O pracowniku
Pomoc (F2)
dr hab. inż. Wojciech Grzegorz Piasta prof. PŚk
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Technologii i Organizacji Budownictwa
Stanowisko:      Profesor     (grupa stanowisk: profesorowie (stanowisko))
E-mail:   wpiasta@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-676
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
249
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 921417
LUDZIE NAUKI: 70806
USOS web: 715
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 783
Dyscypliny KBN:budownictwo
specjalnosci: budownictwo betonowe, materiały budowlane

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 58

Publikacja w czasopiśmie wymienionym w wykazie MNiSzW (część A)
 1. Analysis of carbonate and sulphate attack on concrete structures   30 pkt
  w czasopiśmie:   ENGINEERING FAILURE ANALYSIS
  Tom: 79, Strony: 606-614
  Wojciech Piasta
  Opublikowano: 2017
   
 2. Stress-strain relationships and modulus of elasticity of rocks and of ordinary and high performance concretes   40 pkt
  w czasopiśmie:   CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
  Tom: 153, Strony: 728-739
  Wojciech Piasta, Jacek Gora, Waldemar Budzynski
  Opublikowano: 2017
   
 3. The effect of cement paste volume and w/c ratio on shrinkage strain,water absorption and compressive strength of high performance concrete   40 (20,00) pkt
  w czasopiśmie:   Construction and Building Materials
  Tom: 140, Strony: 395-402
  Wojciech Grzegorz Piasta, Bartłomiej Zarzycki
  Opublikowano: 2017
   
 4. Microstructural changes in air-entrained mortars and then subjected to freeze-thaw cycles and sulphate attack   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Cement Wapno Beton
  Tom: 21, Zeszyt: 6, Strony: 439-446
  Wojciech Piasta, Julia Marczewska
  Opublikowano: 2016
   
 5. Properties and durability of coarse igneous rock aggregates and concretes   40 pkt
  w czasopiśmie:   Construction and Building Materials
  Tom: 126, Strony: 119–129
  Wojciech Piasta, Jacek Góra, Tadeusz Turkiewicz
  Opublikowano: 2016
   
 6. Effect of air entrainment on shrinkage of blended cements concretes   40 pkt
  w czasopiśmie:   Construction and Building Materials
  Tom: 99, Strony: 298–307
  Wojciech Piasta, Hubert Sikora
  Opublikowano: 2015
   
 7. Wpływ wybranych kruszyw na właściwości betonu wysokowartościowego   15 pkt
  w czasopiśmie:   Cement Wapno Beton
  Tom: 20, Zeszyt: 3, Strony: 171-178
  Wojciech Piasta, Waldemar Budzyński, Jacek Góra
  Opublikowano: 2015
   
 8. Wpływ rodzaju kruszywa grubego na odkształcalność doraźną ściskanych jednoosiowo betonów wysokowartościowych   20 pkt
  w czasopiśmie:   Cement Wapno Beton
  Tom: 18/80, Zeszyt: 6, Strony: 378-386
  Wojciech Piasta, Waldemar Budzyński, Jacek Góra
  Opublikowano: 2013
   
 9. Wpływ napowietrzenia i zawartości żużla w cemencie na skurcz i pęcznienie betonu   15 pkt
  w czasopiśmie:   Cement Wapno Beton
  Tom: 17/79, Zeszyt: 2, Strony: 116-124
  Wojciech Piasta, Hubert Sikora
  Opublikowano: 2012
   
 10. Wpływ korozji na stan pięćdziesięcioletnich słupów żelbetowych hali przemysłowej   15 pkt
  w czasopiśmie:   Cement Wapno Beton
  Tom: 16/78, Zeszyt: 6, Strony: 342-348
  Wojciech Piasta, Waldemar Budzyński, Jacek Góra
  Opublikowano: 2011
   
 11. Concrete durability - the function of stress level in sulphate attack
  w czasopiśmie:   Archives of Civil Engineering
  Tom: 42, Zeszyt: 1, Strony: 83-87
  Wojciech Piasta
  Opublikowano: 1996
   
 12. Der Einfluß von Zugspannungen auf den Korrosionswiderstand von Beton
  w czasopiśmie:   Zement Beton
  Tom: 3, Strony: 10-13
  Ulrich Schneider, Wojciech Piasta
  Opublikowano: 1994
   
 13. Deformations and elastic modulus of concrete under sustained load and sulphate attack
  w czasopiśmie:   Cement and Concrete Research
  Tom: 22, Zeszyt: 1, Strony: 149 - 158
  Wojciech Piasta, Ulrich Schneider
  Opublikowano: 1992
   
