O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Kamil Artur Mogielski
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnych
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
900
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3989334
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 17

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Change in Toughness Parameters of Sewer Pipes Rehabilitated with Two Types of Epoxy CIPP Liners   25 (18,75) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Pipeline Systems Engineering and Practice
  Tom: 8, Zeszyt: 4, Strony: 1-18
  Kamil Mogielski, Andrzej Kuliczkowski, Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2017
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Działalność Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych w 2014 roku   2 pkt
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Strony: 22 - 23
  Kamil Mogielski
  Opublikowano: 2015
   
 2. 23.międzynarodowy No-Dig 2014 – trendy w zakresie technologii bezwykopowych   1 (,50) pkt
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  Strony: 36 - 38
  Andrzej Kuliczkowski, Kamil Mogielski
  Opublikowano: 2014
   
 3. Diagnostyka stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych z zastosowaniem metody elektro-skanowania   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Zeszyt: 1, Strony: 37-41
  Emilia Kuliczkowska, Kamil Mogielski
  Opublikowano: 2014
   
 4. Wpływ szkliwienia na nośność rur kamionkowych po ich rehabilitacji metodą CIPP   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Strony: 83 - 89
  Andrzej Kuliczkowski, Kamil Mogielski
  Opublikowano: 2014
   
 5. Technologie bezwykopowe na sześciu kontynentach, cz. 2   6 pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Strony: 30 - 34
  Kamil Mogielski
  Opublikowano: 2013
   
 6. Results of laboratory tests of concrete, vitrified clay and PVC sewer pipes with CIPP lines   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: nr 3, Strony: 23-24
  Kamil Mogielski, Andrzej Kuliczkowski
  Opublikowano: 2012
   
 7. Rury polietylenowo-stalowe   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Zeszyt: 5, Strony: 51-54
  Emilia Kuliczkowska, Kamil Mogielski
  Opublikowano: 2012
   
 8. Amerykański rekord w HDD   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Strony: 36 - 37
  Kamil Mogielski, Emilia Kuliczkowska
  Opublikowano: 2011
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Wyniki badań laboratoryjnych rur kanalizacyjnych wzmocnionych epoksydowymi powłokami CIPP
  w czasopiśmie:   Konferencja No Dig Poland 2016
  Strony: 1-5
  Kamil Mogielski
  Opublikowano: 2016
   
 2. Potential Thickness Reduction of Epoxy CIPP Liner Installed Without Preliner in Concrete Sewer Pipes
  w czasopiśmie:   TRANSCOM 2015 11th EUROPEAN CONFERENCE OF YOUNG SCIENTISTS AND POSTGRADUATE STUDENTS
  Strony: 1 - 5
  Emilia Kuliczkowska, Kamil Mogielski
  Opublikowano: 2015
   
 3. Experience of Pol-Aqua in microtunneling projects using HOBAS CC-GRP pipes in Poland
  w czasopiśmie:   International No-Dig 2014 Conference
  Strony: 1 - 9
  Andrzej Kuliczkowski, Kamil Mogielski, Piotr Szporek, Jacek Lesiecki
  Opublikowano: 2014
   
 4. The effect of glazing of vitrified clay pipes to load capacity growth of them after rehabilitation with CIPP liners
  w czasopiśmie:   Underground Infrastructure of Urban Areas
  Strony: 73 - 84
  Andrzej Kuliczkowski, Kamil Mogielski
  Opublikowano: 2014
   
 5. Wpływ instalacji prelinera w technologii CIPP na nośność rur betonowych
  w czasopiśmie:   No Dig Poland 2014
  Strony: 1 - 16
  Andrzej Kuliczkowski, Kamil Mogielski
  Opublikowano: 2014
   
 6. A sewer pipes roughness influence to load capacity growth of them after renovation with CIPP liner
  w czasopiśmie:   TRANSCOM 2013 10th EUROPEAN CONFERENCE OF YOUNG SCIENTISTS AND POSTGRADUATE STUDENTS
  Strony: 167 - 170
  Andrzej Kuliczkowski, Kamil Mogielski
  Opublikowano: 2013
   
 7. Analysis of load capacity of pipes with CIPP liners using R Rattle package
  w czasopiśmie:   The R User Conference 2013
  Strony: 1
  Andrzej Kuliczkowski, Kamil Mogielski
  Opublikowano: 2013
   
 8. Results of tests of concrete, vitrified clay and PVC sewer pipes with CIPP liners
  w czasopiśmie:   North American Society for Trenchless Technology (NASTT) No-Dig Show 2013
  Strony: 1 - 10
  Andrzej Kuliczkowski, Kamil Mogielski
  Opublikowano: 2013
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1