O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Paulina Agnieszka Obara
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Mechaniki, Konstrukcji Metalowych i Metod Komputerowych
Pełniona funkcja: Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   paula@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-596
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
13
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 921405
LUDZIE NAUKI: 127085
USOS web: 686
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:budownictwo
specjalnosci: mechanika konstrukcji

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 46

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Dynamic stability of moderately thick beams and frames with the use of harmonic balance and perturbation methods   20 pkt
  w czasopiśmie:   Bulletin of The Polish Academy of Sciences: Technical Sciences
  Tom: 64, Zeszyt: 4, Strony: 739-750
  Paulina Obara, Wojciech Gilewski
  Opublikowano: 2016
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Exact 3-noded Timoshenko beam finite element with enhanced strain field – a magic role of gauss points   15 pkt
  w czasopiśmie:   Engineering Mechanics
  Strony: 338-341   
  Paulina Obara, Wojciech Gilewski
  Opublikowano: 2017
   
 2. Kinematically Admissible Failure Mechanisms for Plane Trusses.   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   IOP Conference Series-Materials Science and Engineering   
  Tom: 245
  Joanna Kłosowska, Paulina Obara, Jan Turant
  Opublikowano: 2017
   
 3. Dane niepełne - brak identyfikatora "Web of Science" !
  The influence of self-stress on the behavior of tensegrity-like real structure
  w czasopiśmie:   MATEC Web Conf
  Tom: 117
  Joanna Kłosowska, Paulina Obara, Wojciech Gilewski
  Opublikowano: 2017
   
 4. Form finding of tensegrity structures via Singular Value Decomposition of compability matrix   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   ADVANCES IN MECHANICS: Theoretical, Computational and Interdisciplinary Issues
  Strony: 191-195
  Paulina Obara, Joanna Kłosowska, Wojciech Gilewski
  Opublikowano: 2016
   
 5. Verification of Tensegrity Properties of Kono Structure and Blur Building   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Xxv Polish - Russian - Slovak Seminar -theoretical Foundation Of Civil Engineering
  Tom: 153, Strony: 173–179
  Wojciech Gilewski, Paulina Obara, Joanna Kłosowska
  Opublikowano: 2016
   
 6. Applications of tensegrity structures in civil engineering   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering, XXIV R-S-P seminar, Theoretical Foundation of Civil Engineering (24RSP) (TFoCE 2015)
  Tom: 111, Zeszyt: 111, Strony: 242-248
  Paulina Obara, Joanna Kłosowska, Wojciech Gilewski
  Opublikowano: 2015
   
 7. Strict and approximate dynamic analysis of rod structures taking into account the impact of axial forces   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering, XXIV R-S-P seminar, Theoretical Foundation of Civil Engineering (24RSP) (TFoCE 2015)
  Tom: 111, Zeszyt: 111, Strony: 324-330
  Paulina Obara, Marek Iwański
  Opublikowano: 2015
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Effects of single-layer truss dome geometry on critical load capacity   9 (2,25) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 3/2017, Zeszyt: 9, Strony: 152-164
  Paulina Obara, Urszula Radoń, Wojciech Mochocki, Paweł Zabojszcza
  Opublikowano: 2017
   
 2. Continuum Model of Orthotropic Tensegrity Plate-Like Structures with Self-Stress Included   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Engineering Transactions
  Tom: 64, Zeszyt: 4, Strony: 501-508
  Paulina Obara, Joanna Kłosowska, Wojciech Gilewski, Anna Al Sabouni-Zawadzka
  Opublikowano: 2016
   
 3. Niezawodność stalowego mostu kratowego   11 (3,67) pkt
  w czasopiśmie:   ACTA Scientiarum Polonorum Architektura
  Tom: 14, Zeszyt: 4, Strony: 13-23
  Paulina Obara, Agnieszka Dudzik, Urszula Radoń
  Opublikowano: 2015
   
 4. Zastosowanie rozkładu wartości osobliwych do analizy jakościowej kratownic i konstrukcji tensegrity   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   ACTA Scientiarum Polonorum Architektura
  Tom: 14, Zeszyt: 3, Strony: 3-20
  Paulina Obara, Joanna Kłosowska, Wojciech Gilewski
  Opublikowano: 2015
   
 5. Infuence of elastic support on the eigenvalues of stepped columns   3 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 3/2014, Zeszyt: vol.6, Strony: 12-18
  Paulina Obara, Ewa Nowak, Katarzyna Nowak
  Opublikowano: 2014
   
