O pracowniku
Pomoc (F2)
prof. dr hab. inż. Piotr Nita
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Inżynierii Komunikacyjnej
Pełniona funkcja: Kierownik Zakładu
Stanowisko:      Profesor     (grupa stanowisk: profesorowie tytularni)
E-mail:   piotr.nita@itwl.pl     telefon: (41) 34-24-558
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
347
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 921397
LUDZIE NAUKI: 28942
USOS web: 726
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:budownictwo
specjalnosci: budownictwo lądowe, inżynieria i geodezja, budowa lotnisk

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 15

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. MAINTENANCE OF AIRFIELD PAVEMENTS MADE OF CEMENT CONCRETE WITH RESPECT TO THEIR DURABILITY   14 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of KONES
  Tom: 23, Zeszyt: 1, Strony: 215-222
  Małgorzata Linek, Piotr Nita
  Opublikowano: 2016
   
 2. Wymiarowanie lotniskowych nawierzchni żelbetowych   9 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury. Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture
  Tom: XXXIII, Zeszyt: 63, Strony: 251-258
  Małgorzata Linek, Piotr Nita
  Opublikowano: 2016
   
 3. Ocena stanu technicznego nawierzchni betonowych w województwie świętokrzyskim   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Drogownictwo
  Tom: 1, Zeszyt: 6, Strony: 177-182
  Małgorzata Linek, Piotr Nita
  Opublikowano: 2015
   
 4. Analiza pracy betonowej konstrukcji nawierzchni lotniskowej   10 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Tom: 6
  Małgorzata Linek, Piotr Nita
  Opublikowano: 2014
   
 5. Odporność termiczna i trwałość betonowych nawierzchni lotniskowych   10 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6
  Małgorzata Linek, Piotr Nita
  Opublikowano: 2014
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Airfield Pavements Made of Reinforced Concrete: Dimensioning According to the Theory of Limit States and Eurocode   5 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Civil and Environmental Engineering
  Tom: 10, Zeszyt: 8, Strony: 1078-1081
  Małgorzata Linek, Piotr Nita
  Opublikowano: 2016
   
 2. Thermal effects on airfield surfaces
  w czasopiśmie:   9-th European conference of young research and scientific workers. University of Żilina, Slovak Republic, Transcom 2011
  Tom: 7, Strony: 85-88
  Małgorzata Linek, Piotr Nita
  Opublikowano: 2011
   
 3. Analiza pracy betonowych nawierzchni zbrojonych w sposób ciągły.
  w czasopiśmie:   56 Konferencja Naukowa KILiW PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
  Tom: 1, Strony: 347-354
  Piotr Nita
  Opublikowano: 2010
   
 4. Zastosowanie metody georadarowej do identyfikacji konstrukcji nawierzchni z betonu cementowego
  w czasopiśmie:   56 Konferencja Naukowa KILiW PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
  Tom: 1, Strony: 339-345
  Małgorzata Linek, Piotr Nita
  Opublikowano: 2010
   

Monografie
 1. Budowa i utrzymanie nawierzchni lotniskowych   12 (,00) pkt
  Piotr Nita
  Opublikowano: 2008
   

Rozdziały w monografiach
 1. Wpływ ceramicznego dodatku na wielkość odkształceń reologicznych lotniskowego betonu nawierzchniowego   5 (,00) pkt
  w książce:   Monografie technologii betonu
  Tom: 1, Strony: 131-142
  Małgorzata Linek, Piotr Nita
  Opublikowano: 2016
   
 2. Sposób podwyższania trwałości lotniskowego betonu nawierzchniowego w strefach szczególnego oddziaływania wymuszonych obciążeń temperaturowych
  w książce:   Dni Betonu. Tradycja i nowoczesność
  Tom: 1, Strony: 933-942
  Małgorzata Linek, Piotr Nita
  Opublikowano: 2014
   
 3. Wpływ ceramicznego modyfikatora na wybrane charakterystyki fizyko-mechaniczne lotniskowego betonu nawierzchniowego
  w książce:   Dni Betonu. Tradycja i nowoczesność
  Strony: 83-92
  Małgorzata Linek, Piotr Nita
  Opublikowano: 2012
   
 4. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Mobilne, aluminiowe nawierzchnie na lotniskach.
  w książce:   Problemy naukowo-badawcze budownictwa
  Tom: 5, Strony: 89-96
  Piotr Nita
  Opublikowano: 2008
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Lotniskowy beton cementowy o podwyższonej odporności na działanie strumieni gorących gazów spalinowych pochodzących z dysz współczesnych statków powietrznych
  w książce:   Problemy badań i eksploatacji techniki lotniczej
  Tom: 9, Strony: 85-100
  Małgorzata Linek, Piotr Nita
  Opublikowano: 2016
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1