Strains Course According to En 1992-2 Standard   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Advances in Materials Science
  Tom: 15, Zeszyt: 2, Strony: 22–29
  Wioletta Raczkiewicz, Magdalena Bacharz, Kamil Bacharz
  Opublikowano: 2015
   
 6. Badania korozji zbrojenia w elementach betonowych metodą impulsu galwanostatycznego   4 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Budownictwo
  Tom: 3, Strony: 129-132
  Wioletta Raczkiewicz, Dorota Michałowska-Maziejuk
  Opublikowano: 2014
   
 7. Comparative Analysis of Measured and Predicted Shrinkage Strain in Concrete   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Advances in Materials Science
  Tom: 14, Zeszyt: 2, Strony: 5-13
  Paweł Grzegorz Kossakowski, Wioletta Raczkiewicz
  Opublikowano: 2014
   
 8. Ocena betonu jako otuliny stali zbrojeniowej   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Budowlany
  Tom: 85, Zeszyt: 5, Strony: 56-58
  Wioletta Raczkiewicz, Wioletta Grzmil
  Opublikowano: 2014
   
 9. Zestaw pomiarowy GP-5000 GalvaPulseTM jako przykład aparatury wykorzystywanej do oceny procesu korozji zbrojenia w betonie   5 pkt
  w czasopiśmie:   Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
  Tom: T 19, Zeszyt: 1, Strony: 85 - 91
  Wioletta Raczkiewicz
  Opublikowano: 2014
   
 10. Beton - materiał budowlany znany od wieków   3 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Budowlany
  Tom: 83, Zeszyt: 10, Strony: 13-18
  Wioletta Raczkiewicz
  Opublikowano: 2012
   
 11. Skurcz betonu - cechy istotne ze względu na projektowanie konstrukcji z betonu   3 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Budowlany
  Tom: 83, Zeszyt: 2, Strony: 43-46
  Wioletta Raczkiewicz
  Opublikowano: 2012
   
 12. The use of non-destructive method to evaluate the process of electrochemical corrosion of reinforcement in concrete   2 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 4, Zeszyt: 4, Strony: 21-27
  Wioletta Raczkiewicz, Dorota Michałowska-Maziejuk
  Opublikowano: 2012
   
 13. Wpływ parametrów włókna stalowego na skuteczność zbrojenia fibrobetonu   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Materiały Budowlane
  Zeszyt: 1, Strony: 99-100
  Wioletta Raczkiewicz, Artur Wójcicki
  Opublikowano: 2004
   
 14. Zależność sigma - epsilon próbek fibrobetonowych przy różnych ilościach mikrozbrojenia   6 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Budownictwo
  Zeszyt: 101, Strony: 339-346
  Wioletta Raczkiewicz
  Opublikowano: 2003
   
 15. Analiza zależności sigma - epsilon fibrobetonowych próbek poddanych doraźnym obciążeniom zmiennym   6 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Budownictwo
  Zeszyt: 93, Strony: 399-406
  Wioletta Raczkiewicz
  Opublikowano: 2001
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Evaluation of effectiveness of concrete coat as a steel bars protection in the structure – galvanostatic pulse method
  w czasopiśmie:   METAL 2017
  Tom: 1, Strony: 150
  Wioletta Raczkiewicz, Artur Wójcicki
  Opublikowano: 2017
   
 2. The effect of micro-reinforcement steel fibers addition on the size of the shrinkage of concrete and corrosion process of the main reinforcement bars
  w czasopiśmie:   CRRB 2016 - 18th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings
  Strony: 142-142
  Wioletta Raczkiewicz
  Opublikowano: 2016
   
 3. Szacowanie odkształceń skurczowych w betonowych konstrukcjach mostowych w ujęciu norm Eurokod
  w czasopiśmie:   Mosty
  Tom: 4, Strony: 28-31
  Paweł Kossakowski, Wioletta Raczkiewicz
  Opublikowano: 2013
   
 4. Rozkłady parametrów stochastycznego modelu betonu; weryfikacja doświadczalna
  w czasopiśmie:   Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
  Strony: 265-274
  Wioletta Raczkiewicz
  Opublikowano: 2011
   
 5. Wpływ ilości mikrozbrojenia na funkcje sigma-epsilon w świetle stochastycznego modelu betonu
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne Międzynarodowej Konferencji Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy, Połtawskiego Nar. Uniwersytetu "Problemy rozwoju budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego w obecnych warunkach postępu technologicznego", Zakopane - Połtawa
  Strony: 27-29
  Wioletta Raczkiewicz
  Opublikowano: 2008
   
 6. Metodyka badań osiowego ściskania próbek fibrobetonowych w procesie obciążeń zmiennych
  w czasopiśmie:   Czasopismo Techniczne. Budownictwo
  Tom: 104, Zeszyt: 1-B, Strony: 63-71
  Wioletta Raczkiewicz, Stefan Goszczyński
  Opublikowano: 2007
   
