O pracowniku
Pomoc (F2)
dr Ewa Ozimina
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Katedra Technologii Wody i Ścieków
Pełniona funkcja: Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   ozimina@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-379
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
20
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 921410
LUDZIE NAUKI: 229962
USOS web: 666
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 718
Dyscypliny KBN:inżynieria i ochrona środowiska, nauki chemiczne
specjalnosci: analityka środowiskowa, analiza instrumentalna, ochrona powietrza, prawo ochrony środowiska, sorbenty węglowe, sorpcja i kataliza

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 43

Publikacja w czasopiśmie wymienionym w wykazie MNiSzW (część A)
 1. Predicting bentonite sorption properties toward selected hydrocarbons based on certain physical properties   20 (6,67) pkt
  w czasopiśmie:   Desalination and Water Treatment
  Tom: 134, Strony: 167-173
  Lidia Dąbek, Tomasz Kozłowski, Ewa Ozimina
  Opublikowano: 2018
   
 2. Assessment of the degree of pollution of sediments from the rainstorm sewer system in the urbanized catchment   20 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Desalination and Water Treatment
  Tom: 57, Zeszyt: 3, Strony: 1478-1489
  Aleksandra Sałata, Łukasz Bąk, Lidia Dąbek, Ewa Ozimina
  Opublikowano: 2016
   
 3. Badania nad usuwaniem barwnych związków organicznych ze ścieków z przemysłu włókienniczego   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Rocznik Ochrona Środowiska
  Tom: 15c, Zeszyt: 2, Strony: 1164-1176
  Lidia Dąbek, Ewa Ozimina, Anna Picheta-Oleś
  Opublikowano: 2013
   
 4. Assessing the influence of the presence of heavy metals adsorbed on activated carbon on the efficiency of degradation of phenol using selected oxidizing agents   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Ecological and Chemistry Engineering S
  Tom: 19, Zeszyt: 2, Strony: 249-257
  Lidia Dąbek, Ewa Ozimina, Anna Picheta-Oleś
  Opublikowano: 2012
   
 5. Dye removal efficiency of virgin activated carbon and activated carbon regenerated with Fenton's reagent   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Environment Protection Engineering
  Tom: 38, Zeszyt: 1, Strony: 5-13
  Lidia Dąbek, Ewa Ozimina, Anna Picheta-Oleś
  Opublikowano: 2012
   
 6. Wpływ chemicznej regeneracji zużytego węgla aktywnego na jego właściwości fizykochemiczne   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Przemysł Chemiczny
  Tom: 91, Zeszyt: 6, Strony: 1205-1208
  Lidia Dąbek, Ewa Ozimina, Anna Picheta-Oleś
  Opublikowano: 2012
   
 7. Chemiczna regeneracja zużytego węgla aktywnego z wykorzystaniem reakcji Fentona   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Przemysł Chemiczny
  Tom: 90, Zeszyt: 10, Strony: 1909-1916
  Lidia Dąbek, Ewa Ozimina, Anna Picheta-Oleś
  Opublikowano: 2011
   
 8. Wpływ właściwości węgli aktywnych na szybkość usuwania wybranych barwników z roztworów w obecności nadtlenku wodoru   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Annual Set The Environment Protection
  Tom: 13, Strony: 1023-1042
  Lidia Dąbek, Ewa Ozimina, Anna Picheta-Oleś
  Opublikowano: 2011
   
 9. Assessing the Sorption Capacity of Sewage Sludge with Respect to Organic Halogen Derivative Compounds   13 (4,33) pkt
  w czasopiśmie:   Polish Journal of Environmental Studies
  Tom: 19, Zeszyt: 4, Strony: 677-684
  Elżbieta Bezak-Mazur, Lidia Dąbek, Ewa Ozimina
  Opublikowano: 2010
   
 10. Assessing the migration of organic halogen compounds from sewage sludge to a liquid phase   10 (3,33) pkt
  w czasopiśmie:   Environment Protection Engineering
  Tom: 33, Zeszyt: 2, Strony: 45-51
  Elżbieta Bezak-Mazur, Lidia Dąbek, Ewa Ozimina
  Opublikowano: 2007
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. ZJAWISKA TRIBOELEKTRYCZNE PODCZAS TARCIA ELEMENTÓW Z POWŁOKAMI DLC   7 pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia
  Zeszyt: 6, Strony: 127-139
  Dariusz Ozimina, Monika Madej, Aneta Bugajska, Karolina Witaszek, Stanisław Płaza, Ewa Ozimina, Tadeusz Kałdoński
  Opublikowano: 2014
   