 14. Sulphate expansion and permeability of concrete with limestone aggregate
  w czasopiśmie:   Magazine of Concrete Research
  Tom: 43, Zeszyt: 155, Strony: 81-85
  Wojciech Piasta, L Hebda
  Opublikowano: 1991
   
 15. The behaviour of concrete under Na2SO4 solution attack and sustained compression or bending
  w czasopiśmie:   MAGAZINE OF CONCRETE RESEARCH
  Tom: 43, Strony: 281-289
  Ulrich Schneider, Wojciech Piasta
  Opublikowano: 1991
   
 16. Stress corrosion of cementitious materials in sulphate solutions
  w czasopiśmie:   Materials and Structures
  Tom: 23, Zeszyt: 2, Strony: 110-115
  Ulrich Schneider, Jerzy Piasta, Erich W. Nägele, Wojciech Piasta
  Opublikowano: 1990
   
 17. Durability of high alumina cement pastes with mineral additions in water and sulfate environment
  w czasopiśmie:   Cement and Concrete Research
  Tom: 19, Zeszyt: 1, Strony: 103-113
  Wojciech Piasta, Jerzy Piasta, Zbigniew Sawicz
  Opublikowano: 1989
   
 18. Sulfate durability of concretes under constant sustained load
  w czasopiśmie:   Cement and Concrete Research
  Tom: 19, Zeszyt: 2, Strony: 216-227
  Wojciech Piasta, Jerzy Piasta, Zbigniew Sawicz
  Opublikowano: 1989
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. The Effect of Sewage Sludge Ash On Properties of Cement Composites   15 pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 161, Strony: 1018-1024
  Wojciech Piasta, Monika Łukawska
  Opublikowano: 2016
   
 2. Durability of air entrained cement mortars under combined sulphate and freeze-thaw attack   15 (7,61) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 108, Strony: 55-62
  Wojciech Piasta, Julia Marczewska, Monika Jaworska
  Opublikowano: 2015
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Moduł sprężystości betonów z kruszywami łamanymi z polskich i ukraińskich skał magmowych   3 pkt
  w czasopiśmie:   Budownictwo i Architektura
  Tom: 13, Zeszyt: 2, Strony: 65-72
  Wojciech Piasta, Jacek Góra, Waldemar Budzyński, Tadeusz Turkiewicz
  Opublikowano: 2014
   
 2. Some aspects and mechanisms of sulphate attack   3 (1,52) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 6, Zeszyt: 3, Strony: 19-24
  Wojciech Piasta, Monika Jaworska, Julia Marczewska
  Opublikowano: 2014
   
 3. Influence of high calcium and low calcium fly ashes on strength and water absorption of mortars   3 pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 5, Zeszyt: 3, Strony: 6-10
  Wojciech Piasta, M. Jaworska, A. Bucik
  Opublikowano: 2013
   
 4. The effect of air entraining admixtures and cement types on the properties of fresh mortar   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 5, Zeszyt: 1, Strony: 11-17
  Wojciech Piasta, Julia Marczewska
  Opublikowano: 2013
   
 5. The effect of igneous rock aggregates on flexural and compressive strength of concrete   3 pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 5, Zeszyt: 2, Strony: 12-18
  Wojciech Piasta, Jacek Góra, Tadeusz Turkiewicz
  Opublikowano: 2013
   
 6. Kruszywo jako przyczyna uszkodzenia betonu   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Materiały Budowlane
  Tom: 5, Zeszyt: 5, Strony: 60-62
  Wojciech Piasta, Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2012
   
 7. Reologia betonów napowietrzonych a cementy z dodatkami mineralnymi   2 pkt
  w czasopiśmie:   Budownictwo i Inżynieria Środowiska
  Tom: 3, Zeszyt: 3, Strony: 141-146
  Wojciech Piasta, Hubert Sikora
  Opublikowano: 2012
   
 8. Wpływ rodzaju kruszywa grubego na odkształcalność betonów zwykłych   3 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Budowlany
  Tom: 83, Zeszyt: 7-8, Strony: 35-38
  Wojciech Piasta, Jacek Góra, Waldemar Budzyński
  Opublikowano: 2012
   
 9. Wpływ rodzaju kruszywa na ugięcie elementów żelbetowych obciążonych doraźnie   6 pkt
  w czasopiśmie:   Materiały Budowlane
  Zeszyt: 11, Strony: 19-21
  Wojciech Piasta, Jacek Góra, Waldemar Budzyński
  Opublikowano: 2012
   
