O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Rafał Piotr Piotrowski
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Mechaniki, Konstrukcji Metalowych i Metod Komputerowych
Stanowisko:      Asystent     (grupa stanowisk: asystenci)
E-mail:   rafalp@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-802
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
332
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3954849
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 766
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci: konstrukcje metalowe, konstrukcje budowlane

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 17

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Impact of support closed section ribs on the critical moment for lateral torsional buckling of steel beams   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   STRUCTURE AND ENVIRONMENT
  Tom: 10, Zeszyt: 1, Strony: 5-18
  Rafał Piotrowski, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2018
   
 2. Energoaktywne segmenty hal przekryte regularną strukturą koszową   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE (JCEEA)
  Tom: XXXII, Zeszyt: 62 (2/15), Strony: 189-196
  Rafał Piotrowski, Zbigniew Kowal
  Opublikowano: 2015
   
 3. Lateral-torsional buckling of beams elastically restrained against warping at supports   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Civil Engineering
  Tom: LXI, Zeszyt: 4, Strony: 155-174
  Rafał Piotrowski, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2015
   
 4. Shapes of energy-active segments of steel buildings   15 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Civil Engineering
  Tom: 61, Zeszyt: 3, Strony: 119-132
  Zbigniew Kowal, Monika Siedlecka, Rafał Piotrowski, Karolina Brzezińska, Karolina Otwinowska, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2015
   
 5. Energoaktywne segmenty dylatacyjne hal przekryte strukturą regularną ze ściągiem   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Budownictwo i Architektura
  Tom: 13(3) 2014, Strony: 243-250
  Zbigniew Kowal, Rafał Piotrowski
  Opublikowano: 2014
   
 6. Samoczynne odśnieżanie   2 (,67) pkt
  w czasopiśmie:   Builder
  Strony: 51-53
  Zbigniew Kowal, Rafał Piotrowski, Monika Siedlecka
  Opublikowano: 2014
   
 7. Energoaktywne segmenty dylatacyjne hal z przekryciem strukturalnym   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Budownictwo i Architektura
  Tom: 12(2) 2013, Strony: 221-228
  Zbigniew Kowal, Rafał Piotrowski
  Opublikowano: 2013
   
 8. Przystosowanie hal przekrytych strukturą do pozyskiwania energii cieplnej z promieniowania słonecznego   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
  Tom: 2/2012/II, Zeszyt: 59, Strony: 431-438
  Zbigniew Kowal, Rafał Piotrowski, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2012
   
 9. Sztywność połaciowa struktur prętowych o oczkach kwadratowych   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
  Tom: 3/2011/II, Zeszyt: 58, Strony: 249-256
  Zbigniew Kowal, Rafał Piotrowski, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2011
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Asekurowany segment energoaktywny hali przekryty strukturą zredukowaną ze ściągiem
  w czasopiśmie:   Materiały z konferencji ZK2014 Konstrukcje Metalowe – Zwięzłe Referaty, Kielce-Suchedniów 2-4 lipca 2014
  Strony: 36-39
  Zbigniew Kowal, Rafał Piotrowski, Monika Siedlecka
  Opublikowano: 2014
   
 2. Comparative analysis of the reliability of energy-active covers of hall segments (Analiza porównawcza niezawodności energoaktywnych przekryć segmentów hal)
  w czasopiśmie:   Materiały z II Międzynarodowej Polsko-Ukraińskiej Konferencji Naukowo-Technicznej Aktualne Problemy Konstrukcji Metalowych
  Strony: 123-126
  Zbigniew Kowal, Rafał Piotrowski, Monika Siedlecka
  Opublikowano: 2014
   
 3. Comparison of roof rigidity for selected energy-efficient structures
  w czasopiśmie:   10-th European conference of young researchers and scientists TRANSCOM 2013, Proceedings
  Tom: Section 7: Civil Eng, Strony: 225-228
  Karolina Otwinowska, Rafał Piotrowski
  Opublikowano: 2013
   
 4. Wybrane zagadnienia wpływu temperatury na konstrukcję hal energoaktywnych
  w czasopiśmie:   III Konferencja Naukowa Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju, Łódź, 17–19.11.2013
  Strony: 100
  Karolina Brzezińska, Zbigniew Kowal, Karolina Otwinowska, Rafał Piotrowski, Monika Siedlecka, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2013
   
 5. Wybrane zagadnienia konstrukcji hal energoaktywnych
  w czasopiśmie:   II Konferencja Naukowa Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju, Łódź, 18 – 20.11.2012
  Strony: 113-114
  Karolina Brzezińska, Zbigniew Kowal, Karolina Otwinowska, Rafał Piotrowski, Monika Siedlecka, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2012
   

Rozdziały w monografiach
 1. Monitorowanie nośności i niezawodności wiązarowych przekryć hal   5 (1,33) pkt
  w książce:   Konstrukcje betonowe i metalowe
  Strony: 207-214
  Zbigniew Kowal, Rafał Piotrowski, Monika Siedlecka
  Opublikowano: 2015
   
 2. Wyznaczanie momentów krytycznych zwichrzenia belek metodą energetyczną z zastosowaniem wielomianów   5 (2,00) pkt
  w książce:   Konstrukcje betonowe i metalowe
  Strony: 249-258
  Rafał Piotrowski, Andrzej Szychowski
  Opublikowano: 2015
   
 3. Przystosowanie wybranych hal stalowych do absorbowania energii cieplnej z promieniowania słonecznego w: Część IV - Analiza energetyczna obiektów budowlanych oraz pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych   5 (2,00) pkt
  w książce:   Młodzi dla techniki: Wybrane problemy naukowo-badawcze mechaniki i inżynierii materiałowej
  Strony: 281-292
  Karolina Otwinowska, Rafał Piotrowski
  Opublikowano: 2013
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1