O pracowniku
Pomoc (F2)
prof. dr hab. inż. Jerzy Zbigniew Piotrowski
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Katedra Fizyki Budowli i Energii Odnawialnej
Pełniona funkcja: Kierownik Katedry
Stanowisko:      Profesor     (grupa stanowisk: profesorowie tytularni)
E-mail:   piotrowski@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-855
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
38
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 921420
LUDZIE NAUKI: 70781
USOS web: 707
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:budownictwo
specjalnosci: fizyka budowli

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 185

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. A concept of integrated environmental approach, Part 2: Integrated approach to rehabilitation   30 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Building Physics
  Tom: 39, Zeszyt: 6, Strony: 482-502
  Mark Bomberg, Robert Wojcik, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2016
   
 2. A model of heat and air transfer in a ventilated, rectangular space   30 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Building Physics
  Tom: 40, Zeszyt: 4, Strony: 334-345
  Marianna Olenets, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2016
   
 3. Heat transfer and air movement in the ventilated air gap of passive solar heating systems with regulation of the heat supply   40 pkt
  w czasopiśmie:   Energy and Buildings
  Tom: 103, Strony: 198-205
  Marianna Olenets, Jerzy Zbigniew Piotrowski, Anatoly Stroy
  Opublikowano: 2015
   
 4. Mathematical model of the thermal-air regime of a ventilated attic   25 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Civil Engineering and Management
  Tom: 21, Zeszyt: 6, Strony: 710 - 719
  Jerzy Zbigniew Piotrowski, Anatoly Stroy, Marianna Olenets
  Opublikowano: 2015
   
 5. Mathematical modelling of the steady state heat transfer processes in the convectional elements of passive solar heating systems   20 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Civil and Mechanical Engineering
  Tom: 13, Zeszyt: 3, Strony: 394-400
  Jerzy Zbigniew Piotrowski, Anatoly Stroy, Marianna Olenets
  Opublikowano: 2013
   
 6. Research into indoor microclimate in flats with individual systems of air intake in view of energy savings in building   20 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Renewable Energy
  Strony: 304-310
  Jerzy Zbigniew Piotrowski, Ewa Zender-Świercz, Marek Telejko
  Opublikowano: 2008
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Błędny identyfikator "Web of Science" !
  BASIC RESEARCH OF BIOMASS INDICATING ITS ENERGY POTENTIAL IN THE ASPECT CARBON DIOXIDE EMISSIONS
  w czasopiśmie:   Conference Proceedings Volume 17
  Tom: 17, Zeszyt: 43, Strony: 619-626
  Dorota Koruba, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2017
   
 2. Biomass - alternative renewable energy source to the fossil fuels   15 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   E3S Web of Conferences 14, Energy and Fuels 2016
  Tom: 14, Strony: 1-10
  Dorota Koruba, Jerzy Zbigniew Piotrowski, Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2017
   
 3. Dane niepełne - brak identyfikatora "Web of Science" !
  Effect of high CO2 concentrations on the molds’ growth and morphology present in the indoor air.
  w czasopiśmie:   Proceedings, Indoor Air 2017, Lublin, Poland
  Strony: 1-7
  Dorota Koruba, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2017
   
 4. Dane niepełne - brak identyfikatora "Web of Science" !
  State control test procedure of the mycological materials and microclimate emergency in newly constructed buildings.
  w czasopiśmie:   Proceedings, Indoor Air 2017
  Strony: 1-2
  Dorota Koruba, Robert Piekoszewski, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2017
   
 5. Mathematical description of heat transfer and air movement processes in convectional elements of a building's passive solar heating systems   15 pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 57, Strony: 2070-2079
  Marianna Olenets, Jerzy Zbigniew Piotrowski, Anatoly Stroy
  Opublikowano: 2014
   
 6. Tests of thermal resistance of simulated walls with the reflective insulation   15 (3,75) pkt
  w czasopiśmie:   EPJ Web of Conferences, 67, Proc of International Conference Experimental Fluid Mechanics 2013
  Tom: 67
  Jerzy Zbigniew Piotrowski, Łukasz Jan Orman, Xavier Lucas, Ewa Zender-Świercz, Marek Telejko, Dorota Koruba
  Opublikowano: 2014
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Aktywne fasadowe systemy ociepleń   8 pkt
  w czasopiśmie:   Materiały Budowlane
  Zeszyt: 1/2017, Strony: 50-54
  Karol Biernacki, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2017
   
 2. Analiza porównawcza wybranych obiektów dydaktycznych w aspekcie efektywności energetycznej   8 (2,64) pkt
  w czasopiśmie:   Materiały Budowlane
  Zeszyt: 8, Strony: 38-39
  Dorota Koruba, Robert Piekoszewski, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2017
   
