O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Joanna Pasternak
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Katedra Fizyki Budowli i Energii Odnawialnej
Stanowisko:      Doktorant     (grupa stanowisk: pozostali)
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
910
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 2

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Mixed biomass as an alternative energy fuel   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Zeszyt: 4, Strony: 266-272
  Paweł Purgał, Joanna Pasternak
  Opublikowano: 2016
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Wood and Fruit Processing Waste as a Fully-fledged Component of Solid Fuels
  w czasopiśmie:   11th European Conference of Young Researchers and Scientists
  Tom: 1, Zeszyt: 1, Strony: 239-248
  Paweł Purgał, Joanna Pasternak
  Opublikowano: 2015
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1