O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Eliza Małgorzata Mytych-Kumańska
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Betonowych
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   elizak@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-549
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
367
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 921395
LUDZIE NAUKI: 213671
USOS web: 685
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:budownictwo
specjalnosci: mechanika ciała stałego

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 8

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Odporność na pękanie starej stali mostowej   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Budownictwo i Architektura
  Tom: 12, Zeszyt: 1, Strony: 251–258
  Eliza Mytych-Kumańska, Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2013
   
 2. Podkrytyczny wzrost pęknięcia zmęczeniowego stali St3S oraz stuletniej stali mostowej   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska
  Tom: z 58, Zeszyt: 3/II, Strony: 365-372
  Eliza Mytych-Kumańska, Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2011
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Zagadnienia odporności na pękanie stali mostowej poddanej wieloletniej eksploatacji
  w czasopiśmie:   DROGI: Budownictwo infrastrukturalne
  Tom: 1-2, Zeszyt: 1-2 (24), Strony: 35-38
  Paweł Kossakowski, Eliza Mytych-Kumańska
  Opublikowano: 2014
   
 2. Fracture toughness of old bridge steel
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne 59 Konferencji Naukowej KILiW PAN i KN PZITB Lublin-Krynica 2013
  Strony: 1-2
  Eliza Mytych-Kumańska, Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2013
   
 3. Subcritical Fatigue Crack Growth of St3S Steel and Over Hundred Year Old Bridge Steel
  w czasopiśmie:   Proceedings of 57th Annual Conference on Scientific Problems of Civil Engineering 18-22 September 2011, Krynica - Rzeszów, Ed. Ziemiański L., Kozłowski A., Woliński S., Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, Poland
  Strony: 246-247
  Eliza Mytych-Kumańska, Paweł Kossakowski
  Opublikowano: 2011
   
 4. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Acoustics emission signals analysis produced during fatigue
  w czasopiśmie:   Proceedings of the Fifth International Conference of the Engineering Integrity Society, Fatigue 2003, Fatigue & Durability Assessment of Materials, Components & Structure, Cambridge 2003.
  Eliza Mytych-Kumańska, P. Gębski
  Opublikowano: 2003
   

Rozdziały w monografiach
 1. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Rozwój uszkodzeń zmęczeniowych w laminacie szklano - epoksydowym w złozonych stanach naprężenia
  w książce:   Mechanika pękania
  Tom: 2, Zeszyt: 305, Strony: 107-114
  Eliza Mytych-Kumańska
  Opublikowano: 2005
   
 2. Materiały pomocnicze do przedmiotu podstawy automatyki, praca zbiorowa pod red. Leszka Połoneckiego
  w książce:   Materiały pomocnicze do przedmiotu podstawy automatyki, praca zbiorowa pod red. Leszka Połoneckiego
  Eliza Mytych-Kumańska
  Opublikowano: 1997
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1