O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Beata Potrzeszcz-Sut
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Mechaniki, Konstrukcji Metalowych i Metod Komputerowych
Stanowisko:      Asystent     (grupa stanowisk: asystenci)
E-mail:   beatap@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34 24 801
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
370
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3954850
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 761
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:30 - budownictwo
specjalnosci: 630900 Inżynieryjno-teoretyczne podstawy budownictwa

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 12

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. ANN constitutive material model in the shakedown analysis of an aluminum structure   6 pkt
  w czasopiśmie:   Computer Assisted Methods in Engineering and Science
  Tom: 21, Zeszyt: 1, Strony: 49-58
  Beata Potrzeszcz-Sut, Ewa Pabisek
  Opublikowano: 2014
   
 2. Hybrid MES/ANN analysis of the elastic-plastic truss under cyclic loading   3 pkt
  w czasopiśmie:   STRUCTURE AND ENVIRONMENT
  Tom: 6, Zeszyt: 4/2014, Strony: 11-16
  Beata Potrzeszcz-Sut
  Opublikowano: 2014
   
 3. Analiza stanu naprężeń i przemieszczeń konstrukcji aluminiowej z wymienianymi elementami   3 pkt
  w czasopiśmie:   Budownictwo i Architektura
  Tom: 12(1), Strony: 275-282
  Beata Potrzeszcz-Sut, Ewa Pabisek
  Opublikowano: 2013
   
 4. Przybliżone wyznaczanie obciążenia krytycznego ram przechyłowych   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Budownictwo
  Tom: 67, Zeszyt: 11, Strony: 615-617
  Tadeusz Borowicz, Beata Potrzeszcz-Sut, Waldemar Szaniec
  Opublikowano: 2011
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Neural Approximation of the Buckling Coefficient of Compression Flange of Box Girder Evenly Loaded Transversely   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Applied Mechanics and Materials
  Tom: 797, Strony: 137-144
  Beata Potrzeszcz-Sut, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2015
   
 2. Application of neural networks to solve the inverse problem
  w czasopiśmie:   10th European conference of young researchers and scientists. University of Żilina, Slovak Republic, Transcom 2013
  Tom: 7, Strony: 251-254
  Beata Potrzeszcz-Sut
  Opublikowano: 2013
   
 3. Influence of connections stiffness on critical load capacity and natural vibration frequency of bar structures   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   10th European conference of young researchers and scientists. University of Żilina, Slovak Republic, Transcom 2013
  Tom: 7, Strony: 57-60
  Agnieszka Dudzik, Beata Potrzeszcz-Sut
  Opublikowano: 2013
   
 4. Algorytm wyznaczania ścieżek równowagi ram z nieliniowo podatnymi połączeniami prętów
  w czasopiśmie:   56 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB, Kielce - Krynica 2010
  Strony: 789-796
  Tadeusz Borowicz, Waldemar Szaniec, Beata Potrzeszcz-Sut
  Opublikowano: 2010
   

Rozdziały w monografiach
 1. Neuronowa Predykcja współczynnika wyboczeniowego ścianki przęsłowej elementu cienkościennego   5 (2,00) pkt
  w książce:   Konstrukcje betonowe i metalowe
  Strony: 259-266
  Beata Potrzeszcz-Sut, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2015
   
 2. Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do identyfikacji parametrów materiału sprężysto-plastycznego   5 (4,00) pkt
  w książce:   Wybrane problemy techniki - Młodzi dla techniki 2015
  Strony: 86-96
  Beata Potrzeszcz-Sut, Ewa Pabisek
  Opublikowano: 2015
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Materiały pomocnicze do nauczania mechaniki budowli. Ramy płaskie z nieliniowo podatnymi połączeniami prętów.
  Tadeusz Borowicz, Agnieszka Dudzik, Beata Potrzeszcz-Sut, Waldemar Szaniec
  Opublikowano: 2010
   
 2. Wybrane zagadnienia mechaniki konstrukcji. Raporty z badań naukowych.
  Waldemar Szaniec, Tadeusz Borowicz, Agnieszka Dudzik, Beata Potrzeszcz-Sut
  Opublikowano: 2010
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1