O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Justyna Anna Mrugała
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Inżynierii Komunikacyjnej
Stanowisko:      Asystent     (grupa stanowisk: asystenci)
E-mail:   mrugala@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-844
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
328
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3954845
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 7488
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:budownictwo
specjalnosci: budowa dróg

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 24

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Basic performance of fibre reinforced asphalt concrete with reclaimed asphalt pavement produced in low temperatures with foamed bitumen   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering
  Tom: 245
  Anna Chomicz-Kowalska, Mateusz Iwański, Justyna Mrugała
  Opublikowano: 2017
   
 2. Evaluation of foaming performance of bitumen modified with the addition of surface active agent   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   World Multidisciplinary Civil Engineering-architecture-urban Planning Symposium - Wmcaus
  Tom: 245
  Anna Chomicz-Kowalska, Justyna Mrugała, Krzysztof Maciejewski
  Opublikowano: 2017
   
 3. Influence of the production process on the selected properties of asphalt concrete   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 172, Strony: 754 – 759
  Justyna Mrugała, Anna Chomicz-Kowalska
  Opublikowano: 2017
   
 4. Optimization of composition of asphalt concrete with synthetic wax modified foamed bitumen in scope of resistance to climatic conditions   15 (6,00) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 172, Strony: 409 – 416
  Marek Iwański, Justyna Mrugała, Anna Chomicz-Kowalska
  Opublikowano: 2017
   
 5. Resistance to permanent deformation of asphalt concrete with F-T wax modified foamed bitumen   15 pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 108, Strony: 459-466
  Justyna Mrugała, Mateusz Iwański
  Opublikowano: 2015
   
 6. Application of the synthetic wax to improve the foamed bitumen parameters used in half-warm bituminous mixtures   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   International Conference on Environmental Engineering (ICEE), Selected papers
  Tom: 154, Strony: 1-9
  Marek Iwański, Anna Chomicz-Kowalska, Justyna Mrugała
  Opublikowano: 2014
   
 7. Moisture and frost resistance of asphalt concrete with foamed bitumen modified with synthetic wax   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   3rd International Conference on Transportation Infrastructure. Pisa, ITALY, Apr. 22-25, 2014
  Strony: 131-137
  Marek Iwański, Justyna Mrugała
  Opublikowano: 2014
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Odporność betonu asfaltowego z asfaltem spienionym na deformacje trwałe   5 pkt
  w czasopiśmie:   Drogownictwo
  Zeszyt: 6, Strony: 183-188
  Justyna Mrugała
  Opublikowano: 2015
   
 2. Wpływ technologii wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych na zmiany ich podstawowych cech w odniesieniu do krajowych wymagań technicznych   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 4586-4594
  Marek Iwański, Justyna Mrugała
  Opublikowano: 2014
   
 3. Beton asfaltowy w technologii na półciepło z asfaltem spienionym   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Drogownictwo
  Zeszyt: 4, Strony: 110-115
  Marek Iwański, Justyna Mrugała
  Opublikowano: 2013
   
 4. Impact of synthetic wax on foaming characteristics of asphalt 35/50   2 pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 4, Zeszyt: 2, Strony: 5-10
  Justyna Mrugała
  Opublikowano: 2012
   
 5. Soil stabilization with foamed bitumen   2 pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 3, Zeszyt: 2, Strony: 40-44
  Justyna Mrugała
  Opublikowano: 2011
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. USE OF GRANULATED RECLAIMED ASPHALT PAVEMENT FOR PRODUCING MINERAL-BITUMEN MIXTURES IN LOWER TEMPERATURES
  w czasopiśmie:   International Scientific and Technical Conference, Highways: Safety and Reliability, Conference Reports
  Strony: 89-93
  Marek Iwański, Justyna Mrugała, Mateusz Iwański, Piotr Ramiączek
  Opublikowano: 2016
   
 2. Application of reclaimed asphalt pavement to the asphalt concrete with foamed bitumen in Half Warm Mix Asphalt technology
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Tom: 4/2015, Strony: 8972-8979
  Mateusz Iwański, Justyna Mrugała
  Opublikowano: 2015
   
 3. Basic Properties of Asphalt Mixtures produced in Half Warm Mix Asphalt technology
  w czasopiśmie:   TRANSCOM PROCEEDINGS 2015
  Strony: 207-212
  Justyna Mrugała, Piotr Ramiączek, Mateusz Iwański
  Opublikowano: 2015
   
 4. Wysokociśnieniowe usuwanie drogowego oznakowania poziomego
  w czasopiśmie:   Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
  Strony: 298-304
  Grzegorz Witkowski, Piotr Młynarczyk, Justyna Mrugała
  Opublikowano: 2014
   
 5. Asphalt concrete in Half Warm Mix Asphalt technology
  w czasopiśmie:   10-th EUROPEAN CONFERENCE OF YOUNG RESEARCHERS AND SCIENTISTS, University of Zilina, TRANSCOM 2013
  Tom: 7, Strony: 171-174
  Justyna Mrugała
  Opublikowano: 2013
   
 6. Wpływ modyfikacji asfaltu na charakterystyki spieniania
  w czasopiśmie:   Magazyn Autostrady. Budownictwo drogowo-mostowe
  Zeszyt: 10, Strony: 28-33
  Justyna Mrugała, Marek Iwański
  Opublikowano: 2013
   
 7. The use of foamed bitumen for soil stabilisation
  w czasopiśmie:   9-th EUROPEAN CONFERENCE OF YOUNG RESEARCH AND SCIENTIFIC WORKERS, University of Žilina, Slovak Republic,TRANSCOM 2011
  Tom: 7, Strony: 107-110
  Justyna Mrugała, Marek Iwański
  Opublikowano: 2011
   
 8. Zastosowanie asfaltu spienionego do stabilizacji gruntu
  w czasopiśmie:   56 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB Kielce-Krynica 19-24 września 2010
  Tom: 1, Strony: 303-310
  Marek Iwański, Justyna Mrugała
  Opublikowano: 2010
   

Rozdziały w monografiach
 1. Ocena wpływu asfaltu spienionego modyfikowanego woskiem syntetycznym na wodo- i mrozoodporność mieszanek mineralno-asfaltowych   5 (2,50) pkt
  w książce:   Współczesne problemy budownictwa
  Strony: 89-100
  Anna Chomicz-Kowalska, Justyna Mrugała
  Opublikowano: 2016
   
 2. Basic Properties of Asphalt Mixtures produced in Half Warm Mix Asphalt technology   5 (2,54) pkt
  w książce:   TRANSCOM PROCEEDINGS 2015. SECTION 7 CIVIL ENGINEERING
  Tom: 7, Strony: 207-212
  Justyna Mrugała, Piotr Ramiączek, Mateusz Iwański
  Opublikowano: 2015
   
 3. Zastosowanie asfaltów spienionych do mieszanek mineralno-asfaltowych w technologii "na ciepło"   5 (2,50) pkt
  w książce:   Elementy budownictwa komunikacyjnego pod redakcją Wojciecha Kozłowskiego
  Strony: 7-22
  Anna Chomicz-Kowalska, Justyna Mrugała
  Opublikowano: 2014
   
 4. Budownictwo Komunikacyjne. Wpływ asfaltu spienionego na właściwości gruntu stabilizowanego.   4 pkt
  w książce:   Badania Doświadczalne i Teoretyczne w Budownictwie. Prace Naukowe Doktorantów.
  Tom: 385, Strony: 473-480
  Justyna Mrugała
  Opublikowano: 2012
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1