O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Agnieszka Katarzyna Molendowska
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Technologii i Organizacji Budownictwa
Pełniona funkcja: Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   agam@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-376
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
14
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 921481
LUDZIE NAUKI: 237813
USOS web: 749
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:budownictwo
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 33

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Determining equivalent performance for frost durability of concrete containing different amounts of ground granulated blast furnace slag   20 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES TECHNICAL SCIENCES
  Tom: 64, Zeszyt: 4, Strony: 731-737
  Jerzy Wawrzeńczyk, Tomasz Juszczak, Agnieszka Molendowska
  Opublikowano: 2016
   
 2. Frost Durability of Steel Fiber Self-Compacting Concrete for Pavements   20 (6,67) pkt
  w czasopiśmie:   The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering
  Tom: 11(1), Zeszyt: 1, Strony: 35-42
  Jerzy Wawrzeńczyk, Agnieszka Molendowska, Adam Kłak
  Opublikowano: 2016
   
 3. Concrete water absorption tests   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Cement Wapno Beton
  Zeszyt: 5/2015, Strony: 304-312
  Jerzy Wawrzeńczyk, Agnieszka Molendowska, Adam Kłak
  Opublikowano: 2015
   
 4. Wpływ kilku czynników na wyniki normowego oznaczania nasiąkliwości betonu   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Cement Wapno Beton
  Tom: 20/82, Zeszyt: 5, Strony: 304-312
  Jerzy Wawrzeńczyk, Agnieszka Molendowska, Adam Kłak
  Opublikowano: 2015
   
 5. Air void structure in relation to the frost resistance of air-entrained concrete by with microspheres   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Cement Wapno Beton
  Tom: 16/78, Zeszyt: 5, Strony: 278-287
  Jerzy Wawrzeńczyk, Agnieszka Molendowska
  Opublikowano: 2011
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Evaluation of Concrete Resistance to Freeze-thaw Based on Probabilistic Analysis of Damage   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 193, Strony: 35-41
  Jerzy Wawrzeńczyk, Agnieszka Molendowska
  Opublikowano: 2017
   
 2. Impact of Air Entraining Method on the Resistance of Concrete to Internal Cracking   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  Tom: 245
  Jerzy Wawrzeńczyk, Agnieszka Molendowska
  Opublikowano: 2017
   
 3. Resistance to Internal Damage and Scaling of Concrete Air Entrained By Microspheres   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  Tom: 245
  Agnieszka Molendowska, Jerzy Wawrzeńczyk
  Opublikowano: 2017
   
 4. Effect of Binder Composition on the Structure of Cement Paste and on Physical Properties and Freeze-Thaw Resistance of Concrete   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 161, Strony: 73 – 78
  Jerzy Wawrzeńczyk, Tomasz Juszczak, Agnieszka Molendowska
  Opublikowano: 2016
   
 5. Effect of Ground Granulated Blast Furnace Slag and Polymer Microspheres on Impermeability and Freeze-Thaw Resistance of Concrete   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 161, Strony: 79 – 84
  Jerzy Wawrzeńczyk, Agnieszka Molendowska, Adam Kłak
  Opublikowano: 2016
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Freeze-Thaw Resistance of Air-Entrained High Strength Concrete   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 1, Zeszyt: 9, Strony: 25-33
  Agnieszka Molendowska, Jerzy Wawrzeńczyk
  Opublikowano: 2017
   
 2. Wpływ sposobu badania oraz uziarnienia kruszywa na odporność betonu na powierzchniowe łuszczenie   8 (4,00) pkt
  w czasopiśmie:   Materiały Budowlane
  Tom: 8, Strony: 71-73
  Agnieszka Molendowska, Jerzy Wawrzeńczyk
  Opublikowano: 2017
   
 3. SCALING RESISTANCE AND AIR VOID CHARACTERISTICS IN CONCRETE CONTAINING GGBS   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Civil Engineering
  Tom: Volume LXII, Zeszyt: 4/2016, Strony: 181-189
  Jerzy Wawrzeńczyk, Agnieszka Molendowska, Tomasz Juszczak
  Opublikowano: 2016
   
 4. Wpływ wybranych czynników na wyniki badania nasiąkliwości betonu   3 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Budownictwo i Architektura
  Tom: 12, Zeszyt: 3
  Jerzy Wawrzeńczyk, Agnieszka Molendowska, Adam Kłak
  Opublikowano: 2013
   
 5. Relationship between porosity characteristics and concrete frost durability in bridges   2 (,67) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 4/2012, Strony: 28-34
  Jerzy Wawrzeńczyk, Adam Kłak, Agnieszka Molendowska
  Opublikowano: 2012
   
 6. Mrozoodporność betonów o dużej ciekłości napowietrzonych za pomocą mikrosfer polimerowych   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Materiały budowlane
  Zeszyt: 10, Strony: 50-51
  Agnieszka Molendowska, Jerzy Wawrzeńczyk
  Opublikowano: 2011
   
 7. Zastosowanie mikrosfer jako alternatywna metoda napowietrzania betonu   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Budownictwo, Technologie, Architektura
  Zeszyt: 4, Strony: 51-55
  Agnieszka Molendowska, Jerzy Wawrzeńczyk
  Opublikowano: 2011
   
