O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Ewa Katarzyna Nowak
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Mechaniki, Konstrukcji Metalowych i Metod Komputerowych
Stanowisko:      Asystent     (grupa stanowisk: asystenci)
E-mail:   enowak@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-804
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
409
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3954846
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 4717
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 5

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Infuence of elastic support on the eigenvalues of stepped columns   3 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 3/2014, Zeszyt: vol.6, Strony: 12-18
  Paulina Obara, Ewa Nowak, Katarzyna Nowak
  Opublikowano: 2014
   
 2. SELECTED VARIATIONAL METHODS IN MECHANICS BOUNDARY PROBLEM   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   International Journal for Computational Civil and Structural Engineering
  Tom: 8, Strony: 30-34
  Ewa Nowak, Katarzyna Nowak
  Opublikowano: 2012
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Methods of nonlinear analysis and the impact of their applications on the results of structural analysis.
  w czasopiśmie:   International Jurnal for Computational Civil and Structural Engineering
  Tom: 11, Zeszyt: 1, Strony: 27-33
  Ewa Nowak, Dmitrij Kalichava
  Opublikowano: 2015
   
 2. Computational model of steel frames for predicting the effects on the critical load multiplier
  w czasopiśmie:   10th European conference of young researchers and scientists TRANSCOM 2013, Žilina, Słowacja,
  Strony: 203-206
  Ewa Nowak, Katarzyna Nowak
  Opublikowano: 2013
   
 3. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА БАЗИСНЫХ ВАРИАЦИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ И НЕЛИНЕЙНЫХ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne: XX Polsko-Rosyjsko-Słowackie Seminarium pt.”Teoretyczne podstawy budownictwa”
  Strony: 294-303
  Ewa Nowak, Vladimir Sidorow
  Opublikowano: 2011
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1