O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Grzegorz Mazurek
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Inżynierii Komunikacyjnej
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: asystenci)
E-mail:   gmazurek@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-560
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
159
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3939629
LUDZIE NAUKI: 237814
USOS web: 755
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 716
Dyscypliny KBN:budownictwo
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 56

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Applying of 2S2P1D model for assessing viscoelastic properties of bituminous binder extracted from SMA mixture with hydrated lime addition   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   CEMENT WAPNO BETON
  Tom: 23, Zeszyt: 2, Strony: 124-
  Grzegorz Mazurek, Marek Iwański
  Opublikowano: 2018
   
 2. Multidimensional Analysis of the Effects of Waste Materials on Physical and Mechanical Properties of Recycled Mixtures with Foamed Bitumen   25 (17,50) pkt
  w czasopiśmie:   APPLIED SCIENCES-BASEL
  Tom: 8, Zeszyt: 2
  Grzegorz Mazurek, Marek Iwański
  Opublikowano: 2018
   
 3. THE IMPACT OF AGEING ON THE BITUMEN STIFFNESS MODULUS USING THE CAM MODEL   20 (6,67) pkt
  w czasopiśmie:   The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering
  Tom: 13, Zeszyt: 1, Strony: 34-39
  Małgorzata Cholewińska, Marek Iwański, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2018
   
 4. Optimization of the road binder used in the base layer in the road construction   40 (12,00) pkt
  w czasopiśmie:   Construction and Building Materials
  Tom: 125, Strony: 1044-1054
  Marek Iwański, Przemysław Buczyński, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2016
   
 5. Rheological Properties of the bituminous binder extracted from SMA pavement with hydrated lime   20 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering
  Tom: 11, Zeszyt: 2, Strony: 93-101
  Marek Iwański, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2016
   
 6. The use of gabbro dust in the cold recycling of asphalt paving mixes with foamed bitumen   20 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
  Tom: 64, Zeszyt: 4, Strony: 763-773
  Marek Iwański, Przemysław Buczyński, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2016
   
 7. Wpływ dodatku wosku syntetycznego Fischera-Tropscha na właściwości funkcjonalne asfaltu   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Polimery
  Tom: 60, Zeszyt: 4, Strony: 272-278
  Marek Iwański, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2015
   
 8. Structuring role of F-T synthetic wax in bitumen   25 (12,50) pkt
  w czasopiśmie:   Bulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences
  Tom: 62, Zeszyt: 3, Strony: 525-534
  Marek Iwański, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2014
   
 9. Wpływ wapna hydratyzowanego na właściwości reologiczne lepiszcza odzyskanego z asfaltowej mieszanki mastyksowo-grysowej   15 (6,00) pkt
  w czasopiśmie:   Cement Wapno Beton
  Tom: 19/81, Zeszyt: 6, Strony: 376-383
  Marek Iwański, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2014
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Impact of the Ageing on Viscoelastic Properties of Bitumen with the Liquid Surface Active Agent at Operating Temperatures   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  Tom: 245
  Marek Iwański, Małgorzata Cholewińska, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2017
   
 2. Modelling of Asphalt Concrete Stiffness in the Linear Viscoelastic Region   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   IOP Conference Series: Materials Science and Engineering Tom: 245, 2017
  Tom: 245
  Grzegorz Mazurek, Marek Iwański
  Opublikowano: 2017
   
 3. Relaxation modulus of SMA with polymer modified and highly polymer modified bitumen   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   MODERN BUILDING MATERIALS, STRUCTURES AND TECHNIQUES
  Tom: 172, Strony: 731-738
  Grzegorz Mazurek, Marek Iwański
  Opublikowano: 2017
   
 4. Viscoelastic properties of polymer modified bitumen in Warm Mix Asphalt technology in terms of ageing   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 172, Strony: 401-408
  Marek Iwański, Małgorzata Cholewińska, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2017
   
 5. Estimation of Zero Shear Viscosity Versus Rutting Resistance Parameters of Asphalt Concrete   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016, WMCAUS 2016
  Tom: 161, Strony: 30-35
  Grzegorz Mazurek, Marek Iwański
  Opublikowano: 2016
   
 6. The Evaluation of SMA Mixture Properties with the Surface-active Agent in WMA Technology   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   7th Scientific-Technical Conference on Material Problems in Civil Engineering MATBUD
  Tom: 108, Strony: 22-29
  Grzegorz Mazurek, Karol Nowakowski
  Opublikowano: 2015
   
 7. Analysis of the effect of aging process on selected F-T wax modified bitumen   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   The 9th International Conference "ENVIRONMENTAL ENGINEERING". 22-23 May 2014, Vilnius, Lithuania
  Tom: 153, Strony: 1-9
  Marek Iwański, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2014
   
 8. Statistical evaluation of water and frost resistance of deep cold recycled bases with foamed bitumen, hydrophobic activators and fines   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   3rd International Conference on Transportation Infrastructure. Pisa, ITALY, Apr. 22-25, 2014
  Strony: 203-212
  Marek Iwański, Przemysław Buczyński, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2014
   