 3. Determination of heat transfer coefficient in the phase-change heat storage device   9 pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 8, Zeszyt: 4/2016, Strony: 278-281
  Anatoliy Pavlenko, Hanna V. Koshlak, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2016
   
 4. Processes modelling in two-nave building with natural air exchange   9 pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 8, Zeszyt: 1/2016, Strony: 52-58
  Karol Biernacki, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2016
   
 5. The energy parameters of formation of the porous structure   9 pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 8, Zeszyt: 3/2016, Strony: 206-210
  Hanna V. Koshlak, Anatoliy Pavlenko, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2016
   
 6. Metoda określenia emisyjności niektórych materiałów budowlanych   9 pkt
  w czasopiśmie:   Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury. Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture
  Tom: 62, Zeszyt: 2, Strony: 356-366
  Marianna Olenets, Jerzy Zbigniew Piotrowski, Anatoly Stroy
  Opublikowano: 2015
   
 7. Data on acoustic and thermal properties of reflective insulation   3 (,75) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 6, Zeszyt: 1, Strony: 38-42
  Ryszard Dachowski, Jerzy Zbigniew Piotrowski, Dorota Koruba, Ewa Zender-Świercz, Marek Telejko, Mariola Starzomska, X. Lucas
  Opublikowano: 2014
   
 8. Program prac remontowych budownictwa systemowego na przykładzie budynków W-70   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Budownictwo i Architektura
  Tom: 13, Zeszyt: 3, Strony: 41-48
  Jerzy Zbigniew Piotrowski, Radosław Zaborek
  Opublikowano: 2014
   
 9. Próba poprawy jakości powietrza wewnętrznego w przedszkolu   3 (,75) pkt
  w czasopiśmie:   Budownictwo i architektura
  Tom: 13, Zeszyt: 4, Strony: 7-13
  Marek Telejko, Ewa Zender-Świercz, Jerzy Zbigniew Piotrowski, Dorota Koruba, Łukasz Jan Orman
  Opublikowano: 2014
   
 10. Słabe ogniwa W-70 czyli co remontować w wielkiej płycie   2 pkt
  w czasopiśmie:   Builder
  Zeszyt: 8, Strony: 76-79
  Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2014
   
 11. Słabe ogniwa W-70. Zakres prac remontowych i modernizacyjnych   2 pkt
  w czasopiśmie:   Builder
  Zeszyt: 9, Strony: 40-43
  Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2014
   
 12. Jakość powietrza w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Budownictwo i Architektura
  Tom: 12, Zeszyt: 3, Strony: 67-74
  Marek Telejko, Ewa Zender-Świercz, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2013
   
 13. Thermomodernization a building and its impact on the indoor microclimate   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 5, Zeszyt: 3, Strony: 37-40
  Ewa Zender-Świercz, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2013
   
 14. A set of wheel water turbine with the current steering – a mathematical torque model   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Zeszyt: 3
  Mariola Starzomska, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2012
   
 15. Assessment of the fungi contamination degree in selected public buildings in the city of Kielce   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 2, Strony: 41-51
  Jerzy Zbigniew Piotrowski, Dorota Koruba,
  Opublikowano: 2012
   
 16. Innowacyjne wykorzystanie energii słupa wody   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska
  Tom: 2, Zeszyt: 59, Strony: 725-732
  Mariola Starzomska, Jerzy Zbigniew Piotrowski, Stanisław Szewczyk
  Opublikowano: 2012
   
 17. Method of calculation of air temperature in the open air layer   2 (,67) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 4, Zeszyt: 4, Strony: 43-48
  Jerzy Zbigniew Piotrowski, Marianna Olenets, Mariola Starzomska, Radosław Zaborek
  Opublikowano: 2012
   
 18. Method of calculation of air temperature in the open air layer   2 (,50) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 4, Zeszyt: 4, Strony: 43-48
  Jerzy Zbigniew Piotrowski, Marianna Olenets, Mariola Starzomska, Radosław Zaborek
  Opublikowano: 2012
   
 19. Procesy wymiany ciepła w konstrukcjach z fasadami wentylowanymi w okresie letnim   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska
  Tom: 2/II/II, Zeszyt: 59, Strony: 583-588
  Jerzy Zbigniew Piotrowski, Anatoly Stroy, Marianna Olenets
  Opublikowano: 2012
   
 20. Procesy wymiany ciepła w konstrukcjach z fasadami wentylowanymi w okresie letnim   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska
  Tom: 2/II/II, Zeszyt: 39, Strony: 583-588
  Jerzy Zbigniew Piotrowski, Anatoly Stroy, Marianna Olenets
  Opublikowano: 2012
   
 21. Projektowanie fasad wentylowanych ze zredukowanymi stratami ciepła   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Czasopismo Techniczne. Budownictwo
  Tom: 109, Zeszyt: 2-B, Strony: 337-344
  Jerzy Zbigniew Piotrowski, Anatoly Stroy, Marianna Olenets
  Opublikowano: 2012
   