 2. Związki organiczne oznaczane jako AOX w uzdatnianej wodzie   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Ochrona Środowiska
  Tom: 16, Zeszyt: 1, Strony: 69-79
  Lidia Dąbek, Ewa Ozimina, Anna Nowacka, Maria Włodarczyk-Makuła
  Opublikowano: 2013
   
 3. Applying the combined processes of sorption and oxidation to remove organic compounds from an aqueous environment using the example of p-Chlorophenol   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Ecological and Chemistry Engineering A
  Tom: 19, Zeszyt: 3, Strony: 275-286
  Lidia Dąbek, Ewa Ozimina, Anna Picheta-Oleś
  Opublikowano: 2012
   
 4. Charakterystyka fizykochemiczna osadów pochodzących z miejskiej kanalizacji deszczowej   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
  Tom: 58, Zeszyt: 4, Strony: 45-53
  Lidia Dąbek, Ewa Ozimina, Aleksandra Sałata
  Opublikowano: 2011
   
 5. Wykorzystanie węgla aktywnego i nadtlenku wodoru w oczyszczaniu ścieków przemysłowych   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Ochrona Środowiska
  Tom: 14, Zeszyt: 2, Strony: 181-189
  Lidia Dąbek, Ewa Ozimina, Anna Picheta-Oleś
  Opublikowano: 2011
   
 6. Sorpcyjno-katalityczna rola węgla aktywnego w procesie usuwania fioletu krystalicznego z roztworu wodnego w obecności nadtlenku wodoru   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Procedings of ECOpole
  Tom: 4, Zeszyt: 2, Strony: 335-342
  Lidia Dąbek, Ewa Ozimina, Anna Picheta-Oleś
  Opublikowano: 2010
   
 7. Sorptive and catalytic properties of activated carbon used for the removal of crystal violet from an aqueous solution in the presence of hydrogen peroxide   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Ecological Chemistry and Engineering A - Chemia i Inżynieria Ekologiczna A
  Tom: 17, Zeszyt: 11, Strony: 1423-1433
  Lidia Dąbek, Ewa Ozimina, Anna Picheta-Oleś
  Opublikowano: 2010
   
 8. Usuwanie zanieczyszczeń organicznych z roztworów wodnych metodą pogłębionego utleniania   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych
  Zeszyt: 41, Strony: 369-376
  Lidia Dąbek, Ewa Ozimina
  Opublikowano: 2009
   
 9. Utlenianie zanieczyszczeń organicznych zaadsorbowanych na węglach aktywnych   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych
  Zeszyt: 41, Strony: 427-436
  Lidia Dąbek, Ewa Ozimina
  Opublikowano: 2009
   
 10. Zastosowanie nowoczesnych czynników utleniających do usuwania wybranych barwników z roztworów wodnych   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Ochrona Środowiska / Engineering and Protection of Environment
  Tom: 12(2), Strony: 143-151
  Elżbieta Bezak-Mazur, Lidia Dąbek, Ewa Ozimina
  Opublikowano: 2009
   
 11. Ługowanie związków chlorowcoorganicznych w osadów ściekowych do fazy wodnej w warunkach modelowych   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Rocznik - Ochrona Środowiska
  Tom: 10, Strony: 351-366
  Elżbieta Bezak-Mazur, Lidia Dąbek, Ewa Ozimina
  Opublikowano: 2008
   
 12. Ocena zdolności sorpcyjnych osadów ściekowych   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Ochrona Środowiska / Engineering and Protection of Environment
  Tom: 11(1), Strony: 21-29
  Elżbieta Bezak-Mazur, Lidia Dąbek, Ewa Ozimina
  Opublikowano: 2008
   
 13. Degradacja AOX w osadzie ściekowym pod wpływem czynników utleniających   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Ekologia i Technika
  Tom: XIV(85), Strony: 8-10
  Elżbieta Bezak-Mazur, Lidia Dąbek, Ewa Ozimina
  Opublikowano: 2006
   
 14. Ocena stopnia migracji związków chlorowcoorganicznych z osadów ściekowych do fazy wodnej   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: budownictwo i inżynieria środowiska
  Strony: 161-167
  Elżbieta Bezak-Mazur, Lidia Dąbek, Ewa Ozimina
  Opublikowano: 2006
   
 15. Oznaczanie stężenia związków chlorowcoorganicznych w próbkach środowiskowych z wykorzystaniem parametru AOX   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
  Tom: 11, Zeszyt: 3, Strony: 186-195
  Lidia Dąbek, Ewa Ozimina
  Opublikowano: 2006
   