 9. Hydrated Lime as the Anti-aging Bitumen Agent   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   11th International Conference on Modern Building Materials, Structure and Techniques, MBMST 2013, ELSEVIER
  Tom: 57, Strony: 424-432
  Marek Iwański, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2013
   
 10. Optimization of the Synthetic Wax Content on Example of Bitumen 35/50   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   MODERN BUILDING MATERIALS, STRUCTURES AND TECHNIQUES Book Series: Procedia Engineering
  Tom: 57, Strony: 414-423
  Marek Iwański, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2013
   
 11. The influence of the low-viscosity modifier on viscoelasticity behavior of the bitumen at high operational temperature   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Environmental Engineering
  Tom: 1-3, Strony: 1097-1102
  Marek Iwański, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2011
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Implementation of the generalized viscoelastic Huet-Sayegh and Burgers model to determine the stiffness modulus of asphalt concrete   9 pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 8, Zeszyt: 4, Strony: 237-242
  Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2017
   
 2. Modelowanie poziomu hałasu drogowego na podstawie długookresowych pomiarów ciągłych   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Drogownictwo
  Zeszyt: 4, Strony: 111-117
  Grzegorz Mazurek, Monika Stępień
  Opublikowano: 2016
   
 3. Wodoodporność recyklowanej podbudowy z asfaltem spienionym w aspekcie składu spoiwa drogowego   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Budownictwo i Architektura
  Tom: 15, Zeszyt: 1, Strony: 19-29
  Przemysław Buczyński, Grzegorz Mazurek, Marek Iwański
  Opublikowano: 2016
   
 4. Ocena reologicznych zmian w strukturze asfaltu spowodowanych dodatkiem wosku syntetycznego F-T   5 pkt
  w czasopiśmie:   Drogownictwo
  Zeszyt: 6, Strony: 200-204
  Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2015
   
 5. Charakterystyka zmęczeniowa recyklowanej podbudowy w aspekcie kontrolowanych naprężeń metodą IT-FT   3 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Budownictwo i architektura
  Tom: 13, Zeszyt: 4, Strony: 109-116
  Przemysław Buczyński, Marek Iwański, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2014
   
 6. Właściwości asfaltu z dodatkami modyfikującymi po procesie starzenia krótkoterminowego   3 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Budownictwo i Architektura
  Tom: 13, Zeszyt: 1, Strony: 15-27
  Marek Iwański, Małgorzata Cholewińska, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2014
   
 7. Hydrated Lime Effect on Rutting Resistance of SMA Pavements   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Roads and Bridges
  Tom: 12, Zeszyt: 4, Strony: 361-383
  Marek Iwański, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2013
   
 8. Influence of F-T Synthetic Wax on Asphalt Concrete Permanent Deformation   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Civil Engineering
  Tom: 59, Zeszyt: 3, Strony: 295-312
  Marek Iwański, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2013
   
 9. Rheological characteristics of synthetic wax-modified asphalt binders   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Polimery
  Tom: 57, Zeszyt: 9, Strony: 661-664
  Marek Iwański, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2012
   
 10. Synthetic Wax Effect on the Resilient Stiffness Modulus of Asphalt Concrete   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Drogi i Mosty
  Tom: 11, Zeszyt: 3, Strony: 233-248
  Marek Iwański, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2012
   
 11. Wpływ wybranego modyfikatora na właściwości asfaltu   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Drogownictwo
  Zeszyt: 10, Strony: 313-317
  Marek Iwański, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2011
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. The Viscoelastic Characteristics of the Asphalt Concrete Modified with Different Synthetic Waxes Using a Modified Huet- Sayegh Model
  w czasopiśmie:   Environmental Engineering
  Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2017
   
 2. Road structure durability analysis based on a visco-elastic model of asphalt layers
  w czasopiśmie:   International Scientific and Technical Conference - "Highways: Safety and Reliability"
  Strony: 93-98
  Marek Iwański, Przemysław Buczyński, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2016
   
 3. The water resistance recycled base with the foamed bitumen in the aspect of hydraulic road binder
  w czasopiśmie:   Eurasphalt & Eurobitume Congress
  Przemysław Buczyński, Marek Iwański, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2016
   
 4. Zastosowanie sztucznej sieci neuronowej Kohonena przy monitorowaniu stanu infrastruktury drogowej
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 4
  Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2015
   
 5. Effect of hydrated lime on rheological properties of extracted bitumen and on the rut resistance of SMA
  w czasopiśmie:   International Journal of Pavemnets Conference, Sao Paulo, December 9-10, Brazil, 2013
  Zeszyt: 12
  Marek Iwański, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2013
   
 6. The influence of rheological properities of bitumen with synthetic wax on changing modulus of elasticity of asphalt concrete
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne- "5th Euroasphalt & Eurobitume Congress". 13-15 June 2012, Istanbul, article P5EE-353
  Strony: 1-11
  Grzegorz Mazurek, Marek Iwański
  Opublikowano: 2012
   