 22. Wymiana powietrza w budynkach wielorodzinnych wyposażonych w zbiorcze kanały wentylacyjne   4 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
  Zeszyt: 3/III, Strony: 47-54
  Marek Telejko, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2012
   
 23. Air heating at its movement along channels in systems with the individual air submission in premises   2 pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 3, Zeszyt: 2, Strony: 35-39
  Jerzy Zbigniew Piotrowski, Anatol F. Stroy
  Opublikowano: 2011
   
 24. Poprawa mikroklimatu wewnątrz budynków wielorodzinnych   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Fizyka budowli w teorii i praktyce
  Tom: 6, Zeszyt: 4, Strony: 85-89
  Ewa Zender-Świercz, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2011
   
 25. Testing a prototype for an innovative water turbine   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Zeszyt: 3, Strony: 45-48
  Mariola Starzomska, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2011
   
 26. Wpływ struktury budynku na dystrybucję powietrza wentylacyjnego   4 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
  Tom: z 58, Zeszyt: 3/III, Strony: 131-140
  Marek Telejko, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2011
   
 27. Kształtowanie się mikroklimatu w pomieszczeniach wyposażonych w indywidualny system nawiewny   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Fizyka budowli w teorii i praktyce
  Tom: T 5, Zeszyt: 1, Strony: 67-69
  Ewa Zender-Świercz, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2010
   
 28. Wpływ szczelnej obudowy budynku na dystrybucję powietrza wentylacyjnego   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Energia i Budynek
  Zeszyt: 7, Strony: 23-25
  Jerzy Zbigniew Piotrowski, Marek Telejko, Ewa Zender-Świercz
  Opublikowano: 2010
   
 29. Dystrybucja powietrza wentylacyjnego w budynkach ze szczelną obudową   2 pkt
  w czasopiśmie:   Fizyka budowli w teorii i praktyce
  Tom: T 4, Strony: 183-186
  Marek Telejko, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2009
   
 30. O Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej   4 pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Budownictwo
  Tom: 65, Zeszyt: 9, Strony: 471-473
  Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2009
   
 31. Rezultaty zastosowania indywidualnego systemu nawiewnego w pomieszczeniach z kotłami dwufunkcyjnymi   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Zeszyt: 12, Strony: 29-30
  Jerzy Zbigniew Piotrowski, Ewa Zender-Świercz
  Opublikowano: 2008
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Analiza wpływu koncentracji ditlenku węgla, temperatury i wilgotności względnej powietrza na liczebność jednostek mogących tworzyć kolonie grzybów pleśniowych
  w czasopiśmie:   FIZYKA BUDOWLI W TEORII I PRAKTYCE
  Tom: IX, Zeszyt: 3, Strony: 13-18
  Dorota Koruba, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2017
   
 2. Systemy techniczne odnawialnych źródeł energii zastosowane w domu autonomicznym.
  w czasopiśmie:   Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
  Tom: VIII, Zeszyt: 3, Strony: 9-14
  Dorota Koruba, Robert Piekoszewski, Jerzy Zbigniew Piotrowski, Włodzimierz Grochal
  Opublikowano: 2017
   
 3. The influence of particular parameters on the temperature distribution in the impletion of regenerative heat exchanger for cooling process
  w czasopiśmie:   Proceedings 11th European Conference of Young Researchers and Scientists "Transcom 2015"
  Strony: 82-86
  Diana Chylińska, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2015
   
 4. Ocinka poturznostii turbin dlia malich gidroelektrostancji   5 (1,67) pkt
  w czasopiśmie:   Naukowyj Wisnik Budiwnictwa
  Tom: 4, Zeszyt: 78, Strony: 262-266
  Anatoly Stroy, Jerzy Zbigniew Piotrowski, Mariola Starzomska
  Opublikowano: 2014
   
 5. Problemy eksploatacji i zakresy prac remontowych i modernizacyjnych budownictwa mieszkaniowego systemowego
  w czasopiśmie:   Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
  Strony: 455-465
  Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2014
   
 6. Wpliw konstrukcyjnych parametriw turbin dlia małych gidroeliektrostancji na proces pierietworienia energii potoku wodi w eliektricznu energiju
  w czasopiśmie:   Sbornik naukowych trudow, Dniepropietrowsk
  Tom: Bypusk 76, Strony: 270-274
  Anatoly Stroy, Jerzy Zbigniew Piotrowski, Mariola Starzomska
  Opublikowano: 2014
   
 7. The analysis of the temperature of the field around a single vertical ground heat exchanger
  w czasopiśmie:   10-th European Conference of Young Researchers and Scientists “Transcom 2013”, Zilina, Slovak Republic
  Tom: Section 7 Civil Engi, Strony: 119-122
  Anna Jurek, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2013
   