 16. Mikroskopowe badania powierzchni metalowych obrabianych elektroerozyjnie
  w czasopiśmie:   Przegląd Mechaniczny
  Zeszyt: 23-24, Strony: 24-28
  Dariusz Ozimina, Ewa Ozimina, Kazimierz Sułko
  Opublikowano: 1997
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. The tribological behaviour of HVOF sprayed composite coatings under sliding conditions
  w czasopiśmie:   Proc. World Tribology Congress WTC 2017
  Strony: 215.1-215.4
  Dariusz Ozimina, Monika Madej, Andrzej Krzyszkowski, Ewa Ozimina, Stanisław Płaza
  Opublikowano: 2017
   
 2. Wpływ wybranych czynników fizyczno-chemicznych ma migrację p-chlorofenolu z osadu ściekowego do roztworu wodnego
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej
  Zeszyt: 22, Strony: 143-150
  Lidia Dąbek, Ewa Ozimina
  Opublikowano: 2005
   
 3. Dual Performance of Antimony Thioantymonate in Diferent Tribological System
  w czasopiśmie:   Proc. Intern. Tribology Congress, "ITC YOKOHAMA 95", Japan
  Strony: 368
  Ewa Ozimina, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 1995
   

Monografie
 1. Laboratorium z chemii budowlanej   12 (6,00) pkt
  Ewa Ozimina, Kazimierz Sułko
  Opublikowano: 2006
   

Rozdziały w monografiach
 1. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Predicting bentonite sorption properties towards heavy metals from some physical properties
  w książce:   Disaster Mitigation in Special Geoenvironmental Conditions
  Strony: 237-240
  Tomasz Kozłowski, Lidia Dąbek, Ewa Ozimina
  Opublikowano: 2015
   
 2. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Utlenianie zanieczyszczen organicznych zaadsorbowanych na węglach aktywnych
  w książce:   Obieg pierwiastków w przyrodzie. Biokumulacja. Toksyczność
  Lidia Dąbek, Ewa Ozimina
  Opublikowano: 2009
   
 3. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Zastosowanie nowoczesnych czynników utleniających do usuwania wybranycvh barwników z roztworów
  w książce:   Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka
  Elżbieta Bezak-Mazur, Lidia Dąbek, Ewa Ozimina
  Opublikowano: 2009
   
 4. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Analiza składu stężeń substancji ropopochodnych wokół wybranych obiektów dystrybuq i paliw
  w książce:   Obieg pierwiastków w przyrodzie. Bioakumulacja -Toksyczność - Przeciwdziałanie
  Tom: 3, Strony: 156-160
  Elżbieta Bezak-Mazur, Lidia Dąbek, Ewa Ozimina
  Opublikowano: 2005
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Ocena jakości osadów pochodzących ze zbiornika otwartego miejskiej kanalizacji deszczowej w kontekście zagrożenia dla środowiska oraz możliwościach ich zagospodarowania
  w książce:   Polska Inżynieria Środowiska, Tom II
  Strony: 17-25
  Łukasz Bąk, Lidia Dąbek, Ewa Ozimina, Aleksandra Sałata
  Opublikowano: 2012
   
 2. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Usuwanie zanieczyszczen organicznych z roztworów wodnych metoda pogłebionego utleniania
  w książce:   Obieg pierwiastków w przyrodzie. Biokumulacja. Toksyczność
  Lidia Dąbek, Ewa Ozimina
  Opublikowano: 2009
   
 3. Materiały do ćwiczeń tablicowych z chemii technicznej
  Tom: 156
  Ewa Ozimina, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2005
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Sposób regeneracji zużytych granulowanych węgli aktywnych nasyconych związkami organicznymi w tym nośników katalizatorów   30 (15,00) pkt
  Lidia Dąbek, Ewa Ozimina
  Opublikowano: 2014
   
 2. Sposób wytwarzania smaru konserwującego   12 pkt
  Albert Wdowin, Dariusz Ozimina, Ewa Ozimina, Kazimierz Sułko, Andrzej Kotowski
  Opublikowano: 2000
   
 3. Sposób wytwarzania smaru konserwującego
  A. Wdowin, Dariusz Ozimina, Ewa Ozimina, Kazimierz Sułko, A. Kotowski
  Opublikowano: 1997
   
 4. Sposób wytwarzania smaru konserwującego
  Albert Wdowin, Dariusz Ozimina, Ewa Ozimina, Kazimierz Sułko, Andrzej Kotowski
  Opublikowano: 1995
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Sposób regeneracji zużytych granulowanych węgli aktywnych nasyconych związkami organicznymi w tym nośników katalizatorów   2 (1,00) pkt
  Lidia Dąbek, Ewa Ozimina
  Opublikowano: 2010
   
 2. Sposób wytwarzania smaru konserwujacego
  A. Wdowin, Dariusz Ozimina, Ewa Ozimina, Kazimierz Sułko, A. Kotowski
  Opublikowano: 1995
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1