 7. The influence of operational temperature on changing of resilient modulus of elasticity of the Asphalt Concrete with low-viscosity modifier
  w czasopiśmie:   9-th European Conference Of Young Research and Scientific Workers, Section 7 Civil Engineering. Transcom 2011, University of Żilina
  Tom: 7, Strony: 95-99
  Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2011
   
 8. The influence of the low-viscosity modifier on selected rheological properties of bitumen
  w czasopiśmie:   5th International Conference Bituminous Mixtures and Pavements. 1-3 June 2011, Thessaloniki, Greece,
  Tom: 1, Strony: 206-215
  Marek Iwański, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2011
   
 9. Wpływ modyfikatora niskowiskozowego na zagęszczanie mieszanki mineralno-asfaltowej.
  w czasopiśmie:   Magazyn Autostrady. Budownictwo drogowo-mostowe
  Zeszyt: 7, Strony: 24-28
  Grzegorz Mazurek, Marek Iwański
  Opublikowano: 2011
   
 10. Asphalt concrete of low-viscosity modifier
  w czasopiśmie:   2nd International Conference on Transport Infrastructures in Sao Paulo
  Tom: 1, Strony: 167-176
  Marek Iwański, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2010
   
 11. Odporność na działanie wody i mrozu betonu asfaltowego z asfaltem nisko-wiskozowym
  w czasopiśmie:   56 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Krynica 2010
  Tom: 1, Strony: 295-302
  Marek Iwański, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2010
   
 12. Water and frost resistance of asphalt concrete produced In warm technology
  w czasopiśmie:   10-th International Conference of Modern Buildings Materials, Structures and Techniques, Vilnius, Lithuania
  Tom: 1, Strony: 200-206
  Marek Iwański, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2010
   
 13. Beton asfaltowy z modyfikowanym nisko-wiskozowym
  w czasopiśmie:   MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA "Ochrona środowiska i estetyka a rozwój infrastruktury drogowej", Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, Kazimierz Dolny, Polska, 7-9 październik 2009
  Tom: 1, Strony: 379-389
  Marek Iwański, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2009
   
 14. The impact of aging on water and frost resistance of asphalt concrete with low – viscosity bitumen
  w czasopiśmie:   „MAIREPAV6” – 6-th INTERNATIONAL CONFERENCE MAINTENANCE REHABIBITATION OF PAVEMENTS AND TECHNOLOGICAL CONTROL, (Politecnico di Torino), Turyn, Włochy,7-10 lipiec 2009
  Tom: 1, Strony: 306-314
  Marek Iwański, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2009
   
 15. The impact of the low – viscosity modifier on the properties of asphalt concrete
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne: „TRANSCOM 2009” – 8-th EUROPEAN CONFERENCE OF YOUNG RESEARCH AND SCIENTIFIC WORKERS, University of Zilina, Słowacja, 22-24 czerwiec 2009
  Strony: 89-92
  Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2009
   
 16. Wpływ temperatury zagęszczania oraz ilości modyfikatora nisko-wiskozowego na zmiany cech fizykomechanicznych betonu asfaltowego
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Budownictwo
  Tom: 1, Strony: 453-463
  Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2009
   
 17. Zależność temperatury zagęszczania betonu asfaltowego w aspekcie modyfikatora nisko-wiskozowego
  w czasopiśmie:   IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W BUDOWNICTWIE DROGOWYM"
  Tom: 1, Strony: 94-103
  Marek Iwański, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2009
   
 18. Temperatura zagęszczania a właściwości betonu asfaltowego
  w czasopiśmie:   Drogi
  Tom: 12, Strony: 20-34
  Marek Iwański, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2008
   
 19. Wpływ starzenia na właściwości betonu asfaltowego z asfaltem nisko-temperaturowym
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Budownictwo
  Tom: 1799, Strony: 161-169
  Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2008
   
 20. Wpływ temperatury zagęszczania na właściwości betonu asfaltowego
  w czasopiśmie:   Drogi
  Zeszyt: 12, Strony: 57-65
  Marek Iwański, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2008
   
 21. Wpływ temperatury zagęszczania na właściwości betonu asfaltowego
  w czasopiśmie:   54 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Krynica, 21-26 września 2008
  Strony: 39-46
  Marek Iwański, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2008
   

Rozdziały w monografiach
 1. Zależność temperatury zagęszczenia betonu asfaltowego w aspekcie modyfikatora niskowiskozowego
  w książce:   Nowoczesne technologie w budownictwie drogowym
  Marek Iwański, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2009
   
 2. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Wpływ temperatury zagęszczania na właściwości betonu asfaltowego
  w książce:   Problemy naukowo-badawcze budownictwa
  Strony: 47-54
  Marek Iwański, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2008
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Sposób wytwarzania betonu asfaltowego w technologii obniżonej temperatury   30 (10,00) pkt
  Marek Iwański, Anna Chomicz-Kowalska, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2014
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Sposób wytwarzania betonu asfaltowego w technologii obniżonej temperatury   2 (,67) pkt
  Marek Iwański, Anna Chomicz-Kowalska, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2012
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1