O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Anna Ewa Parka
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnych
Stanowisko:      Pracownik techniczny     (grupa stanowisk: pozostali)
E-mail:   ania.parka@interia.pl     telefon: (41) 34-24-473
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
228
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3942573
LUDZIE NAUKI: 214247
USOS web: 753
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 19

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Management of risk of environmental failure caused by tree and shrub root intrusion into sewers   40 (8,00) pkt
  w czasopiśmie:   Urban Forestry & Urban Greening
  Zeszyt: 21, Strony: 1-10
  Emilia Kuliczkowska, Anna Parka
  Opublikowano: 2017
   
 2. The comparative analysis of standards used in Poland for trenchless rehabilitation of sewage pipes and the problems in design of resin liners   27 (9,00) pkt
  w czasopiśmie:   Tunnelling and Underground Space Technology
  Tom: 25, Zeszyt: 6, Strony: 795-801
  Andrzej Kuliczkowski, Urszula Kubicka, Anna Parka
  Opublikowano: 2010
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Kryterium statyczno - wytrzymałościowe w doborze rehabilitacyjnych powłok stosowanych w przewodach wodociągowych.   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Zeszyt: 5
  Andrzej Kuliczkowski, Anna Parka
  Opublikowano: 2014
   
 2. Propozycja klasyfikacji technologii bezwykopowych przeznaczonych do rehabilitacji przewodów wodociągowych ze względu na klasę powłok w nich stosowanych   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Zeszyt: 11, Strony: 70-75
  Andrzej Kuliczkowski, Anna Parka
  Opublikowano: 2014
   
 3. Analiza awaryjności przewodów sieci wodociągowej w Kielcach   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Zeszyt: 2, Strony: 49-55
  Anna Parka, Andrzej Kuliczkowski, Grzegorz Stefański
  Opublikowano: 2013
   
 4. Międzynarodowe sukcesy Polski w dziedzinie technologii bezwykopowych   1 (,25) pkt
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Zeszyt: 3, Strony: 36-40
  Andrzej Kuliczkowski, Agata Zwierzchowska, Anna Parka, Dominika Lichosik
  Opublikowano: 2013
   
 5. Planowanie odnowy sieci wodociągowych na przykładzie wybranych strategii i modeli matematycznych   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Zeszyt: 11, Strony: 69-77
  Anna Parka, Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2013
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Sukcesy Polski - technologie bezwykopowe
  w czasopiśmie:   Wodociągi i Kanalizacja
  Zeszyt: 7-8, Strony: 22-24, 26
  Andrzej Kuliczkowski, Agata Zwierzchowska, Anna Parka, Dominika Lichosik
  Opublikowano: 2013
   
 2. Field measurements of sewer main structural integrity
  w czasopiśmie:   Proceedings of 29th International Conference No-Dig 2011,"North American Society for Trenchless Technology", Waszyngton D.C.
  Zeszyt: E-3-04, Strony: 1-9
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska, Anna Parka
  Opublikowano: 2011
   
 3. New techniques and materials in trenchless technology
  w czasopiśmie:   Projekt "Politechnika Świętokrzyska - uczelnia na miarę XX w", Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego UDA-POKL.04.01.01-00-381/10-00, Kielce
  Strony: 1-34
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska, Urszula Kubicka, Agata Zwierzchowska, Anna Parka
  Opublikowano: 2011
   
 4. Beztranszejne prokładannia kolektora
  w czasopiśmie:   Rinok Instaliacji
  Tom: 6, Strony: 35-36
  Andrzej Kuliczkowski, Anna Parka, Dorota Świątek
  Opublikowano: 2009
   
 5. Loadings due to traffic considered in design of trenchless rehabilitation of sewage pipes
  w czasopiśmie:   27 th International No-Dig Conference, Toronto 2009
  Strony: 1-10
  Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska, Anna Parka
  Opublikowano: 2009
   
 6. Projektowanie konstrukcyjne w bezwykopowej odnowie sieci kanalizacyjnych w technologii utwardzanych powłok żywicznych
  w czasopiśmie:   Przegląd Komunalny
  Zeszyt: 5 (77), Strony: 87-92
  Andrzej Kuliczkowski, Urszula Kubicka, Anna Parka
  Opublikowano: 2009
   
 7. Bezwykopowa budowa kolektora w Brisbane na głębokościach dochodzących do 50 m
  w czasopiśmie:   Inżynieria Bezwykopowa
  Strony: 48-80
  Andrzej Kuliczkowski, Anna Parka, D. Świątek
  Opublikowano: 2007
   
 8. Comparative analysis of properties of vitrified clay and plastic pipes
  w czasopiśmie:   Konferencja: Sisteme de Canalizare, Associata Romana a apei; 5-6.06.2007, Jassy, Rumunia
  Strony: 1-15
  Andrzej Kuliczkowski, Anna Parka
  Opublikowano: 2007
   
 9. The problems of design of resin liners
  w czasopiśmie:   XXV Intemational Conference & Exhibition Proceedings „No-Dig 2007"8-13.09.2007, Rzym, Włochy
  Strony: 1-12
  Andrzej Kuliczkowski, Anna Parka, Urszula Kubicka
  Opublikowano: 2007
   
 10. Niezastąpiony rurmistrz
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Zeszyt: 2, Strony: 42
  Andrzej Kuliczkowski, Anna Parka
  Opublikowano: 2006
   
 11. Projektowanie grubości utwardzanych powłok żywicznych
  w czasopiśmie:   Inżynieria Bezwykopowa
  Zeszyt: 4, Strony: 32-38
  Andrzej Kuliczkowski, Anna Parka
  Opublikowano: 2006
   
 12. Konsekwencje wystąpienia katastrof kanalizacyjnych
  w czasopiśmie:   BMP Ochrona Środowiska
  Zeszyt: 2, Strony: 30-32
  Anna Parka, Piotr Dańczuk, Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2005
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1