 8. The innovative usage of the kinetic energy of water
  w czasopiśmie:   Wydawnictwo Uniwersytetu w Żilinie, Słowacja. Transcom 2013, 10-th European conference of young research and scientific Workers
  Tom: Section 6, Strony: 277-281
  Mariola Starzomska, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2013
   
 9. Ventilation aerodynamics in industrial buildings and methods for its computation
  w czasopiśmie:   10-th European Conference of Young Researchers and Scientists "Transcom 2013", Zilina, Slovak Republic
  Tom: Section 7 Civil Engi, Strony: 15-18
  Karol Bielecki, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2013
   
 10. Weryfikacja modelu matematycznego procesów fizykalnych w przestrzeni poddasza wentylowanego
  w czasopiśmie:   Materiały Konferencyjne "Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju", PT 7, Łódź
  Tom: Pakiet Tematyczny 7, Strony: 101-102
  Jerzy Zbigniew Piotrowski, Anatoly Stroy, Marianna Olenets
  Opublikowano: 2013
   
 11. Air exchange in flats with common ventilation ducts
  w czasopiśmie:   58-th Annual Scientific Conference Krynica 2012, Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej
  Strony: 172-173
  Marek Telejko, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2012
   
 12. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Designing of ventilated fasades with reduced heat losses
  w czasopiśmie:   XI International Research - Technical Conference "Energodom 2012"
  Jerzy Zbigniew Piotrowski, Anatoly Stroy, Marianna Olenets
  Opublikowano: 2012
   
 13. Indywidualny system nawiewny sposobem na poprawę jakości powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych
  w czasopiśmie:   Matriały Konferencyjne - Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju, PT 7, Łódź
  Strony: 117-118
  Ewa Zender-Świercz, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2012
   
 14. Projektowanie fasad wentylowanych ze zredukowanymi stratami ciepła
  w czasopiśmie:   Czasopismo Techniczne. Budownictwo
  Tom: 109, Zeszyt: 2-B, Strony: 337-344
  Jerzy Zbigniew Piotrowski, Anatoly Stroy, Marianna Olenets
  Opublikowano: 2012
   
 15. ZABURZENIA WYMIANY POWIETRZA W BUDYNKACH WYPOSAŻONYCH W ZBIORCZE KANAŁY WENTYLACYJNE
  w czasopiśmie:   Materiały Konferencyjne - Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju, PT 7, Łódź
  Strony: 115 - 116
  Marek Telejko, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2012
   
 16. Influence of building structure on air flow distribution
  w czasopiśmie:   57-th Annual Scientific Conference Krynica 2011, Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej
  Strony: 70-71
  Marek Telejko, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2011
   
 17. Mikroklimat pomieszczeń przy zastosowaniu różnych rozwiązań konstrukcyjno-instalacyjnych
  w czasopiśmie:   Matriały Konferencyjne - Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju, PT 7, Łódź
  Strony: 98-99
  Jerzy Zbigniew Piotrowski, Dorota Koruba, Marek Telejko, Ewa Zender-Świercz
  Opublikowano: 2011
   
 18. Ocena przydatności do użytkowania hali wystawienniczej po pożarze
  w czasopiśmie:   XXV Konferencja Naukowo-Techniczna - Awarie budowlane, Miedzyzdroje
  Tom: 2, Strony: 965-972
  Paweł Kossakowski, Jerzy Zbigniew Piotrowski, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2011
   
 19. Poprawa mikroklimatu wewnątrz budynków wielorodzinnych
  w czasopiśmie:   XIII Polska Konferencja Naukowo-Techniczna - Fizyka budowli w teorii i praktyce
  Strony: 145-146
  Ewa Zender-Świercz, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2011
   
 20. Testing a prototype for an innovative water turbine
  w czasopiśmie:   Wydawnictwo Uniwersytetu w Żilinie, Słowacja. Transcom 2011, 9-th European conference of young research and scientific Workers
  Tom: 6, Strony: 187-190
  Mariola Starzomska, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2011
   
 21. Calculation of Temperature in Ventilating Roof Space
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 2, Zeszyt: 1, Strony: 59-62
  Ewa Zender-Świercz, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2010
   
 22. Ekonomija tiepła pri jestiestwiennoj wietiliacji pomieszczienij
  w czasopiśmie:   Naukowyj Wisnik Budiwnictwa, Charkow
  Zeszyt: 56, Strony: 190-194
  Jerzy Zbigniew Piotrowski, Anatolij F. Stroj
  Opublikowano: 2010
   
 23. Microclimate in a flat with additional air intakes
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 2, Zeszyt: 1, Strony: 46-52
  Marek Telejko, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2010
   
