O pracowniku
Pomoc (F2)
dr hab. inż. Paweł Purgał prof. PŚk
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnych
Stanowisko:      Profesor     (grupa stanowisk: profesorowie (stanowisko))
E-mail:   pawel.purgal@itc.edu.pl     telefon: 601-283-277
Język komunikacji: polski, rosyjski, angielski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
371
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 921650
LUDZIE NAUKI: 15363
USOS web: 728
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 703
Dyscypliny KBN:inżynieria i ochrona środowiska, organizacja i zarządzanie, budowa i eksploatacja maszyn
specjalnosci: niezawodność urządzeń technicznych, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 6

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Mixed biomass as an alternative energy fuel   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Zeszyt: 4, Strony: 266-272
  Paweł Purgał, Joanna Pasternak
  Opublikowano: 2016
   
 2. Ocena energetyczna budynku a bilans energii w pełnym cyklu życia   6 pkt
  w czasopiśmie:   Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja
  Tom: T 41, Zeszyt: 12, Strony: 463-464
  Paweł Purgał
  Opublikowano: 2010
   
 3. Współspalanie odpadów, jako odnawialne żródło energii - bariery i oczekiwania przemysłu cementowego w Polsce   6 pkt
  w czasopiśmie:   Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
  Tom: 41, Zeszyt: 9, Strony: 317-322
  Paweł Purgał, Grzegorz Spurek
  Opublikowano: 2010
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Wood and Fruit Processing Waste as a Fully-fledged Component of Solid Fuels
  w czasopiśmie:   11th European Conference of Young Researchers and Scientists
  Tom: 1, Zeszyt: 1, Strony: 239-248
  Paweł Purgał, Joanna Pasternak
  Opublikowano: 2015
   

Monografie
 1. Bilans energetyczny budynku pasywnego   20 pkt
  Paweł Purgał, W. Majewski
  Opublikowano: 2010
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Korzystanie z odnawialnych źródeł energii
  Paweł Purgał, Łukasz Orman
  Opublikowano: 2012
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1