 6. VIBRATIONS AND STABILITY OF BERNOULLI-EULER AND TIMOSHENKO BEAMS ON TWO-PARAMETER ELASTIC FOUNDATION   6 pkt
  w czasopiśmie:   ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING
  Zeszyt: 4, Strony: 421-440
  Paulina Obara
  Opublikowano: 2014
   
 7. Wpływ parametrów podłoża na drgania własne konstrukcji belkowych   10 pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Tom: 6-2014, Strony: 8033-8042
  Paulina Obara
  Opublikowano: 2014
   
 8. Ścisła i przybliżona analiza dynamiczna konstrukcji belkowych z wykorzystaniem metody elementów skończonych   2 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki
  Tom: 12, Zeszyt: 1, Strony: 64-80
  Paulina Obara, Jan Turant
  Opublikowano: 2013
   
 9. Nieliniowość geometryczna oraz odkształcalność postaciowa w analizie układów prętowych   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
  Tom: 59, Zeszyt: 3/II, Strony: 405-412
  Paulina Obara, Michał Szczecina
  Opublikowano: 2012
   
 10. Analiza stateczności belki Timoshenki spoczywającej na podłożu sprężystym   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Architectura
  Tom: 9, Zeszyt: 1, Strony: 17-29
  Agnieszka Dudzik, Paulina Obara
  Opublikowano: 2010
   
 11. Ocena wrażliwości siły krytycznej prętów ściskanych niekonserwatywną siłą osiową   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Architectura
  Tom: 8, Zeszyt: 1-2, Strony: 21-30
  Wojciech Gilewski, Paulina Obara
  Opublikowano: 2009
   
 12. Wpływ bezwładności obrotowej na rozkład obszarów niestateczności dynamicznej   6 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
  Zeszyt: 102, Strony: 329-336
  Paulina Obara
  Opublikowano: 2004
   
 13. Stateczność dynamiczna prętów z uwzględnieniem odkształcalności postaciowej   6 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
  Zeszyt: 101, Strony: 295-302
  Paulina Obara
  Opublikowano: 2003
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Self-stress control of real civil engineering tensegrity structures
  w czasopiśmie:   AIP Conference Proceedings
  Tom: 1922, Strony: 150004-1-150004-7
  Paulina Obara, Joanna Kłosowska, Wojciech Gilewski
  Opublikowano: 2018
   
 2. Analysis of dynamic stability of rod structures
  w czasopiśmie:   Stability of Structures XIV-th Symposium - Zakopane 2015
  Strony: 87-88
  Paulina Obara
  Opublikowano: 2015
   
 3. Seismic analysis of the tower construction of Kielce Trade Fairs   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   TRANSCOM 2015 11th European Conference of Young Researchers and Scientists
  Tom: 7, Zeszyt: 7, Strony: 123-129
  Paulina Obara, Joanna Kłosowska
  Opublikowano: 2015
   
 4. Numeryczne modelowanie drewna i konstrukcji drewnianych   1 (,50) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of the 7th International Conference on New Trends In Statics and Dynamics of Buildings
  Strony: 73-74
  Wojciech Gilewski, Paulina Obara
  Opublikowano: 2010
   
 5. Analiza widma belki Timoshenki   1 pkt
  w czasopiśmie:   7th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings October 22-23, 2009 Bratislava, Slovakia
  Tom: 1/2009, Strony: 23-26
  Paulina Obara
  Opublikowano: 2009
   
 6. Diagnostyczne oszacowanie sztywności zamocowania dźwigarów stalowych
  w czasopiśmie:   55 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB Kielce - Krynica 2009.
  Strony: 111-119
  Witold Basiński, Zbigniew Kowal, Paulina Obara
  Opublikowano: 2009
   
 7. Wartości własne belki Timoshenki spoczywajacej na dwuparametrowym podłożu spreżystym
  w czasopiśmie:   55 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
  Strony: 61-69
  Paulina Obara
  Opublikowano: 2009
   
 8. Zamocowanie dźwigarów stalowych - diagnostyczne oszacowanie sztywności
  w czasopiśmie:   Obiekty Inżynierskie
  Tom: 3/2009, Strony: 30-37
  Witold Basiński, Zbigniew Kowal, Paulina Obara
  Opublikowano: 2009
   
 9. Analiza stateczności pręta smukłego spoczywającego na dwuparametrowym podłożu sprężystym
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, seria: Budownictwo.
  Zeszyt: 2, Strony: 135 -148
  Paulina Obara
  Opublikowano: 2007
   