 24. The Feasibility Assessment of the Exibition Hall after the Fire   2 pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 2, Zeszyt: 2, Strony: 20-28
  Paweł Kossakowski, Jerzy Zbigniew Piotrowski, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2010
   
 25. Wpływ wielopoziomowego parkingu na jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń
  w czasopiśmie:   56 Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB Krynica 2010, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
  Strony: 119-124
  Marek Telejko, Ewa Zender-Świercz, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2010
   
 26. Elimination of the Negative Influence of Tight Building Structure on Ventilation
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 1, Zeszyt: 1, Strony: 43-46
  Ewa Zender-Świercz, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2009
   
 27. Możliwości uzupełniania strumienia powietrza wentylacyjnego w aspekcie czystości mikrobiologicznej mikroklimatu wewnętrznego
  w czasopiśmie:   55 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, "Krynica 2009", Kielce - Krynica, 20-25 września 2009 r. : problemy naukowo-badawcze budownictwa
  Tom: LV, Strony: 623-630
  Jerzy Zbigniew Piotrowski, Dorota Koruba, Marek Telejko
  Opublikowano: 2009
   
 28. Możliwości uzupełniania strumienia powietrza wentylacyjnego w aspekcie czystości mikrobiologicznej mikroklimatu wewnętrznego
  w czasopiśmie:   55 Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB Krynica 2009, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
  Strony: 623-630
  Jerzy Zbigniew Piotrowski, Dorota Koruba, Marek Telejko
  Opublikowano: 2009
   
 29. Obliczanie temperatury powietrza w przestrzeni dachów wentylowanych
  w czasopiśmie:   55 Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB Krynica 2009, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
  Strony: 639-643
  Ewa Zender-Świercz, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2009
   
 30. Primienienije aerodinamiczieskich koefficientow i koefficientow lobowowo soprotiwlienija dlia rascziota wietrowych nagruzok
  w czasopiśmie:   Naukowyj Wisnik Budiwnictwa, Charkow
  Zeszyt: 51, Strony: 272-277
  Jerzy Zbigniew Piotrowski, Anatolij F. Stroj
  Opublikowano: 2009
   
 31. Rascziet podaczi wozducha na gorienie i udalienije dymowych gazow pri indywidualnom otoplinii kwartir mnogoetażnych zdanij   1 pkt
  w czasopiśmie:   Naukowo-Tiechniczieskij Zbornik; Komunalnoje choziajstwo gorodow, Charkow
  Tom: 86, Strony: 208-213
  Marek Telejko, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2009
   
 32. Rascziot tepłopostuplienij ot sołnca czierez nieprozracznyje ograżdajuszczie konstrukcji
  w czasopiśmie:   Nauczno-Techniczieskij Zbornik; Komunalnoje choziajstwo gorodow, Charkow
  Zeszyt: 90, Strony: 358-365
  Anatolij F. Stroj, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2009
   
 33. Rascziot wentiliacji czerdaka pri diejstwii grawitacjonnowo dawlienija
  w czasopiśmie:   Zbornik Naukowych Prac PNTU, Poltawa
  Zeszyt: 24, Strony: 178-184
  Anatolij F. Stroj, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2009
   
 34. Additional Air Intakes as the Element Supporting Ventilation   2 pkt
  w czasopiśmie:   Zbirnik Naukowych Prac PNTU Poltwa; Seria: Galuziewie maszinobuduwannia, budiwnictwo;
  Strony: 169-175
  Marek Telejko, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2008
   
 35. Microclimate in a flat with additional air intakes
  w czasopiśmie:   The 11th International Conference on Indoor Air Quality and Climate, Copenhagen, Denmark
  Strony: 3593-3600
  Marek Telejko, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2008
   
 36. Microlimate in Rooms with the individual system of air intake
  w czasopiśmie:   Indoor Air 2008. Proceedings of the 11th International Conference on Indoor Air Quality and Climate
  Tom: 6, Strony: 3572-3579
  Ewa Zender-Świercz, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2008
   
 37. Rascziot tiepłowozdusznowo rieżima czierdacznych pieriekritij pri ekspluatacji zdanij
  w czasopiśmie:   Naukowyj Wisnik Budiwnictwa, Charkow
  Zeszyt: 50, Strony: 183-189
  Jerzy Zbigniew Piotrowski, Anatolij F. Stroj
  Opublikowano: 2008
   
 38. Research into indoor microclimate in flats with individual system of air intake in view of energy saving in buildings
  w czasopiśmie:   Renewable Energy. Innovative Technologies and New Ideas. Warsaw
  Strony: 304-310
  Jerzy Zbigniew Piotrowski, Ewa Zender-Świercz, Marek Telejko
  Opublikowano: 2008
   
 39. Analiza belek chłodzących w kontekście kreowania mikroklimatu pomieszczeń
  w czasopiśmie:   XI Polska Konferencja Naukowo - Techniczna - Fizyka budowli w teorii i praktyce
  Strony: 163-164
  Ewa Zender-Świercz, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2007
   
