O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Milena Maria Nowek
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Technologii i Organizacji Budownictwa
Stanowisko:      Asystent     (grupa stanowisk: asystenci)
E-mail:   mnowek@tu.kielce.pl     telefon: 41-34-24-806
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
940
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3992636
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 18596
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 15

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Landfill Leachate as an Additive in Sand-Lime Products   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 161, Strony: 572-576
  Ryszard Dachowski, Milena Nowek
  Opublikowano: 2016
   
 2. Performance of sand-lime products made with plastic waste   15 pkt
  w czasopiśmie:   E3S Web of Conferences - International Conference on Sustainable Energy and Environment Development, SEED 2016, AGH University of Science and Technology Faculty of Energy and Fuels, (17-19.05) Krakow 201
  Tom: 10, Strony: 1-4
  Milena Nowek
  Opublikowano: 2016
   
 3. The use of selected regranulates in silicate masonry elements   15 pkt
  w czasopiśmie:   9TH INTERNATIONAL CONFERENCE ENVIRONMENTAL ENGINEERING (9TH ICEE)
  Strony: 1-6
  Milena Nowek
  Opublikowano: 2014
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Chitozan i hydroxyapatyt jako dodatki modyfikujące właściwości wyrobów silikatowych   8 (4,00) pkt
  w czasopiśmie:   Materiały Budowlane
  Zeszyt: 12, Strony: 32-34
  Ryszard Dachowski, Milena Nowek
  Opublikowano: 2015
   
 2. Study of properties and internal structure of modified restoration plasters   3 pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Zeszyt: 1/2014, Strony: 13-19
  Milena Nowek
  Opublikowano: 2014
   
 3. The impact of recycled polymers on the features of modified sand-lime products   6 pkt
  w czasopiśmie:   Czasopismo Techniczne
  Tom: 111, Zeszyt: 1-B, Strony: 47-54
  Milena Nowek
  Opublikowano: 2014
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. The modification of calcium silicate products with recycled polymers
  w czasopiśmie:   Proceedings of 11th European Conference of Young Researchers and Scientists, TRANSCOM 2015, University of Žilina
  Strony: 223-228
  Milena Nowek, Ryszard Dachowski
  Opublikowano: 2015
   
 2. Additives and admixtures impact on properties of restoration plasters
  w czasopiśmie:   Proceedings of 10th European Conference of Young Researchers and Scientists, TRANSCOM 2013, Section 7, Civil Engineering, 24-26 June, University of Žilina
  Strony: 223-228
  Milena Nowek, Ryszard Dachowski, Iga Jasińska
  Opublikowano: 2013
   
 3. LDPE presence impact on basic properties of silicate products
  w czasopiśmie:   Proceedings of 10th European Conference of Young Researchers and Scientists, TRANSCOM 2013, Section 7, Civil Engineering, 24-26 June, University of Žilina
  Strony: 37-40
  Milena Nowek, Ryszard Dachowski, Iga Jasińska, Anna Stępień
  Opublikowano: 2013
   

Rozdziały w monografiach
 1. Modified sand-lime brick for underground walls
  w książce:   Innowacje w polskiej nauce - przegląd aktualnej tematyki badawczej
  Strony: 113-121
  Milena Nowek
  Opublikowano: 2016
   
 2. Wpływ dodatków i domieszek na właściwości użytkowe tynków renowacyjnych   5 (2,50) pkt
  w książce:   Wybrane problemy naukowo-badawcze budownictwa i inżynierii środowiska
  Strony: 159-164
  Milena Nowek, Iga Jasińska
  Opublikowano: 2013
   
 3. Wpływ modyfikacji wyrobów silikatowych dodatkiem w posatci LDPE na ich podstawowe właściwości użytkowe   5 (2,50) pkt
  w książce:   Wybrane problemy naukowo-badawcze budownictwa i inżynierii środowiska
  Strony: 153-158
  Milena Nowek, Iga Jasińska
  Opublikowano: 2013
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Zastosowanie hydroksyapatytu jako dodatku w wyrobach z masy silikatowej.
  Ryszard Dachowski, Milena Nowek
  Opublikowano: 2015
   
 2. Zastosowanie mieszanki przemiału polietylenu i polipropylenu jako dodatku w wyrobach z masy silikatowej
  Milena Nowek, Ryszard Dachowski
  Opublikowano: 2014
   
 3. Zastosowanie regranulatu polistyrenu wysokoudarowego jako dodatku w wyrobach z masy silikatowej
  Milena Nowek, Ryszard Dachowski
  Opublikowano: 2014
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1