 10. Badanie właściwości wytrzymałościowych betonów zwykłych i wysokowartościowych z kruszywami ze skał osadowych   6 pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Budownictwo
  Tom: 66, Zeszyt: 8, Strony: 445-448
  Wojciech Piasta, Waldemar Budzyński, Jacek Góra
  Opublikowano: 2010
   
 11. Stan techniczny słupów żelbetowych hali przemysłowej po 50 latach eksploatacji   6 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Budowlany
  Tom: 81, Zeszyt: 4, Strony: 24-29
  Wojciech Piasta, Wojciech Adamczyk, Waldemar Budzyński, Jacek Góra
  Opublikowano: 2010
   
 12. Właściwości fizyczne odpowiedzialne za trwałość BWW z cementów hutniczych   6 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Budowlany
  Tom: 81, Zeszyt: 3, Strony: 25-29
  Wojciech Piasta
  Opublikowano: 2010
   
 13. Odkształcenia własne betonów napowietrzonych   4 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Budowlany
  Tom: 80, Zeszyt: 4, Strony: 28-31
  Wojciech Piasta, Hubert Sikora
  Opublikowano: 2009
   
 14. Wytrzymałość na ściskanie i na rozciąganie betonów zwykłych i wysokowartościowych z różnymi kruszywami łamanymi   4 pkt
  w czasopiśmie:   Cement Wapno Beton
  Tom: 11/73, Zeszyt: 3, Strony: 184-192
  Wojciech Piasta, Jacek Góra
  Opublikowano: 2006
   
 15. Moduł sprężystości betonów zwykłych i wysokowartościowych w zależności od rodzaju kruszywa łamanego   4 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Budownictwo
  Tom: 61, Zeszyt: 8, Strony: 445-447
  Wojciech Piasta, Jacek Góra
  Opublikowano: 2005
   
 16. Agresja siarczanowa na beton obciążony
  w czasopiśmie:   Cement Wapno Beton
  Zeszyt: 6
  Wojciech Piasta, Zbigniew Sawicz, Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 1993
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Influence of the air-entrainment and the prior freezing and thawing on the sulphate resistance of portland and blast-furnace cement mortars
  w czasopiśmie:   Transcom Proceedings 2015 SECTION 7 CIVIL ENGINEERING
  Tom: 2015, Zeszyt: SECTION 7, Strony: 192-196
  Julia Marczewska, Wojciech Grzegorz Piasta
  Opublikowano: 2015
   
 2. Wpływ napowietrzenia na odporność siarczanową zapraw z cementów portlandzkich.
  w czasopiśmie:   XIX Konferencja Naukowo-Techniczna Trwałość budowli i ochrona przed korozją, KONTRA 2014
  Strony: 39-42
  Wojciech Piasta, Monika Jaworska, Julia Marczewska
  Opublikowano: 2014
   
 3. Statistical analysis with R of an effect of the air entrainment and the cement type on fresh and hardened mortar properties.
  w czasopiśmie:   The R User Conference 2013, The 9th International R User Conference Albacete, Castilla-La Mancha, July 10-12 2013
  Tom: 1, Strony: 17
  Wojciech Piasta, Julia Marczewska, M Jaworska
  Opublikowano: 2013
   
 4. Water absorption and strength of mortars with high and low calcium fly ashes.
  w czasopiśmie:   Central European Congress on Concrete Engineering, CCC 2013, Wrocław
  Strony: 406-409
  Wojciech Piasta, M. Jaworska
  Opublikowano: 2013
   
 5. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Kruszywo przyczyną destrukcji betonu
  w czasopiśmie:   Konferencja "KONTRA 2012"
  Wojciech Piasta, Zdzisława Owsiak
  Opublikowano: 2012
   
 6. Nasiąkliwość, wodoprzepuszczalność, wytrzymałość i odkształcenia długotrwałe betonów napowietrzonych
  w czasopiśmie:   VII Konferencja „Dni betonu”, Wisła
  Strony: 43-46
  Wojciech Piasta, Hubert Sikora
  Opublikowano: 2012
   
 7. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Właściwości reologiczne i fizyczne betonów napowietrzonych
  w czasopiśmie:   XIV Sympozjum Nauk.-Tech. „Reologia w technologii betonu”, Gliwice 2012Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
  Wojciech Piasta, Hubert Sikora
  Opublikowano: 2012
   
 8. Czy skurcz betonu napowietrzonego i nienapowietrzonego z dodatkiem żużla jest taki sam?
  w czasopiśmie:   Konferencja "Dni Betonu", Wisła 2010
  Strony: 335-344
  Wojciech Piasta, Hubert Sikora
  Opublikowano: 2010
   