 40. Zaburzenia wymiany powietrza w budynkach poddanych termomodernizacji
  w czasopiśmie:   Fizyka budowli w teorii i praktyce
  Tom: 2, Strony: 291-296
  Marek Telejko, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2007
   
 41. Neural model of residential building air infiltration process
  w czasopiśmie:   Journal of Civil Engineering and Management
  Tom: 12, Zeszyt: 1, Strony: 83-88
  Paweł Malinowski, Iwona Polarczyk, Jerzy Piotrowski
  Opublikowano: 2006
   
 42. Rascziot wozduchopronicanija ckwoz ograżdajuszczije konstrukcji pri naliczii wytiażnych kanałów w pomieszczenii
  w czasopiśmie:   Nauczno-Techniczieskij Zbornik; Kommunalnoje choziajstwo gorodow, Charkow
  Zeszyt: 67, Strony: 109-121
  Anatolij F. Stroj, A.W. Makarienko, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2006
   
 43. Rieżim raboty jestiestwiennoj wientiliacji s indywidualnoj podaczej wozducha pri ustanowkie w protocznom kanalie podogriewatielia
  w czasopiśmie:   Zbirnik Naukowych Prac PNTU, Połtawa
  Zeszyt: 17, Strony: 190-193
  Jerzy Zbigniew Piotrowski, Anatolij F. Stroj
  Opublikowano: 2006
   
 44. Wpływ elementów wspomagających wentylację grawitacyjną na warunki mikroklimatu
  w czasopiśmie:   Fizyka budowli w teorii i praktyce
  Tom: 1, Strony: 331 - 337
  Marek Telejko, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2005
   
 45. Rascziet indywidualnoj sistiemy podaczi pritocznowo bozducha pri jestiestwiennoj wientiljaci
  w czasopiśmie:   Zbirnik Naukowych Prac PNTU, Połtawa.
  Zeszyt: 14, Strony: 105-107
  Jerzy Zbigniew Piotrowski, Anatolij F. Stroy
  Opublikowano: 2004
   
 46. Warunki mikroklimatyczne w mieszkaniach z zainstalowanymi nawiewnikami powietrza
  w czasopiśmie:   50 Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB, Krynica 2004 r.
  Tom: 4, Strony: 117-124
  Jerzy Piotrowski, Marek Telejko
  Opublikowano: 2004
   
 47. Mietodika ekspierimientalnowo doslidżienija prirodnowo powitroobminy w primiszczenii
  w czasopiśmie:   Wientiljacija, Oswitljenija ta Tiepłogazopostaczannia.
  Zeszyt: 6, Strony: 30-33
  Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2003
   
 48. Mietody opriedielienija intensiwnosti wozduchoobmiena w prostranstwach zdanij
  w czasopiśmie:   Zbornik naucznych trudów Pridniepowskoj gosudarstwiennoj akademji stroitielstwa i architektury. Stroitielstwo Materiałowiedienije. Maszinostrojenije.Nr 23/2003, Dniepropietrowsk
  Strony: 20-27
  Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2003
   
 49. Niejronnaja modiel prociessa wozduchoobmiena w pomieszczenijach żiłych zdanij
  w czasopiśmie:   Zbornik naucznych trudów Pridniepowskoj gosudarstwiennoj akademji stroitielstwa i architiektury. Stroitielstwo Materiałowiedienije. Maszinostrojenije.
  Zeszyt: 23, Strony: 97-105
  Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2003
   
 50. Nowaja mietodika ekspierimientalnowo issliedowanija prociessa jestiestwiennowo wozduchoobmiena w pomieszczenijach
  w czasopiśmie:   Zbornik naucznych trudów Charkowskoj gosudarstwiennoj akademji gorodskowo hazjajstwa.Izdatelstwo Technika, Charków.
  Zeszyt: 49, Strony: 39-46
  Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2003
   
 51. Udoskonalienija sistiem prirodnowo powitroobminy syczastnich żiłtowych budinkiw - Kanalna sistiema nagnitanija dlia gazowowo ustatkuwanija (SNGU)   1 pkt
  w czasopiśmie:   Budiwnictwo Ukrainy
  Tom: 6, Strony: 34-36
  Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2003
   
 52. Wybór optimalnowo interwała znaczenij kratnosti wozduchoobmiena w pomieszczenijach żiłych zdanij
  w czasopiśmie:   Zbornik naucznych trudów Charkowskoj gosudarstwiennoj akademji żiłych zdanij. Izdatelstwo Technika Charków.
  Zeszyt: 47, Strony: 180-188
  Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2003
   

Monografie
 1. Technical Thermodynamics   25 pkt
  Anatoliy Pavlenko, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2016
   