 8. Związek struktury porowatości betonu napowietrzonego za pomocą mikrosfer z jego mrozoodpornością   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Fizyka budowli w teorii i praktyce
  Zeszyt: 5, Strony: 55-58
  Jerzy Wawrzeńczyk, Agnieszka Molendowska
  Opublikowano: 2010
   
 9. Wpływ charakterystyk porowatości na mrozoodporność oraz wytrzymałość betonów napowietrzonych   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Ochrona przed korozją
  Zeszyt: 5s/A, Strony: 281-286
  Jerzy Wawrzeńczyk, Agnieszka Molendowska, Tomasz Juszczak
  Opublikowano: 2008
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Trwałość mrozowa samozagęszczalnego betonu zbrojonego włóknami stalowymi.
  w czasopiśmie:   Materiały - III Konferencja POIG - Łódź 2013
  Strony: 58-59
  Jerzy Wawrzeńczyk, Adam Kłak, Agnieszka Molendowska
  Opublikowano: 2014
   
 2. Internal damage of SFRSCC concrete subjected to freeze-thaw cycles.
  w czasopiśmie:   Materiały - 10th EUROPEAN CONFERENCE OF YOUNG RESEARCHERS AND SCIENTISTS – 24-26 czerwca 2013 Żylina, Słowacja
  Strony: 341-345
  Jerzy Wawrzeńczyk, Adam Kłak, Agnieszka Molendowska
  Opublikowano: 2013
   
 3. Odporność na powierzchniowe łuszczenie betonu zawierającego granulowany żużel wielkopiecowy
  w czasopiśmie:   Konferencja Dni betonu 2012
  Strony: 979-987
  Jerzy Wawrzeńczyk, Agnieszka Molendowska, Tomasz Juszczak, Adam Kłak
  Opublikowano: 2012
   
 4. Trwałość mrozowa betonów z cementami żużlowymi.
  w czasopiśmie:   Materiały - Konferencja POIG Łodź 18-20 listopad 2012
  Strony: 64-65
  Jerzy Wawrzeńczyk, Adam Kłak, Agnieszka Molendowska, T. Juszczak
  Opublikowano: 2012
   
 5. Trwałość mrozowa betonu mostowego
  w czasopiśmie:   Konferencja Naukowo-Techniczna Trwałość budowli i ochrona przed korozją KONTRA 2012
  Strony: 67-70
  Jerzy Wawrzeńczyk, Agnieszka Molendowska, Adam Kłak
  Opublikowano: 2012
   
 6. Mrozoodporność betonów o dużej ciekłości napowietrzonych za pomocą mikrosfer polimerowych
  w czasopiśmie:   Budownictwo ogólne. Zagadnienia konstrukcyjne, materiałowe i cieplno-wilgotnościowe w budownictwie. Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
  Strony: 221-228
  Agnieszka Molendowska, Jerzy Wawrzeńczyk
  Opublikowano: 2011
   
 7. Mrozoodporność betonów napowietrzonych za pomocą mikrosfer polimerowych
  w czasopiśmie:   Konferencja Dni betonu 2010
  Strony: 817-827
  Jerzy Wawrzeńczyk, Agnieszka Molendowska
  Opublikowano: 2010
   
 8. Kształtowanie struktury porów powietrznych poprzez zastosowanie mikrosfer
  w czasopiśmie:   Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno przyrodniczego w Bydgoszczy. Materiały Budowlane
  Strony: 113-120
  Jerzy Wawrzeńczyk, Agnieszka Molendowska
  Opublikowano: 2009
   
 9. Związek struktury porowatości betonu napowietrzonego za pomocą mikrosfer z jego mrozoodpornością
  w czasopiśmie:   XII Konferencja Naukowo-Techniczna Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce 2009.
  Strony: 145-146
  Jerzy Wawrzeńczyk, Agnieszka Molendowska
  Opublikowano: 2009
   
 10. Możliwość napowietrzenia betonu poprzez zastosowanie mikrosfer
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Budownictwo
  Zeszyt: 113, Strony: 185-192
  Agnieszka Molendowska
  Opublikowano: 2008
   
 11. Wpływ zastosowania mikrosfer na jakość napowietrzenia i mrozoodporność betonów o dużej ciekłości
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne Konferencji "Dni Betonu", 13 - 15.10.2008 Wisła
  Strony: 1041-1050
  Jerzy Wawrzeńczyk, Agnieszka Molendowska, Przemysław Świercz
  Opublikowano: 2008
   
 12. Wpływ ilości powietrza w betonie na jakość struktury porów powietrznych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
  Zeszyt: 112, Strony: 161-168
  Agnieszka Molendowska
  Opublikowano: 2007
   

Rozdziały w monografiach
 1. Badania eksperymentalne.   5 (1,33) pkt
  w książce:   Fizyka Budowli w teorii i Praktyce - Łódź 2013.
  Strony: 297-302
  Jerzy Wawrzeńczyk, Adam Kłak, Agnieszka Molendowska
  Opublikowano: 2013
   
 2. Kształtowanie struktury porów powietrznych poprzez zastosowania mikrosfer   4 (2,00) pkt
  w książce:   Materiały budowlane
  Strony: 105-112
  Jerzy Wawrzeńczyk, Agnieszka Molendowska
  Opublikowano: 2009
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1