 7. Analiza obciążeń żelbetowego fundamentu skrzyniowego
  w czasopiśmie:   Konferencja: Aktualne problemy naukowo – badawcze budownictwa, Olsztyn 2006
  Strony: 95-102
  Stefan Goszczyński, Izabela Bijak, Wioletta Raczkiewicz
  Opublikowano: 2006
   
 8. Awaria fundamentu skrzyniowego pod piecem w hucie szkła
  w czasopiśmie:   XXII Konferencja Naukowo – Techniczna Awarie budowlane Szczecin - Międzyzdroje 17 - 20.05.2005 r.
  Strony: 287-294
  Stefan Goszczyński, Artur Wójcicki, Izabela Bijak, Wioletta Raczkiewicz
  Opublikowano: 2005
   
 9. Projektowanie pełnych przegród budowlanych pod kątem uniknięcia pleśni
  w czasopiśmie:   IV Konferencja Naukowo-Techniczna. Budownictwo Ogólne. Zagadnienia konstrukcyjne, materiałowe i cieplno-wilgotnościowe w budownictwie. Bydgoszcz - Sucha. 2-4 czerwca 2005 r. Czasopismo Techniczne Budownictwo
  Strony: 285-291
  Agnieszka Szymanowska-Gwiżdż, Wioletta Raczkiewicz
  Opublikowano: 2005
   
 10. Optimum parameters for concrete composites with short steel fiber reinforcement
  w czasopiśmie:   Modeling and Optimisation in Materials Science, Proceedings of the 43rd International Seminar on Modeling and Optimisation of Concretes – MOC’43 ODESSA 22–23 April, 2004
  Strony: 142-143
  Wioletta Raczkiewicz
  Opublikowano: 2004
   
 11. Oszacowanie poprawek pomierzonych reakcji trójprzęsłowej belki żelbetowej
  w czasopiśmie:   Konferencja "Badania materiałów budowlanych i konstrukcji inżynierskich", Wrocław 2004 r.
  Strony: 479-484
  Jacek Ślusarczyk, Wioletta Raczkiewicz
  Opublikowano: 2004
   
 12. Efekt wzmocnienia belek żelbetowych taśmami z włókien węglowych typu CFK w świetle doświadczenia
  w czasopiśmie:   VI Konferencja Naukowo - Techniczna Aktualne problemy naukowo - badawcze budownictwa, Olsztyn - Kortowo 2003 r.
  Strony: 403-410
  Artur Wójcicki, Izabela Bijak, Wioletta Raczkiewicz
  Opublikowano: 2003
   
 13. Przedsięwzięcie budowlane w początkach XXI wieku
  w czasopiśmie:   V Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Zarządzanie procesem inwestycyjnym w budownictwie BUDIN 2003 r.
  Strony: 4-5
  Kazimierz Masłowski, Izabela Bijak, Wioletta Raczkiewicz
  Opublikowano: 2003
   
 14. The sigma-epsilon relationship of the fiber - reinforced concrete and concrete samples subjected to changing loads
  w czasopiśmie:   V Międzynarodowa Konferencja Młodych Badaczy TRANSCOM, Żylina 2003 r.
  Tom: 7, Strony: 87-90
  Wioletta Raczkiewicz
  Opublikowano: 2003
   
 15. Wpływ ilości mikrozbrojenia na wybrane właściwości mechaniczne fibrobetonu
  w czasopiśmie:   VIII Międzynarodowa Naukowa Konferencja "Aktualne problemy budownictwa i inżynierri środowiska"
  Strony: 368-375
  Wioletta Raczkiewicz
  Opublikowano: 2003
   
 16. Rzeczywisty a teoretyczny rozkład włókien zbrojenia rozproszonego typu dramix w betonowym elemencie belkowym
  w czasopiśmie:   Konferencja Naukowo – Techniczna, „Aktualne problemy naukowo – badawcze budownictwa”, Olsztyn – Łańsk 2002
  Strony: 19-28
  Wioletta Raczkiewicz, Artur Wójcicki, Izabela Bijak
  Opublikowano: 2002
   

Rozdziały w monografiach
 1. NIENISZCZĄCE METODY OCENY ZAGROŻENIA KOROZJĄ STALI ZBROJENIOWEJ W BETONIE   5 (4,00) pkt
  w książce:   Różne aspekty jakości materiałów i procesów stosowanych w budownictwie
  Tom: 70, Strony: 9-22
  Wioletta Raczkiewicz
  Opublikowano: 2015
   
 2. ZASTOSOWANIE METODY NISZCZĄCEJ I NIENISZCZACEJ DO OCENY WYTRZYMAŁOŚCI BETONU   5 (1,00) pkt
  w książce:   Różne aspekty jakości materiałów i procesów stosowanych w budownictwie
  Tom: 70, Strony: 63-74
  Dorota Michałowska-Maziejuk, Wioletta Raczkiewicz
  Opublikowano: 2015
   
 3. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Wypadkowe brył naprężeń, Materiały Pomocnicze i Informacyjne
  w książce:   Podstawy konstrukcji żelbetowych
  Stefan Goszczyński, Barbara Goszczyńska, Wioletta Raczkiewicz, Maria Włodarczyk
  Opublikowano: 2005
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1