 2. Procesy wymiany ciepła i ruchu powietrza w przegrodach wentylowanych   25 pkt
  Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2013
   
 3. Przepływ powietrza przez przegrody i pomieszczenia budynku   25 pkt
  Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2013
   
 4. Odnawialne źródła energii   20 (10,00) pkt
  Jerzy Sobierajski, Mariola Starzomska, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2009
   
 5. Osnowy razczietow uprawlienia tiepłowym i wozdusznym rieżimom pomieszczenij   24 pkt
  Anatoly F. Stroy, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2008
   

Rozdziały w monografiach
 1. Investigation of amorphous atructure materials   5 (2,50) pkt
  w książce:   Energy and Environment
  Strony: 9-69
  Anatoliy Pavlenko, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2017
   
 2. Investigation thermophysical processes obtaining of massive amorphous structure   5 (2,50) pkt
  w książce:   Energy and Environment
  Strony: 70-105
  Anatoliy Pavlenko, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2017
   
 3. Pompy ciepła jako podstawowe urządzenia ciepła i chłodu w instalacjach OZE   5 pkt
  w książce:   Budownictwo energooszczędne w Polsce - stan i perspektywy
  Strony: 217-227
  Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2015
   
 4. Problemy eksploatacji i zakresy prac remontowych i modernizacyjnych budownictwa mieszkaniowego systemowego   5 pkt
  w książce:   Warsztat pracy rzeczoznawcy budowlanego
  Strony: 455-465
  Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2014
   
 5. Badania ankietowe jako element oceny mikroklimatu wewnętrznego, Fizyka budowli w teorii i praktyce   5 (4,00) pkt
  w książce:   Fizyka budowli w teorii i praktyce
  Strony: 155-160
  Marek Telejko, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2013
   
 6. Jakość powietrza w pomieszczeniach skażonych grzybami pleśniowymi   5 (1,65) pkt
  w książce:   Fizyka budowli w teorii i praktyce
  Strony: 137-141
  Dorota Koruba, Jerzy Zbigniew Piotrowski, Mariola Starzomska
  Opublikowano: 2013
   
 7. Klimat i mikroklimat   5 (1,25) pkt
  w książce:   Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
  Strony: 137-141, 155-164
  Jerzy Zbigniew Piotrowski, Ewa Zender-Świercz, Marek Telejko, Dorota Koruba, Mariola Starzomska
  Opublikowano: 2013
   
 8. Modelirowanie gidrodinamiczieskich prociessow pri rieszenii zadacz małoj gidroenergietiki   5 (2,50) pkt
  w książce:   Komunalne gospodarstwo mist
  Strony: 275-281
  Anatoly Stroy, Jerzy Zbigniew Piotrowski, Mariola Starzomska
  Opublikowano: 2013
   
 9. Wpływ prac remontowych pokrycia dachowego na mikroklimat pomieszczeń   5 (1,65) pkt
  w książce:   Fizyka budowli w teorii i praktyce
  Strony: 161-164
  Ewa Zender-Świercz, Jerzy Zbigniew Piotrowski, Mariola Starzomska
  Opublikowano: 2013
   
 10. Ocena przydatności do użytkowania hali wystawienniczej po pożarze   4 pkt
  w książce:   Awarie budowlane
  Tom: 2, Strony: 965-972
  Paweł Kossakowski, Jerzy Zbigniew Piotrowski, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2011
   
 11. Razrachunik sistiem wentylacji sportiwnych i kinokonciertnych zaliw   5 pkt
  w książce:   Komunalne gospodarstwo mist
  Tom: 97, Strony: 174-182
  Anatoly Stroy, Oleg Makarenko, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2011
   
 12. Wplyw paramietriw powitria na proces zrostannia plisniawich grybiw u prymiszczienniach "chorych" budynkiw   5 (2,54) pkt
  w książce:   Komunalne gospodarstwo mist
  Tom: 101, Strony: 165-175
  Jerzy Zbigniew Piotrowski, Dorota Koruba, Anatoly Fiodor Stroy
  Opublikowano: 2011
   
 13. Rascziet tiepłopostuplienij ot sołnca czierez nieprozracznyje ograżdajuszczije konstrukcji   5 pkt
  w książce:   Komunalne gospodarstwo mist
  Tom: 90, Strony: 358-365
  Anatoly F. Stroy, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2009
   
 14. Mikroklimat w budynkach z wentylacją naturalną i szczelną obudową   3 pkt
  w książce:   Problemy naukowo-badawcze budownictwa
  Strony: 455-462
  Marek Telejko, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2008
   
 15. Wpływ elementów wspomagających wentylację grawitacyjną na warunki mikroklimatu   3 pkt
  w książce:   Fizyka budowli w teorii i praktyce
  Tom: 1, Strony: 331-337
  Marek Telejko, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2005
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Ocena Techniczna: Opinia o stanie technicznym Budynek mieszkalny nr inw. 19/110 Sadek 35A, Szydłowiec.
  Paweł Kossakowski, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2012
   