 10. MRS i MES w analizie belek o zmiennym przekroju
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe WSInf
  Tom: 6, Zeszyt: 1, Strony: 82-90
  Waldemar Szaniec, Paulina Obara
  Opublikowano: 2007
   
 11. Ścisłe i uściślone macierze sztywności belki Timoshenki spoczywającej na sprężystym podłożu
  w czasopiśmie:   6th International Conference on New Trends in Static and Dynamics of Buildings, Bratislava 2007, Slovakia.
  Strony: 69-72
  Paulina Obara, Wojciech Gilewski
  Opublikowano: 2007
   
 12. Macierz sztywności dynamicznej ściskanego pręta Timoshenki - sprzężenie parametrów sigma i lambda
  w czasopiśmie:   Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, seria: Mechanika
  Zeszyt: 58, Strony: 269-276
  Paulina Obara
  Opublikowano: 2006
   
 13. The stability of rod compressed by following and additionally by conservative axial force
  w czasopiśmie:   V Międzynarodowa Konferencja Młodych Badaczy TRANSCOM, Żylina 2003 r.
  Strony: 123-126
  Paulina Obara
  Opublikowano: 2003
   
 14. Analiza wrażliwości stateczności prętów ściskanych niekonserwatywną siłą osiową
  w czasopiśmie:   Издателъство Ассоциации строителъных вузов
  Zeszyt: 36, Strony: 31-40
  Wojciech Gilewski, Andrzej Gomuliński, Paulina Obara
  Opublikowano: 2002
   
 15. Analiza stateczności wzmacnianych, współczesnych konstrukcji inżynierskich
  w czasopiśmie:   Zeszyty naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, seria: Budownictwo
  Zeszyt: 39, Strony: 293-302
  Paulina Obara, Jerzy Sendkowski
  Opublikowano: 2001
   

Monografie
 1. Metoda przemieszczeń w analizie konstrukcji prętowych   20 pkt
  Paulina Obara
  Opublikowano: 2011
   

Rozdziały w monografiach
 1. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  The influence of self-stress on the behaviour of a tensegrity-like real structure
  w książce:   Theoretical Foundations of Civil Engineering
  Tom: VIII, Strony: 55-64
  Joanna Kłosowska, Paulina Obara, Wojciech Gilewski
  Opublikowano: 2018
   
 2. Analiza kopuł Geigera i Fullera pod kątem cech tensegrity   5 (2,50) pkt
  w książce:   Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Architektura i Urbanistyka. Część 1.
  Tom: 1, Strony: 58-67
  Paulina Obara, Joanna Kłosowska
  Opublikowano: 2016
   
 3. Aplikations of tesegrity structures in civil engineering   5 (2,50) pkt
  w książce:   Theoretical Foundations of Civil Engineering
  Strony: 31-40
  Paulina Obara, Joanna Kłosowska, Wojciech Gilewski
  Opublikowano: 2016
   
 4. Ocena wpływu sztywności obrotowych na wartości sił wewnętrznych w łukach parabolicznych   5 (2,50) pkt
  w książce:   Współczesne problemy budownictwa
  Tom: M73, Strony: 102-113
  Paulina Obara, Katarzyna Nowak
  Opublikowano: 2016
   
 5. Analiza sztywności węzłów w łukach o zmiennych charakterystykach geometrycznych i materiałowych   5 (2,50) pkt
  w książce:   Wybrane problemy techniki - Młodzi dla techniki 2015
  Strony: 64-73
  Katarzyna Nowak, Paulina Obara
  Opublikowano: 2015
   
 6. ROZWAŻANIA O ORTOTROPOWYM MODELU DREWNA   5 pkt
  w książce:   THEORETICAL FOUNDATIONS OF CIVIL ENGINEERING, Polish-Ukrainian Transactions. Ed. by W. Szcześniak
  Tom: 23, Strony: 1-8
  Paulina Obara, Wojciech Gilewski
  Opublikowano: 2015
   
 7. Analiza stateczności dynamicznej układów prętowych z zastosowaniem metody perturbacji   4 pkt
  w książce:   Theoretical Foundations of Civil Engineering, Polish- Ukrainian –Lithuanian Transactions
  Strony: 241-248
  Paulina Obara
  Opublikowano: 2009
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Element konstrukcyjny przegrody metalowo-szklanej
  Andrzej Szychowski, Paulina Obara
  Opublikowano: 2018
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Element konstrukcyjny przegrody metalowo-szklanej
  Andrzej Szychowski, Paulina Obara
  Opublikowano: 2014
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1