 9. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Przyczyny uszkodzeń konstrukcji żelbetowej pod wpływem oddziaływań korozyjnych
  w czasopiśmie:   56. Konf. Nauk. PAN i PZiTB, Krynica,2010
  Wojciech Piasta, Waldemar Budzyński, Jacek Góra
  Opublikowano: 2010
   
 10. Karbonatyzacja betonu w płycie żelbetowej
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne Konferencji "Dni Betonu", 13 - 15.10.2008 Wisła
  Strony: 278
  Jerzy Piasta, Wojciech Piasta, Zbigniew Sawicz
  Opublikowano: 2008
   
 11. Mikrostruktura betonu poddanego korozji siarczanowo-amonowej
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne Konferencji "Dni Betonu", 13 - 15.10.2008 Wisła
  Strony: 598
  Wojciech Piasta, S. Rutczyński, A. Szymacha
  Opublikowano: 2008
   
 12. Skurcz betonu napowietrzonego
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne Konferencji "Dni Betonu", 13 - 15.10.2008 Wisła
  Strony: 474
  Wojciech Piasta, Maciej Lech, Hubert Sikora
  Opublikowano: 2008
   
 13. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Instantaneous deformability and strenght properties of HPC with carbonate coarse aggregate
  w czasopiśmie:   Konferencja Międzyregionalna Problemy Bezpieczeństwa Ekologicznego, Odessa 2007
  Wojciech Piasta, S. Fic, Jacek Góra
  Opublikowano: 2007
   
 14. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Przepuszczalność, nasiąkliwość i wytrzymałość wysokiej jakości betonu z cementów hutniczych
  w czasopiśmie:   Konferencja "Dni betonu - tradycja i nowoczesność", Wisła 2006.
  Wojciech Piasta, S. Rutczyński, K. Kruk
  Opublikowano: 2006
   
 15. Influence of limestone powder filler on microstructure and mechanical properties of concrete under sulphate attack
  w czasopiśmie:   10th International Congress on the Chemistry of Cement, Göteborg 1997
  Tom: 4
  Wojciech Piasta, Zbigniew Sawicz, Zdzisława Owsiak, Grzegorz Koprowski
  Opublikowano: 1997
   
 16. Influence of Limestone Powder Filler on Microstructure and Mechanical Properties of Concrete under Sulphate Attack.
  w czasopiśmie:   10th International Congress on the Chemistry of Cement, Goeteborg, Sweden, 1997,
  Strony: 4iv018/8s
  Wojciech Grzegorz Piasta, Zdzisława Owsiak, Zbigniew Sawicz, Grzegorz Koprowski
  Opublikowano: 1997
   
 17. Korrosionsverhalten von Portlandzementmörtel unter dynamischer Belastung
  w czasopiśmie:   Ibausil - International Conference on Building Materials, Weimar
  Wojciech Piasta, Ulrich Schneider
  Opublikowano: 1997
   
 18. Durability of concrete with different cements and aggregates under sustained load
  w czasopiśmie:   9th International Congress on the Chemistry of Cement (New Delhi 1992)
  Tom: 5, Strony: 136 - 142
  Wojciech Piasta
  Opublikowano: 1992
   
 19. Cement Paste-Aggregate Interface and Deformations of Shrinhage Compesating Cement Concrete.
  w czasopiśmie:   International Conference on Building Materials and Silicates "Ibausil", Weimar, 1988,
  Strony: s.280-286
  Zdzisława Owsiak, Zbigniew Sawicz, Wojciech Piasta
  Opublikowano: 1988
   
 20. Durability of HAC Concretes with Limestone in water and Sulfate Environment
  w czasopiśmie:   The Proceedings of the 4th International Conference on the Durability of Building Materials and Components
  Strony: 733-740
  Wojciech Piasta, Zbigniew Sawicz, Bogusław Turlej
  Opublikowano: 1987
   
 21. The Sulphate Resistance of Mortars and Concretes with Calciferous Aggregate
  w czasopiśmie:   The Proceedings of the B. And K. Mather International Conference on the Concrete Durability
  Strony: 2153-2170
  Wojciech Piasta, Jerzy Piasta, Zbigniew Sawicz
  Opublikowano: 1987
   

Rozdziały w monografiach
 1. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Beton zwykły, wysokowartościowy i specjalny
  w książce:   Budownictwo ogólne, tom 1. Materiały i wyroby budowlane
  Tom: 1, Strony: 331-431
  Jerzy Piasta, Wojciech Grzegorz Piasta
  Opublikowano: 2005
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1