O pracowniku
Pomoc (F2)
prof. Anatoliy Pavlenko prof. PŚk
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Katedra Fizyki Budowli i Energii Odnawialnej
Stanowisko:      Profesor     (grupa stanowisk: profesorowie tytularni)
E-mail:   apavlenko@tu.kielce.pl     telefon: 41-34-24-734
Język komunikacji: polski, angielski, ukraiński, niemiecki, rosyjski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
963
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3987589
LUDZIE NAUKI: 128018
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 32

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. DISPERSED PHASE BREAKUP IN BOILING OF EMULSION   20 pkt
  w czasopiśmie:   Heat Transfer Research
  Tom: 49, Zeszyt: 7, Strony: 633-641
  Anatoliy Pavlenko
  Opublikowano: 2018
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. CALCULATION OF HEAT TRANSFER IN FLUID AROUND GAS-VAPOUR BUBBLES   9 pkt
  w czasopiśmie:   Strukture and environment
  Tom: 1/2017, Zeszyt: 9, Strony: 59- 62
  Anatoliy Pavlenko
  Opublikowano: 2017
   
 2. DISPERSED PHASE BREAKUP AT EMULSION BOILING   9 pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 9, Zeszyt: 1, Strony: 63-69
  Anatoliy Pavlenko, R. Klimov
  Opublikowano: 2017
   
 3. Determination of heat transfer coefficient in the phase-change heat storage device   9 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 8, Zeszyt: 4/2016, Strony: 278-281
  Anatoliy Pavlenko, Hanna V. Koshlak, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2016
   
 4. Energy and resource saving technologies of formation of massive amorphous structure   9 pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 8, Zeszyt: 1, Strony: 47-51
  Anatoliy Pavlenko
  Opublikowano: 2016
   
 5. The energy parameters of formation of the porous structure   9 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 8, Zeszyt: 3/2016, Strony: 206-210
  Hanna V. Koshlak, Anatoliy Pavlenko, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2016
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. A STUDY OF PHASE TRANSITION PROCESSES FEATURES IN LIQUID-GAS SYSTEMS   5 pkt
  w czasopiśmie:   Eastern-European Journal of Enterprise Technologies
  Tom: 4/5, Zeszyt: 88, Strony: 43-51
  Anatoliy Pavlenko
  Opublikowano: 2017
   
 2. Analysis of Gas-Steam Bubbles Size Influence on the Hydrate Formation Process   5 pkt
  w czasopiśmie:   Refrigeration engineering and technology
  Tom: 53, Zeszyt: 3, Strony: 20-28
  Anatoliy Pavlenko
  Opublikowano: 2017
   
 3. APPLICATION OF SPECTRAL ANALYSIS FOR DIFFERENTIATION BETWEEN METALS USING SIGNALS FROM EDDY-CURRENT TRANSDUCERS   5 pkt
  w czasopiśmie:   Eastern-European Journal of Enterprise Technologies
  Tom: 5, Zeszyt: 5(89), Strony: 54-64
  Anatoliy Pavlenko
  Opublikowano: 2017
   
 4. BULLETIN OF THE NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY “KHARKIV POLYTECHNIC INSTITUTE”   5 pkt
  w czasopiśmie:   Bulletin of the National Technical University "KhPI".
  Tom: ? 7, Zeszyt: 1229, Strony: 91-97
  Anatoliy Pavlenko
  Opublikowano: 2017
   
 5. Creation Highly Porous Refractory Insulation Material   5 pkt
  w czasopiśmie:   Bulletin of NTU "KhPI". Series: New solutions in modern technologies,
  Tom: 7, Zeszyt: 1229, Strony: 91-99
  Anatoliy Pavlenko
  Opublikowano: 2017
   
 6. DESIGN OF THE THERMAL INSULATION POROUS MATERIALS BASED ON TECHNOGENIC MINERAL FILLERS   5 pkt
  w czasopiśmie:   Estern - European Journal of Enterprise Technologies
  Tom: 5, Zeszyt: 12(89), Strony: 1-8
  Anatoliy Pavlenko
  Opublikowano: 2017
   
 7. DEVELOPMENT OF A NEW METHOD FOR OBTAINING CLAYDITE WITH A MINIMAL THERMAL CONDUCTIVITY COEFFICIENT   5 pkt
  w czasopiśmie:   Eastern-European Journal of Enterprise Technologies
  Tom: 87, Strony: 11-16
  Anatoliy Pavlenko
  Opublikowano: 2017
   
 8. FORMATION OF THE STEAM PHASE IN SUPERHEATED LIQUIDS IN THE STATE OF METASTABLE EQUILIBRIUM   5 pkt
  w czasopiśmie:   Estern - European Journal of Enterprise Technologies
  Tom: 5, Zeszyt: 5(89), Strony: 35-43
  Anatoliy Pavlenko
  Opublikowano: 2017
   