 2. Ocena Techniczna: Opinia o stanie technicznym Budynek mieszkalny nr inw. 25/110, Sadek 1, Szydłowiec.
  Paweł Kossakowski, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2012
   
 3. Ocena Techniczna: Opinia o stanie technicznym Budynek mieszkalny nr inw. 82/110 dz. nr 37/300, Ciechostowice 1, Szydłowiec.
  Paweł Kossakowski, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2012
   
 4. Ocena Techniczna: Opinia o stanie technicznym budynku gospodarczego nr ewid. 108-255-69, Krasna 52, gm. Stąporków.
  Paweł Kossakowski, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2012
   
 5. Ocena Techniczna: Opinia o stanie technicznym budynku mieszkalnego i budynku garażu, ul. Wilanowska 2D, Jędrzejów.
  Paweł Kossakowski, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2012
   
 6. Opinia Techniczna w sprawie stanu technicznego i kwalifikacji klasy drewna więźby dachowej budynku Urzędu Miasta, Rynek 1, Kielce.
  Paweł Kossakowski, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2006
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Urządzenie do wentylowania pomieszczeń   60 (12,00) pkt
  Ewa Zender-Świercz, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2017
   
 2. Żaluzje rozkładane poziome ochronne   15 pkt
  Stanisław Szewczyk, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2017
   
 3. Gruntowy wymiennik ciepła   60 pkt
  Stanisław Szewczyk, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2016
   
 4. Turbina wodna wielowirnikowa   60 pkt
  Stanisław Szewczyk, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2015
   
 5. Turbina wodna   20 pkt
  Stanisław Szewczyk, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2014
   
 6. Zestaw turbiny wodnej i kierownicy nurtu   20 pkt
  Stanisław Szewczyk, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2014
   
 7. Urządzenie do przetwarzania energii słupa wody   30 (15,00) pkt
  Stanisław Szewczyk, Jerzy Zbigniew Piotrowski, Mariola Starzomska
  Opublikowano: 2013
   
 8. Wikno zi zminnim koeficientom tiepłopieredaczi   50 pkt
  Anatolij F. Stroj, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2011
   
 9. Suszarka konwekcyjno-słoneczna   25 pkt
  Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2009
   
 10. System indywidualnego nawiewu kanałowego   50 pkt
  Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2009
   
 11. System kanałów wywiewnych w zblokowanych kanałach wentylacyjnych   50 pkt
  Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2009
   
 12. Konwiektiwno - soniaczna suszarka   35 pkt
  Anatoly Stroy, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2008
   
 13. System nawiewny dla urządzeń grzewczych gazowych   50 pkt
  Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2007
   
 14. Indywidualny system nawiewny   24 pkt
  Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2001
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. System klimatyzacyjno - wentylacyjny
  Stanisław Szewczyk, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2016
   
 2. Żaluzje rozkładane poziome ochronne
  Stanisław Szewczyk, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2015
   
 3. Przezroczysta przegroda budowlana oraz obiekt budowlany zawierający przezroczystą przegrodę budowlaną
  Stanisław Szewczyk, Jerzy Zbigniew Piotrowski, Włodzimierz Grochal
  Opublikowano: 2013
   
 4. Sposób utylizacji odpadów komunalnych na składowisku   2 pkt
  Stanisław Szewczyk, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2012
   
 5. Ściana do pasywnego ogrzewania z regulowanym dopływem ciepła   2 (1,00) pkt
  Jerzy Zbigniew Piotrowski, Anatoly Stroy, Marianna Olenets
  Opublikowano: 2012
   
 6. Ściana do pasywnego ogrzewania z regulowanym dopływem ciepła   2 (1,00) pkt
  Jerzy Zbigniew Piotrowski, Anatoly Stroy, Marianna Olenets
  Opublikowano: 2012
   
 7. Urządzenie do przetwarzania energii słupa wody   2 (1,00) pkt
  Stanisław Szewczyk, Jerzy Zbigniew Piotrowski, Mariola Starzomska
  Opublikowano: 2012
   
 8. Wikno zi zminnim koeficientom tiepłopieredaczi   2 pkt
  Anatolij F. Stroj, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2009
   
 9. Konwiektiwno - soniaczna suszarka
  Anatoly Stroy, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2008
   
 10. Suszarka konwekcyjno-słoneczna   10 pkt
  Jerzy Zbigniew Piotrowski, Anatolij F. Stroj
  Opublikowano: 2008
   
 11. System indywidualnego nawiewu kanałowego   10 pkt
  Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2006
   
 12. System kanałów wywiewnych w zblokowanych kanałach wentylacyjnych   10 pkt
  Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2006
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1