O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr Robert Adam Piekoszewski
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Wydziałowa Pracownia Komputerowa
Stanowisko:      Obsługa tech.-admin.     (grupa stanowisk: pozostali)
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
607
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 1

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Systemy techniczne odnawialnych źródeł energii zastosowane w domu autonomicznym.
  w czasopiśmie:   Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
  Tom: VIII, Zeszyt: 3, Strony: 9-14
  Dorota Koruba, Robert Piekoszewski, Jerzy Zbigniew Piotrowski, Włodzimierz Grochal
  Opublikowano: 2016
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1