 9. Mathematical description of heat transfer through the body with a closed porosity   5 pkt
  w czasopiśmie:   Energy, energy saving and rational nature use
  Tom: 1-2 (7,8), Zeszyt: 7,8
  Anatoliy Pavlenko
  Opublikowano: 2017
   
 10. STUDY OF THE EFFECT OF THERMOBARIC CONDITIONS ON THE PROCESS OF FORMATION OF PROPANE HYDRATE   5 pkt
  w czasopiśmie:   STUDY OF THE EFFECT OF THERMOBARIC CONDITIONS ON THE PROCESS OF FORMATION OF PROPANE HYDRATE
  Tom: 5, Zeszyt: 5(89), Strony: 45-53
  Anatoliy Pavlenko
  Opublikowano: 2017
   
 11. STUDY OF THE STABILITY OF METHANE HYDRATES IN NORMAL CONDITIONS   5 pkt
  w czasopiśmie:   INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE WORLD SCIENCE
  Tom: 7, Zeszyt: 23, Strony: 12-22
  Anatoliy Pavlenko
  Opublikowano: 2017
   
 12. АНАЛІЗ УМОВ УТВОРЕННЯ І ДИСОЦІАЦІЇ ГАЗОВИХ ГІДРАТІВ   5 pkt
  w czasopiśmie:   ВІСНИК ПРИАЗОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. ТЕХНІЧНІ НАУКИ
  Tom: 34, Strony: 60-68
  Anatoliy Pavlenko
  Opublikowano: 2017
   
 13. Calculation of heat transfer in fluid around gas-vapour bubbles   5 pkt
  w czasopiśmie:   Metallurgical and Mining Industry
  Tom: 11, Strony: 105-110
  Anatoliy Pavlenko
  Opublikowano: 2016
   
 14. Compositional highly porous thermal insulation with effective porosity parameters   5 pkt
  w czasopiśmie:   Bulletin of NTU "KhPI". Series: New solutions in modern technologies
  Tom: 2
  Anatoliy Pavlenko
  Opublikowano: 2016
   
 15. Determination of energy parameters of technology of thermal pore formation   5 pkt
  w czasopiśmie:   Metallurgical and Mining Industry
  Tom: 11, Strony: 99-104
  Anatoliy Pavlenko
  Opublikowano: 2016
   
 16. INVESTIGATION OF THE PROCESS OF PORE FORMATION BASED MATERIALS HYDROSILICATES   5 pkt
  w czasopiśmie:   Energy, Energy Saving and Rational Nature Use
  Tom: 2, Zeszyt: 5, Strony: 98-107
  Anatoliy Pavlenko
  Opublikowano: 2016
   
 17. Research of influence of the perforation form in metal products on their thermal conductivity   5 pkt
  w czasopiśmie:   Energy, Energy Saving and Rational Nature Use
  Tom: 1, Zeszyt: 6, Strony: 37-44
  Anatoliy Pavlenko
  Opublikowano: 2016
   
 18. STUDY OF THE FORMATION OF GAS-VAPOR IN THE LIQUID MIXTURE   5 pkt
  w czasopiśmie:   East Europe Journal of Enterprise Technologies
  Tom: 4/5, Zeszyt: 82, Strony: 58-65
  Anatoliy Pavlenko
  Opublikowano: 2016
   
 19. THE THERMOPHYSICAL PECULIARITIES HEAT AND MASS TRANSFER INOCULATORS IN MELTS METALS   5 pkt
  w czasopiśmie:   Energy, Energy Saving and Rational Nature Use
  Tom: 1, Zeszyt: 6, Strony: 124-132
  Anatoliy Pavlenko
  Opublikowano: 2016
   

Monografie
 1. Energy and Environment   25 pkt
  Anatoliy Pavlenko
  Opublikowano: 2017
   
 2. Zagadnienia wymiany ciepla i masy w inzynierii srodowiska   25 pkt
  Anatoliy Pavlenko
  Opublikowano: 2017
   
 3. Aktualne Zagadnienia Energetyki, Budownictwa i Inżynierii Środowiska   25 pkt
  Anatoliy Pavlenko
  Opublikowano: 2016
   
 4. Technical Thermodynamics   25 (,00) pkt
  Anatoliy Pavlenko, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2016
   
 5. Hydrodynamika dyspersyjnego strumienia w komorach wirowych   25 pkt
  Anatoliy Pavlenko
  Opublikowano: 2015
   

Rozdziały w monografiach
 1. Investigation of amorphous atructure materials   5 (2,50) pkt
  w książce:   Energy and Environment
  Strony: 9-69
  Anatoliy Pavlenko, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2017
   
 2. Investigation thermophysical processes obtaining of massive amorphous structure   5 (2,50) pkt
  w książce:   Energy and Environment
  Strony: 70-105
  Anatoliy Pavlenko, Jerzy Zbigniew Piotrowski
  Opublikowano: 2017
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1